Artvin Müftülüğü, Şoför ve Vekil Müezzin-Kayyım Sınav İlanı!

Artvin İl Müftülüğü Şoför İlanı ve Vekil Müezzin-Kayyım Sınav İlanı için detaylar haberde…

Artvin Müftülüğü, Şoför ve Vekil Müezzin-Kayyım Sınav İlanı!
Yayınlama: 19.03.2019
630
A+
A-

A- Aşağıda; görev yeri, unvanı, sınıfı, kadro derecesi ve adedi belirtilen münhal kadroya Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca sınavla naklen atama yapılacaktır.

Şoför sınavına katılmak isteyen adaylarda aranan özel şartlar

1 – En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

 • Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak,
 • En az (B) sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak.

Başvuru için gerekli belgeler

 • Dilekçe.
 • İl dışından müracaat edenlerin Müftülükçe imzalı hizmet cetveli.
 • Sürücü belgesi fotokopisi.

B- Aşağıda; görev yeri, unvanı, sınıfı, kadro derecesi ve adedi belirtilen münhal kadroya Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca sınavla açıktan atama yapılacaktır.

Vekil Müezzin Kayyımlık sınavına katılmak isteyen adaylarda aranan özel şartlar

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
 • Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili yönetmeliklerinde ön görülen Din Hizmetleri Sınıfında çalışan personel için aranan “Ortak Nitelik” şartını taşımak.
 • Sınav başvurusunun son günü itibariyle en az İmam-Hatip Lisesi düzeyinde dini öğrenime sahip olmak,
 • Lisans mezunları için 2018 yılı KPSS (B) grubu KPSSP-124, Ön Lisans mezunları için KPSSP-123 Orta öğretim mezunları için KPSSP-122 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

Başkanlığımız teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4-B maddesi uyarınca sözleşmeli pozisyonda çalışıyor olmamak.

 

Başvuru, Sınav, Yerleştirme İşlemleri ve Diğer Hususlar

Başvuru İşlemleri

 • Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar, 18.03.2019-01.04.2019 tarihleri arasında sözlü sınav için EK-1 Başvuru Formunu doldurarak istenilen belgeler ile birlikte’İl Müftülüğüne müracaat edeceklerdir.
 • Başvuru formundaki bilgiler ile başvuru için gerekli olan belgelerdeki bilgilerin doğruluğu tespit edildikten sonra adayların başvurulan kabul edilecektir. Belgeleri eksik olan adayların başvurulan kabul edilmeyecektir.
 • Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
 • Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular ile postadaki vaki gecikmeler ve 02.04.2019 tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Sınav İşlemleri

 • Sözlü sınav, 02.04.2019 tarihinde saat 09.00’dan itibaren Artvin İl müftülüğünde yapılacaktır.
 • Adaylar, sözlü sınava gelirken T.C. KimlikNo’Iu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi) yanlarında bulunduracaklardır.
 • Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen smav tarihinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Söz konusu adaylara her ne sebeple olursa olsun ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.
 • Sözlü smavda başarılı sayılmak için en az 70puan almak şarttır.
 • Smav sonuçları, Müftülüğümüz internet sitesinden ilan edilecektir.

Yerleştirme İşlemleri

Başarı sıralamasında sözlü sınav puanı en yüksek adayın ataması yapılacaktır.

 1. Diğer Hususlar
 • Sınav işlemleri sürecinde adayın beyanı esas alınacaktır. Smav ve yerleştirme sürecinin her aşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edilebilecektir.
 • Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi yerleştirilmeleri yapılsa dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.
 • Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı yerleştirmeler ile ilgilidir. (Bundan sonraki sınav ve yerleştirmeler için müktesep teşkil etmez.)
 • Sınav ve sonuçlan ile ilgili Müftülüğümüz internet sitesinde yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 • Sözlü sınav sonuçlanna ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının-ilan edilmesinden itibaren 7(yedi) gün içinde yazılı olarak İl Müftülüğü Sınav Kuruluna yapılacaktır. İtirazlar Müftülüğümüz Sınav Kurulunca en fazla 15(on beş) gün içinde incelenerek karara bağlanacak ve adaya bildirilecektir. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7(yedi) gün içinde yazılı olarak İl Müftülüğümüze ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Vekil Müezzin-Kayyımlık sözlü sınavına katılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde. Başkanlığımız web sayfasında yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında din hizmetlerini yürütenlerin temel ve özel yeterlik kriterleri esas alınır.

 1. Kur’an-ı Kerim
 2. Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları
 3. Mesleki Yeterlilik

Vekil Müezzin Kayyım Sınavı Başvuru İçin İstenilen Belgeler

 1. Başvuru Formu (EK-1),
 2. T.C. Kimlik No’lu kimlik belgesi,
 3. KPSS’ye başvururken beyan edilen öğrenim durumunu gösterir Mezuniyet Belgesi,
 4. 201 8 yılı KPSS (DHBT) Sınav Sonuç Belgesi.
 5. Varsa Hafızlık belgesi.

İletişim

İlk Müracaat Tarihi: 18.03.2019

Son Müracaat Tarihi: 01.04.2019

Sınav Tarihi: 02.04.2019

Sınav Yeri ve Saati: Artvin İl Müftülüğü / 09:00

 

 DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN!

Bir Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.

2024 DHBT Online (Canlı Ders) Hazırlık Kursu - 3. Grup