Geçici (Erkek-Kadın) Kur’an Kursu Öğreticiliği Sınavı!

Geçici (Erkek-Kadın) Kur’an Kursu Öğreticiliği Sınav Duyurusu.

Geçici (Erkek-Kadın) Kur’an Kursu Öğreticiliği Sınavı!
Yayınlama: 26.12.2022
210
A+
A-

GEÇİCİ (ERKEK-KADIN) KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİLİĞİ SINAV DUYURUSU

İlimiz merkez ve ilçelerinde 2023 Yılı ve 2023-2024 Eğitim-Öğretim döneminde Hafızlık, 4-6 Geçici Yaş ve İhtiyaç Odaklı Kur’an Kurslarında ve 2023 ve 2024

yılı Yaz Kur’an Kurslarında Öğreticiye ihtiyaç duyulan Kur’an Kursu ve Camilerde ek ders ücreti karşılığı çalıştırılmak üzere Geçici Kur’an Kursu Öğreticiliği sözlü mülakat sınavı yapılacaktır.

 

A) BAŞVURU ŞARTLARI

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak,

 • Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5. maddesinin (b) bendinde belirtilen şartını taşımak,
 • “Ortak Nitelik” İmam Hatip Lisesi, İlahiyat Ön lisans veya İlahiyat fakültesi mezunu olmak, Düz lise Mezunu olanlar İlahiyat Fakültesi + Hafız olmak şartıyla sınava başvurabilir. (Erkek)
 • 2022 KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124; önlisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 (Elli) puan almış olmak,
 • 4-6 yaş gurubu Kur’an Kursları için, 3. maddede belirtilen dini öğrenim düzeylerinden birine sahip olmakla birlikte çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili resmi diploma veya 19.01.2017 tarihinden önce yüz yüze çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili ve üzeri belge veya sertifikaya 296 saat sahip olmak veya 19.01.2017 tarihinden sonra Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünde (Halk Eğitim Merkezi) yüz yüze çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili ve üzeri belge veya 380 saat sertifikaya sahip olmak.
 • Okul öncesi öğretmenliği, çocuk gelişimi (ön lisans) mezunu olanlar öncelikli olmak üzere çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mezuniyeti ya da Başkanlığımızca kabul edilen sertifika/kurs bitirme belgelerinden birine sahip olmak.
 • Kur’an kursu Öğreticiliği yapmaya mani herhangi bir özrü bulunmamak.
 • Sabıka kaydı (adli sicil-arşiv araştırma kaydı) bulunmamak.
 • Erkek adaylar için”Hafızlık Belgesine” sahip olmak.

 

C) BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Başvuru Formu (Müftülük internet sayfasındaki sınav duyurusu ekinden veya İl Müftülüğünden temin edilecek)
 • T.C. kimlik nolu nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
 • En son öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi.
 • (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınmış olan denklik belgesi)
 • 2022 KPSS-DHBT (KPSS122/123/124) sonuç belgesi.
 • Hafızlık belgesinin aslı ve fotokopisi (Hafız olduğunu beyan edenler için)
 • 4-6 yaş grubu öğreticiliği için; 4-6 yaş eğitimine ait belgenin aslı veya barkodlu e-devlet çıktısı.

Başvuru için gerekli belgeler kontrol edildikten sonra asılları adaya iade edilecektir.

 • 1 Adet Fotoğraf (Tercihen Biometrik)

 

B) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

* 2022 yılı KPSS (DHBT)’den 50 puan veya üzeri almış olan ve başvuru için belirtilen diğer şartları taşıyan adaylar, 20 Aralık 2022 tarihinden 06 Ocak 2023 tarihine kadar mesai saatleri içerisinde Nevşehir İl Müftülüğüne ŞAHSEN müracaat edeceklerdir.

* Başvuru belgeleri eksik olan, duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan ve faks/mail/kargo/posta yoluyla yapılan müracaatlar ile 06 Ocak 2023 Cuma günü mesai bitiminden sonra yapılan başvuru talepleri kabul edilmeyecektir.

* Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

* Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

 

D) SINAV İŞLEMLERİ

 • Sınav 11.01.2023 Çarşamba günü saat 09:00’da (Başvuru durumuna göre takip eden günlerde) Nevşehir İl Müftülüğünde yapılacaktır.
 • Başvuru işlemlerinin duyuruda belirtilen tarihlerde hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapmış olmak.
 • Başvuru yapan adaylar sınava gelirken TC Kimlik Nolu Nüfus Cüzdanı veya Ehliyetini yanında bulunduracaklardır.
 • İlan edilen tarihlerde sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve adaya ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

 

E) GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ

 • Nevşehir İl Müftülüğü bünyesinde yapılan geçici Kur’an kursu öğreticisi sıralama sınavına katılmış ve başarılı olmak,
 • Sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının puan olması gerekmektedir. en az 70 (yetmiş)
 • Sözlü sınav puanı en yüksek olandan başlamak üzere görevlendirme yapılacak, ihtiyaç olması halinde başarı sırasına göre görevlendirmeye devam edilecektir.

Bu sınav, Başkanlığımızca yeni bir düzenleme yapılmadıkça ek ders ücreti karşılığı 2023 ve 2023-2024 Eğitim-Öğretim döneminden itibaren yapılacak geçici öğretici görevlendirmeleri için geçerli olacaktır.

Görevlendirmeler mülakatta en yüksek puan alandan başlamak suretiyle yapılacak olup, puanların eşit olması halinde sırayla KPSS (DHBT) puanı yüksek olana, hafız olana, eğitim düzeyi yüksek olana öncelik verilecektir.

Kendilerine görev teklif edilen ve görev yerini kabul etmeyen adaylar görevlendirme haklarını kaybedeceklerdir.

Başarılı olduğu halde başvuru yaptığı müftülükte sırası gelmeyenler, ihtiyacı bulunan ve görevlendirilebilecek geçici öğreticisi bulunmayan diğer ilçelerde ilçe müftüsünün uygun görüşü ile başarı sırası dikkate alınarak görevlendirilebilecektir.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar İle Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesi’ ve “Başkanlığımızın, ilgili eğitim-öğretim yılına ait uygulama esasları” ve İlgili eğitim ve öğretime ait başkanlığımızca belirlenen şartlar güncellenmesi halinde görevlendirmeler son güncellemeye göre yapılacaktır.

Kendilerine görev teklif edilen adaylardan duyuru içeriği gereği kendisinden talep edilen belgeleri ibraz edemeyenlere görev verilemeyecektir.

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisaki

bulunmamak, (irtibatlı/iltisaklı olduğu tespit edilenler, görevlendirmeleri yapılmayacak ve görevlerine son verilecek olup, herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır).

 

F) DİĞER HUSUSLAR

Sınav işlemleri süresince adayın beyanı esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görevlendirme yapılması halinde de görevle ilişiği kesilecektir.

Sınav ve görevlendirme sürecinde İl Müftülüğümüzce (resmi internet siteleri ve ilan panolarında) yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır.

Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi olarak görevlendirilenler, 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu hükümlerine göre çalıştırılacaklardır. Kur’an kurslarında görevlendirilenlere, 24/07/2009 tarih ve 27298 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararına göre ek ders ücreti ödenecektir.

Aynı nitelikte ve statüde yeni bir sınav yapılana kadar bu sınav geçerlidir.

İl Müftülüğü başvuru, sınav ve görevlendirme esnasında süreçle ilgili adaydan gerekli belgeleri talep edebilecektir.

Görevlendirme esnasında kendisinden istenen belgeleri ibraz edemeyen adayların sırası geçmiş sayılacak ve herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

Sınav sonuçları, işlemlerin tamamlanmasının ardından http://nevsehir.diyanet.gov.tr adresinden ilan edilecek olup tebligat yerine geçecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

14.06.2022 tarihinde İlimiz Müftülüğünde yapılan Geçici Öğreticilik sınavında başarılı olup sıra bekleyenler ise Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin 5/e maddesi gereğince “hakkında hüküm bulunmayan sınav sonuçları müteakip sınav ilanına kadar geçerlidir.”hükmüne göre iptal edilmiştir.

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.

2024 DHBT, Türkiye Geneli ÜCRETSİZ 15'li Online Deneme Sınav Paketi