Arapça Yeterlik Tespit Sınav Duyurusu!

​Başkanlığımız, yürüttüğü din hizmetlerinin daha kaliteli ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek hale gelmesi için personeline temel yeterlikleri kazandırma, bilgilerini yenileme ve yeni doğan ihtiyaçlara cevap verme amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik farklı içerik ve yoğunluklarda hizmet içi eğitim kurs ve seminerleri düzenlemektedir.

Arapça Yeterlik Tespit Sınav Duyurusu!
Yayınlama: 01.03.2019
922
A+
A-

Başkanlığımız, aşağıdaki şartları taşıyan personelin Arapça alanında seviyelerini tespit etmek ve bu veriler doğrultusunda hizmet içi eğitimleri planlamak amacıyla Arapça Seviye Tespit Sınavı yapacaktır.

 

I. ARAPÇA SEVİYE TESPİT SINAVINA BAŞVURUCAK PERSONELDE ARANAN ŞARTLAR:

  1. Başkanlık teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (a) veya (b) bendi statüsünde çalışıyor olmak,
  2. İhtisas kursu kursiyeri veya mezunu olmamak,
  3. Aşağıdaki belgelerden birine sahip olmak;
 • 31.12.2018 tarihinden önce Arapça eğitim aldığı ve eğitimini başarıyla tamamladığına dair belge,
 • Üniversitelerin Arap Dili ve Edebiyatı/Arapça Öğretmenliği bölümlerinden veya yurt dışında Arapça ilahiyat eğitimi veren fakültelerin birinden mezun olduğunu gösterir diploma,
 • KPDS/YDS, YÖKDİL veya bunlara denkliği kabul edilen uluslar arası geçerliliği olan bir dil sınavında Arapça’dan 60 ve üzeri puan aldığını gösterir belge.

 

II.BAŞVURU İŞLEMLERİ ve SINAVLA İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR

1.     Başvuru işlemleri:

1.    Başkanlık merkezinde çalışanlar birimlerine, taşra teşkilatında çalışanlar ise bağlı bulundukları il ve ilçe müftülükleri ile dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürlüklerine başvuru için gerekli belgelerle birlikte şahsen başvuracaklardır.

Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından veya askerlik görevini yerine getirmekte olanlardan sınava başvuracak adaylar adına üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir.

2.    Başvurular 01/03/2019 – 11/03/2019 tarihlerinde 08:30 – 16:30 saatleri arasında alınacaktır.

3.    Başvurular ilgili birimlerdeki DİBBYS (İKYS) sorumluları tarafından Başkanlığımız DİBBYS programı üzerinden alınacaktır.

4.    Başvuruların hatasız, eksiksiz ve bu duyurudaki usul ve esaslara göre yapılmasından adayın kendisi sorumludur. Bu sebeple; başvuru işlemleri esnasında ve başvuru belgesini imzalamadan önce adayların başvuru bilgilerini dikkatlice kontrol etmeleri gerekmektedir.

5.    Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

2.    İstenilen belgeler ( Aşağıdaki belgelerden birisi yeterli olacaktır.)

 1. 31.12.2018 tarihinden önce Arapça eğitim aldığı ve eğitimini başarıyla tamamladığına dair belge,
 2. Üniversitelerin Arap Dili ve Edebiyatı/Arapça Öğretmenliği bölümlerinden veya yurt dışında Arapça ilahiyat eğitimi veren fakültelerin birinden mezun olduğunu gösterir diploma,
 3. KPDS/YDS, YÖKDİL veya bunlara denkliği kabul edilen uluslar arası geçerliliği olan bir dil sınavında Arapçadan 60 ve üzeri puan aldığını gösterir belge.

3.     Sınav İşlemleri:

 1. Yeterlilik tespit sınavı yazılı (test usulü) olarak yapılacaktır.
 2. Sınav yer ve tarihi daha sonra ilan edilecektir.
 3. Adaylar; “sınav giriş belgesi” alma ve “sınav sonuç öğrenme” işlemlerini DİBBYS üzerinden gerçekleştireceklerdir.
 4. Adaylar sınava gelirken “sınav giriş belgesi” ile birlikte T.C. kimlik no’sunun yer aldığı kimlik belgelerinden birini (T.C kimlik kartı, nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.
 5. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinden yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

III. SINAV KONULARI:

Arapça (Sarf, Nahiv, Belagat, Çeviri, Metin Çözümleme, Mantık)

 

IV. İLETİŞİM:

         Telefon: 0312 295 80 73 – 295 81 44

         Belgegeçer (Fax): 0312 287 68 59

 

V.SINAV SÜRECİYLE İLGİLİ ÖNEMLİ TARİHLER;

 

         SON BAŞVURU TARİHİ: 11.03.2019

         SINAV TARİHİ: DAHA SONRA İLAN EDİLECEKTİR.

 

İlgililere duyurulur.

Bir Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.

2024 DHBT Online (Canlı Ders) Hazırlık Kursu - 3. Grup