Geçici Hafızlık Belletici Sınav İlanı

Geçici Hafızlık Belletici Sınav İlanı
Yayınlama: 20.01.2023
19
A+
A-
 1. a) Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği
 2. b) Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 10. Maddesi
 3. c) Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci

Yurt   ve Pansiyonları Yönergesi

 1. d) Diyanet İşleri Başkanlığının 02.02.2022 tarihli ve E.2124123 Sayılı Yazısı

İlçe Müftülüklerimizin bünyesinde hafızlık eğitimi veren Kur’an kurslarında eğitim gören öğrencilerin zamanlarını etkin ve verimli bir şekilde değerlendirmeleri, eğitim gören öğrencilerin gün içerisinde okumuş oldukları derslerin tekrarı ve bir sonraki gün okuyacakları dersleri birebir öğretici rehberliğinde hazırlamaları amacıyla ek ders ücreti karşılığı görevlendirilmek üzere ilgi yönetmenlikler ile ilgi (d) yazı çerçevesinde 2022 yılı KPSS(DHBT) puan sırası esas alınarak tabloda belirtilen kontenjan sayısının üç katı sözlü sınava çağrılacak, sınav sonucu başarı sırasına göre ihtiyaç duyulan kadar adaylar arasından erkek ve kadın hafız geçici Kur’an kursu öğreticisi alımı yapılması planlanmaktadır.

Bu itibarla;

Hafızlık Eğitimi Destek Programı kapsamında Yatılı Kur’an Kurslarında ihtiyaç olduğu takdirde ek ders ücreti karşılığı görevlendirilmek üzere aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde Geçici Kur’an Kursu Öğreticiliği Sözlü Sınavı yapılacaktır. İlgililere duyurulur.

 

                 Kayseri İl Müftülüğü

 

SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

 1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5’inci maddesinin (b) bendindeki “Ortak Nitelik” şartını taşımak,

3- Öğrenim durumunun; 4 Yıllık Dini Yüksek Öğretim + Hafız İlahiyat Ön Lisans + Hafız veya en az İmam- Hatip Lisesi + Hafız olması,

4- Kur’an kurslarında geçici öğreticilik yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

5- 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Test (DHBT) sınavına girmiş olması ve KPSSP122, KPSSP123 ve KPSS P124’ten geçerli en az (50) ve üzeri puan almış olmak,

6- Başvuruların fazla olması durumunda Ek-1 listede belirlenen kontenjanın üç katı sınava çağrılacaktır,

7- Posta, fax ve e-mail yoluyla yapılan müracaatlar ile 06/02/2023 tarihi mesai bitiminden sonra başvurular kabul edilmeyecektir.

 

BAŞURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Fotoğraflı İş Talep Formu (İlçe Müftülüklerinden temin edilecektir),

2- T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi,

3- En son öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi (İlçe Müftülüğü tarafından diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı görülecek tasdikli fotokopisi alınıp aslı adaya iade edilecektir),

4- 2022 Yılı KPSS (DHBT) sonuç belgesi,

5- Hafızlık Belgesi (İlçe Müftülüğü tarafından Hafızlık belgesinin aslı görülecek tasdikli fotokopisi alınıp aslı adaya iade edilecektir),

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ

1- Başvuru yapmak isteyenler 23/01/2023 – 06/02/2023 tarihleri arasında mesai bitimine kadar istenilen belgelerle birlikte görev almak istedikleri yalnızca bir ilçe müftülüğüne (Develi, Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi, Yahyalı) şahsen müracaat edeceklerdir. Birden fazla ilçe müftülüğüne müracaat edenlerin (sınavı kazansalar dahi) müracaatları geçersiz sayılacaktır,

2- Belgeleri eksik olan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir,

SINAV İŞLEMLERİ

1- Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri başvuruların tamamlanmasını müteakip ilimiz müftülüğü sitesinde (http://www.kayseri.diyanet.gov.tr) ilan edilecektir,

2- Adaylar sınava gelirken kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır. Bunlardan biri yanında olmayan aday sınava alınmayacaktır,

3- İlan edilen tarihte sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve adaya ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

4-Sınav, Kayseri İl Müftülüğü Hizmet binasında 13.02.2023 Pazartesi günü saat 09.00’da başlayacaktır. Katılımın fazla olması halinde, müteakip günlerde de sınav devam edecektir.

SINAV SONUÇLARI VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

1- Sınav sonuçları ilimiz müftülüğü sitesinde (http://www.kayseri.diyanet.gov.tr) ilan edilecektir, adaylara tebligat yapılmayacaktır,

2- Sözlü sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır,

3- Sınavda başarılı olanlar arasında sözlü sınavı en yüksek olandan başlamak üzere başarı listesi hazırlanacak, ihtiyaç kadar başarı sırasına göre belirlenecektir,

4- Puanların eşit olması halinde başarı sıralaması 2022 yılı KPSS (DHBT) puanı yüksek olana, bu puanında eşit olması halinde, öğrenim durumuna göre yapılacaktır,

5- Adayların görevlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra, sınav için müracaat ettiği ilçede ihtiyaç olması durumunda sözlü sınavda başarılı olan adaylar sözlü puanı yüksek olandan başlamak üzere sırasıyla görevlendirilecektir,

6- Yerleştirmeye hak kazandıktan sonra kendilerine teklif edilen görev yerini kabul etmeyen adaylar görevlendirme haklarını kaybedeceklerdir,

7- Arşiv araştırması sonucunda sabıka kaydı bulunanlara görev verilmeyecektir,

DİĞER HUSUSLAR

1- Sınav işlemleri süresince adayın beyanı esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görevlendirme yapılması halinde de görevle ilişiği kesilecektir,

2-Sınav neticesinde 70 ve üzeri puan alarak başarılı olanların müracaat ettiği ilçede ihtiyaç fazlası olması halinde talep etmesi durumunda bu kişiler uygun pozisyonlara görevlendirilebilir. Yukarıdaki belirtilen şekilde görev almak isteyenlerin dilekçe ile görev almak istedikleri İlçe Müftülüğüne bizzat başvuru yapmaları gerekmektedir. İlçe Müftülüğü tarafından alınan dilekçeler üzerinde yapılacak görevlendirmelerde de başvuru yapanlar arasından en yüksek puan alandan başlamak suretiyle görevlendirme yapılacaktır,

3- Görev verilenler Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi Yönetim Sistemine girilmesini müteakip görev almış sayılacak olup kendi isteği ile istifa etmesi halinde bir sonraki açılan sınava kadar görevlendirmesi yapılmayacaktır,

4- Sınav görevlendirme sürecinde İl Müftülüğümüzün internet sitesinde yapılan duyurular tebligat sayılacaktır,

5- Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi olarak görevlendirilenler, 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu hükümlerine göre çalıştırılacaklardır,

6- Görevlendirmelerde Hafızlık Eğitimi Destek Programı Uygulama Esasları dikkate alınacaktır.

7-Bu sınavın geçerliliği ve görevlendirme süreleri 2024 yılı KPSS-DHBTS sonuçları açıklanıncaya kadar devam edecektir.

8-Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı Mevzuatı hükümleri geçerlidir.

DEĞERLENDİRME

1- Diyanet İşleri Başkanlığının geçici öğreticileri değerlendirme kriterlerine göre yapılacaktır.

SINAV KONULARI

1- Hafızlığı (50 Puan)

2- Temel İlmihal Bilgisi (20 Puan)

3- Pedagojik Formasyon Bilgisi (10 Puan)

4- Kavrama, Muhakeme Etme, Özetleme ve İfade Etme Yeteneği (10 Puan)

5- Liyakati, Temsil Kabiliyeti, Davranış ve Tepkilerinin Mesleğe Uygunluğu (10 Puan)

SINAV YERİ VE TARİHİ

– Müracaat Tarihleri 23/01/2023 – 06/02/2023

– Sınav Yeri: Kayseri İl Müftülüğü

– Sınav Tarihi: 13/02/2023

GEÇİCİ ÖĞRETİCİ DAĞILIMI

 

S.N.

 

İLÇE ADI

Erkek Kontenjan Sınava Çağrılacak Aday Sayısı Kadın Kontenjan Sınava Çağrılacak Aday Sayısı
1 Develi 0 0 2 6
2 Hacılar 4 12 0 0
3 İncesu 0 0 3 9
4 Kocasinan 10 30 4 12
5 Melikgazi 21 63 35         105
6          Yahyalı 2 6 2   6
TOPLAM 37 111 46         138

 

 

HAFIZLIK EĞİTİMİ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

 

Hafızlık Eğitimi Destek Programı, Hafızlık Eğitim Programında eğitim gören öğrencilerin gün içerisinde okumuş oldukları derslerin tekrarı ve bir sonraki gün okuyacakları dersleri birebir öğretici rehberliğinde hazırlamaları amacıyla oluşturulmuştur.

 1. Genel Esaslar:

1- Hafızlık Eğitimi Destek Programı, hafızlık eğitimi veren Kur’an Kurslarında uygulanır,

2- Program Alternatif 1 (Haftalık 15 Saat) ve Alternatif 2 (Haftalık 10 Saat) olarak iki farklı şekilde yürütülebilir,

3- Program hafta içi 30 saat üzerinden planlanır,

4- Programı açan Geçici Öğretici, Hafızlık Eğitim Programı Öğreticisine bağlı kalarak koordineli bir şekilde hareket eder,

5- Program çerçevesinde gün içerisinde okunan ders tekrar edilir, bir sonraki dersin hazırlığı yapılır,

6- Program çerçevesinde ezbere yönelik faaliyetler gerçekleştirilir. Öğretici gözetiminde ezberlerin yapılması, yapılan ezberlerin dinlenmesi, ders ortamında öğreticiye verilen ezberlerin tekrar dinlenmesi, kuvvetlendirilmesi, hatalı okumaların düzeltilmesi sağlanır,

7- Öğrenciler günlük derslerini Hafızlık Eğitim Programındaki kayıtlı öğreticisine okur,

8- Öğrencilerin HETS verileri Hafızlık Eğitim Programı öğreticisi tarafından girilir,

9- Başkanlıkça yapılan yarışma ve sınavlara katılarak başarılı olan öğrencilerin öğreticisi, Hafızlık Eğitim Programı öğreticisidir,

10- Programda ders açan öğreticilere müftülükçe uygun görülmesi halinde ilgili mevzuat çerçevesinde ayrıca nöbet görevi verilebilir,

 1. Ders Açma İşlemleri

1- Hafızlık Eğitim Destek Programı 13:00-21:00 saatleri arasında açılabilir. Ancak Başkanlığımızca daha önce gönderilen talimat çerçevesinde Yatılı Kur’an kurslarında görev yapan öğreticiler 15:00’a kadar kurstan ayrılmazlar,

2- Programı uygulayacak Kur’an kursunda aktif olarak eğitim veren en az iki Hafızlık Eğitim Programı sınıfı olması gerekir,

3- Bir Geçici Öğretici tarafından Alternatif-1 programı günde iki kez (günlük toplam 6 saat) veya Alternatif-2 programı günde üç kez (günlük toplam altı saat) açılır. (Alternatif 1 programı için aynı kursta Hafızlık Eğitim Programına devam eden iki sınıf birleştirilip aynı öğrenciler üzerinden söz konusu program farklı saatlerde iki kez açılır. Alternatif 2 programı ise aynı kursta Hafızlık Eğitim Programına devam eden üç sınıf birleştirilip aynı öğrenciler üzerinden söz konusu program farklı saatlerde üç kez açılır.)

 1. Dönem ve Kayıt Tarihleri

1- Hafızlık Eğitimi Destek Programı, Hafızlık eğitim Programı dönem ve kayıt tarihleri dikkate alınarak açılır.

 1. Programın Uygulanacağı Sınıflar ve Öğrenci Seçimi

1- Hafızlık eğitimi Destek Programına, Hafızlık Eğitimi Programında aktif olarak eğitime devam eden öğrenciler kaydedilir,

2- Aynı öğrenci Alternatif-1 programına her dönem iki kez kaydedilir,

3- Aynı öğrenci Alternatif-2 programına her dönem üç kez kaydedilir.

 1. Görevlendirilecek Öğreticiler

1- Hafızlık Eğitimi Destek Programında sadece geçici öğreticiler ders açabilir. Kadrolu/Sözleşmeli Kur’an Kursu öğreticileri ders açamaz. Ancak ihtiyaç duyulması halinde Erkek Kur’an Kurslarında Kadrolu/Sözleşmeli/Vekil İmam-Hatip, Müezzin-Kayyım unvanında görevli personel ders açabilir,

2- Hafızlık Eğitimi Destek Programında yer alan Kur’an-ı kerim ve Sosyal Etkinlik Derslerine aynı öğretici (Geçici Öğretici) girer,

3- Hafızlık Eğitimi Destek Programında görev alacak geçici öğreticilerde aşağıdaki şartlar aranır:

 1. a) En az İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak,
 2. b) Başkanlıkça verilmiş Hafızlık belgesine sahip olmak,
 3. c) İl Müftülüğünce yapılan sözlü mülakatta başarılı olmak.
 4. Programın Etkin ve Verimli Yürütülmesi İle İlgili Diğer Hususlar

1- Programın her aşamasında yapılacak etkinliklerde programın genel amaç ve hedefleri daima göz önünde bulundurulur,

2- Program uygulanırken öğrencilerle birebir ilgilenilir,

3- Ders ve teneffüs süreleri aşağıdaki maddelere göre (Yönerge 32. Madde) uygulanır:

 1. a) Kur’an kurslarında bir ders saati 45 dakikadır. İki ders saati arasında 15 dakikalık dinlenme süresi verilir,
 2. b) Tekli ve çoklu öğretim yapılan kurslarda dersler blok olarak da yapılabilir, blok ders yapılması halinde iki ders ve dinlenme süreleri toplanarak uygulanır,
 3. c) Kurslarda çoklu eğitim-öğretim yapılması halinde, programlar arasında en az 30 dakika ara verilir,

4- Hafızlık Takip Komisyonları müftülüklerce düzenlenecek olan program çerçevesinde her dönem en az bir defa Hafızlık Eğitimi Destek Programının da değerlendirmesini yapıp raporlaştırır,

5- Hafızlık Takip Komisyonları yapmış oldukları izleme ve değerlendirmeler sonucunda Hafızlık Eğitimi Destek Programında görev alan geçici öğreticinin başarısız olduğunu tespit etmesi halinde, öğreticinin görevinin sonlandırılması yönünde ilgili müftülüğe teklifini yapar ve müftülükçe geçici öğreticinin görevine son verilir.

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.

2024 DHBT, Türkiye Geneli ÜCRETSİZ 15'li Online Deneme Sınav Paketi