Duyuru: Yurtdışı Kısa Süreli Din Görevlisi Sınavı

2019-2020 Yılı Yurtdışı Kısa Süreli Din Görevlisi Sınavı

Duyuru: Yurtdışı Kısa Süreli Din Görevlisi Sınavı
Yayınlama: 23.12.2019
1.582
A+
A-

Başkanlığımızca, yurtdışı cami derneklerinde 1 aydan 2 yıla kadar süre ile görevlendirilmek üzere sınavla 600 (altı yüz) din görevlisi seçilecektir. Personelin görevlendirileceği ülke, bölge, yer, zaman ve süre ihtiyaç durumuna göre Başkanlıkça belirlenecektir.

1. BAŞVURU İÇİN ARANAN ŞARTLAR
a) Halen Başkanlığımız teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine
göre kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak.
b) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinin 5. fıkrasında sayılan
suçlardan hükümlü bulunmamak
c) Son 5 yılda haklarında uyarma ve kınama cezaları hariç disiplin cezası almamış olmak.
d) Askerlik hizmetini yapmış veya muaf tutulmuş olmak.

e) En az iki yıllık dinî yükseköğrenim mezunu veya İ.H.L. mezunu olup İlahiyat alanı dışında 4
yıllık bir lisans programını tamamlamış olmak.
f) Müracaat tarihinin son günü itibariyle; Dört Yıllık Dini Yüksek Öğrenim mezunları ve
İlahiyat Meslek Yüksek Okulu mezunları (İMYO) ile A.Ö.F. İlahiyat Ön Lisans programı
mezunları ve İ.H.L. mezunu olup İlahiyat alanı dışında 4 yıllık bir lisans programını
tamamlamış olanlar için fiili olarak 5 yıl görev yapmış olmak. (657 sayılı DMK’nın 4.
maddesine göre sözleşmeli statüde çalışılan süreler ile vekil imam hatiplik, müezzinkayyımlık ve Kur’an kursu öğreticiliğinde geçen süreler dâhil olup, askerlikte ve ücretsiz
izinde geçen süreler hariçtir.)
g) Başvurunun son günü itibariyle başka kurumdan Başkanlığımıza geçenler için fiilen son 3
(üç) yıldır Başkanlık teşkilatında çalışıyor olmak.
h) 2017, 2018 ya da 2019 yılında yapılan Mesleki Bilgi Seviye Tespit Sınavına (MBSTS)
sınava girmiş olmak.
i) Avrupa Ülkeleri ABD, Avustralya, Kanada için asgari başvuru şartlarını taşıyanlardan ilgili
ülkede konuşulan resmi dil belgesi olanlar kategorisinden başvuruda bulunanlar için;
sınava son başvuru tarihi itibariyle 10 yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit
Sınavı’ndan (YDS) 45 (kırk beş) puan almış olmak veya aşağıda belirtilen tablodaki
Uluslararası geçerliliği olan dil belgelerinden A1-A2 düzeyinde sertifikaya birine sahip
olmak. (Kurs Katılım Belgeleri kabul edilmeyecektir.)

j) Başvuru yapanlar arasından en yüksek Mesleki Bilgi Seviye Tespit Sınavı (MBSTS)
puanından başlanılarak kategorilerine göre iki katı aday, kategorilerde yeterli müracaat
olmadığında ilan edilen toplam kontenjan sayısının iki katı aday sınava çağrılacaktır.
Müracaat eksiği kadar kontenjan diğer kategorilere oranlarına göre paylaştırılacaktır.
k) Puan sıralamasına göre çağrılan son adayın puanı ile aynı puanı almış olan diğer başvuru
sahipleri de sınava katılacaktır.
l) İl müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, şube müdürü, eğitim görevlisi, öğretmen, murakıp ve şef
kadrolarında görev yapanlar kısa süreli din görevlisi sınavına müracaat edemezler.
m) (A) ve (B) grubu camilerde görev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımlar için yurtdışında
(1+1 olmak üzere) 2 yıla kadar görevlendirilmeleri halinde yurtdışına gitmeden önce diğer
grup camilere atanmayı kabul etmek.
n) Sınava son başvuru tarihi itibariyle 6 (altı) aydan daha uzun süreli herhangi bir kursa kursiyer
olarak katılmak üzere sınava girmiş veya planlanmış olmamak.
o) Başkanlığımız bünyesinde Din Hizmetleri veya Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan
kadrolarda fiilen çalışıyor olmak,
p) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak,
q) Yurtdışında görevlendirilmesine bir engeli bulunmamak.
r) Bu sınav sonuçları aynı mahiyette açılacak müteakip sınav tarihine kadar geçerlidir.
s) 2018 ve 2019 yıllarında yapılan yurtdışı uzun süreli din görevlisi ve yurtdışı kısa süreli
din görevlisi sınavlarına girmemiş olmak.
t) Halen yurtdışında kısa süreli görevli olanlar bu sınava başvuruda bulunamazlar.

2. BAŞVURU TARİHLERİ VE ADAYLARIN BAŞVURACAĞI MERCİLER
Sınava katılmak isteyen adaylar başvurularını 23.12.2019 – 10.01.2020 tarihleri arasında
mesai saati sonuna kadar yapacaklardır,
a) – Merkez Teşkilatında görev yapanlar bağlı bulundukları Birimlerine,
– İl ve İlçe Müftülüklerinde görev yapanlar bağlı bulundukları İl Müftülüklerine,
– Dini Yüksek İhtisas/ Eğitim Merkezlerinde görev yapanlar ve kursiyerler bağlı bulundukları
Dini Yüksek İhtisas/ Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvuracaklardır.
b) Başvurular ilgili Birimlerin DİBBYS sorumluları tarafından Başkanlığımız DİBBYS
programı üzerinden alınacaktır.
c) Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
d) Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
e) Başvuruların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde kesinlikle değişiklik
yapılmayacaktır.
f) Kayıt işlemleri gerçekleştikten sonra herhangi bir sebeple başvuru şartlarını taşımadıkları
tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
3. SINAV TARİHİ VE YERİ
Sınav tarihi ve yeri başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların
ardından Başkanlığımız web sayfası “DUYURULAR” bölümünde ve Dış İlişkiler Genel
Müdürlüğü web sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
4. SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI
a. Mesleki Yeterlilik Sınavı sözlü olarak yapılacaktır.
b. Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavı aşağıdaki konuları kapsar;
– Kur’an-ı Kerim: Tecvit kuralları ve uygulaması, Meharic-i Hurûf, ezber olarak Yâsin,
Mülk, Fetih, Hucurât, Rahmân sureleri ve Amme cüzü,
– Tefsir: Kur’an-ı Kerim Meâli, Kur’an-ı Kerim’in Ana Konuları, Kur’an Yolu Tefsiri,
– Hadis: Riyazu’s-Sâlihîn,
– Fıkıh: İslâm İlmihali, İslâm Dininin Temel Kaynakları, Güncel Dinî Meseleler,
– İslam Tarihi: Peygamberimizin Hayatı,
– Fıkıh, Tefsir ve Hadis Usulü, Kelam, İslam Medeniyeti ve Düşünce Tarihi,
– Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kurumsal yapısı ve hizmet alanları, Başkanlığımız yayınları,
– Hitabet, din hizmetlerinde iletişim ve halkla ilişkiler, Avrupa ve Avrasya coğrafyası ile
Müslüman ülke ve topluluklarının dîni ve sosyo-kültürel yapısı, millî tarih, coğrafya ve
genel kültür konuları,

5. DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI
a. Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavı’nda başarılı sayılabilmek için sınav komisyon üyelerinin ayrı
ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması
gerekmektedir.
b. Başarı sıralaması Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) puanı ile Mesleki
Yeterlilik Sözlü Sınav puanının aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanılarak
yapılır. Başarılı sayılan son adayla aynı puanı almış olan diğer adaylar da başarılı sayılır.
6. SINAV SONUÇLARI
Adaylar sınav sonuçlarını https://dibbys.diyanet.gov.tr adresinden öğrenebileceklerdir.
7. DİĞER HUSUSLAR
a. Başkanlık, görevlendirme sürecinin her aşamasında adaylardan belge talep edebilecektir.
b. (A) ve (B) grubu camilerde görev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımların sınavı kazanıp
yurtdışında görevlendirilmeleri halinde diğer grup camilere atanmalarını kabul ettiklerine
dair dilekçeyi sınava başvuru esnasında kendi müftülüklerine teslim edeceklerdir.
c. Adaylar müracaat esnasında sabıka kaydı, Yurtdışında sürekli oturum ve yabancı dil
belgelerini sisteme yükleyeceklerdir.
d. Bu duyuruda belirtilen şartları taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar, yapılan sınavları
kazanmış hatta yurtdışında görevlendirilmiş olsalar bile haklarında yapılan bütün işlemler
iptal edilip yurtdışı görevlerine son verilerek yurtiçi görevine döndürülecektir.
e. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımız web sayfası duyurular bölümünde yapılan tüm
duyurular adaylara tebligat yapılmış sayılacak ve ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.
f. Aday tek kategoriden müracaat yapabilecektir.
g. Hatimle teravih kıldıranlar kategorisinden başvuru yapacakların hatimle teravih namazı
kıldırdığına dair onayı müftülüğünce yapılacaktır.

Detaylar>> SINAV DUYURUSU

 

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.

2024 DHBT, Türkiye Geneli ÜCRETSİZ 15'li Online Deneme Sınav Paketi