Kocaeli Müftülüğü, Geçici Kuran Kursu Öğreticisi Sınav İlanı!

İlimize bağlı İlçe Müftülüklerindeki Kur’an kurslarında ihtiyaca göre ek ders ücreti karşılığı görevlendirilmek üzere geçici Kuran kursu öğreticisi sınavı yapılacaktır.

Kocaeli Müftülüğü, Geçici Kuran Kursu Öğreticisi Sınav İlanı!
Yayınlama: 11.04.2019
2.103
A+
A-

A – SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.
 • Diyanet İşleri Başkanlığının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartlarını taşımak.
 • En az İmam Hatip Lisesi mezunu veya üstü dini yüksek öğrenim düzeyine sahip olmak.
 • 2018 yılı KPSS ( DHBT) 60 ve üzeri puan almış olmak, şayet İlçe Müftülüğünün öğretici ihtiyacı 60 ve üzeri puanı olan adaylardan karşılanmaması veya müracaatçı olmaması halinde, 60 puanın altında puanı olanların da müracaatı alınacaktır.
 • Kuran Kursu Öğreticiliği yapmaya mani engeli bulunmamak.
 • Sabıka (adli sicil ve arşiv kaydı) bulunmamak.
 • 04-06 yaş grubu Kuran kursları için 3. maddede belirtilen dini öğrenim belgelerinden birine sahip olmakla birlikte çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili resmi diploma veya 19.01.2017 tarihinden önce herhangi bir kuruluştan çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili 296 saat ve üzeri belge veya sertifikaya sahip olmak veya 19.01.2017 tarihinden sonra herhangi bir kuruluştan çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili 380 saat ve üzeri belge veya sertifikaya sahip olmak.

B-BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Dilekçe. (İlçe Müftülüklerinden temin edilecek)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
 • En son öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi. (İlçe Müftülüğü tarafından aslı görülerek fotokopi aslının aynıdır yapılacak ve aslı adaya iade edilecektir)
 • 2018 yılı KPSS ( DHBT) sonuç belgesi.
 • Varsa hafızlık belgesi aslı ve fotokopisi. (İlçe Müftülüğü tarafından aslı görülerek fotokopi aslının aynıdır yapılacak ve aslı adaya iade edilecektir)
 • 04-06 Yaş Grubu İçin Sertifika Sureti. (İlçe Müftülüğü tarafından aslı görülerek fotokopi aslının aynıdır yapılacak ve aslı adaya iade edilecektir)
 • Resmi Kurum İçin Sabıka Kaydı. (E-Devlet üzerinden temin edilebilir.)

C – BAŞVURU İŞLEMLERİ,

 • Başvuru yapmak isteyenler görev almak istedikleri İlçe Müftülüklerine hafızlık/yüzüne/04-06 yaş grubu kategorilerinden birine 10.04.2019 – 24.04.2019 tarihleri arasında istenen belgelerle birlikte şahsen müracaat edeceklerdir. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın görev almak istediği ilçe ile ilgili değişiklik talebi kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 • Belgeleri eksik olan adayların kayıt ve müracaat işlemleri ile faks ve e-posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 • Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayanlar ile 04.2019 Çarşamba günü saat 17.30’dan sonra yapılan başvuru talepleri kabul edilmeyecektir.

Her aday sadece bir İlçe Müftülüğüne müracaat edebilir. Birden fazla ilçeye müracaat edenlerin müracaatları ve sınava katılmaları halinde sınavları geçersiz sayılacaktır.

D-SINAV İŞLEMLERİ:

 • Sınav yeri ve tarihi müracaatlar sona erdikten sonra İlimiz Müftülüğünün www.kocaeli.divanet.gov.tr sayfasında ilan edilecektir.
 • Adaylar, sınava gelirken T.C Kimlik no’lu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı. Pasaport veya ehliyet) yanlarında buIunduracaklardır.
 • Sınava girmesi gerektiği halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Söz konusu adaylara ne sebeple olursa olsun ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

E – GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ,

 • Sınav puanı ortalaması 70 (yetmiş) ve üzeri olanlar başarılı sayılacaktır.
 • Başarı listesi sözlü mülakat puanı en yüksek olandan başlamak üzere yapılacaktır. Sözlü mülakat puanı eşit olması halinde DHBT puanı yüksek olana, DHBT puanı eşit olması halinde öğrenim durumu yüksek olana, onıııı da eşit olması halinde hafızlık durumuna göre yapılacaktır.
 • Görevlendirmeler başarı listesindeki sıralamaya göre yapılacaktır.
 • Sırası gelip teklif edilen görevi istemeyenler listenin sonuna eklenecek olup, tekrar sırası gelmedikçe ikinci bir hak tanınmayacaktır.
 • Bu sınavda başarılı olduğu halde sırası gelmeyen adaylar görevliye ihtiyaç duyulan ve görevlendirilebilecek öğreticisi bulunmayan diğer ilçelerden ilçe müftüsünün uygun görüşü ile başarı sırası dikkate alınarak görevlendirilebilecektir.
 • Terör Örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı sonradan tespit edilenlerin, (sınavı kazansalar bile) görevlendirmeleri yapılmayacağı gibi, görevlerine son verilecek olup, hiçbir hak iddia edemeyeceklerdir.

F – DİĞER HUSUSLAR

 • Sınav öncesi, sonrası ve görevlendirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görevlendirmeleri yapılsa dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.
 • Sınav Sonuçları (Başarı Listesi) İ1 i m i z M üftii 1 ii ğıi n ii n kocae 1 i. d i yanet. gov.tr sayfasında ilan edilecektir.
 • Sınav işlemleri suresince adayın beyanı esas alınacaktır. Görevlendirme sürecinde adaylardan belge istenebilecektir.
 • Sınav ve görevlendirme sürecinde Müftülüğün internet sitesinde yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 • Geçici olarak görevlendirilenler, 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu hükümlerine göre çalıştırılacaktır
 • Bu sınav sonuçları Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği gereği yeni bir sınav açılıncaya kadar geçerli olacaktır.

G -SINAV KONULARI:

 • Kuran-ı Kerim ( yüzüne, ezber, tecvit)
 • Dini Bilgiler (İtikat, İbadet, Siyer ve Ahlak)
 • Hitabet

İlgililere duyurulur

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.

2024 DHBT, Türkiye Geneli ÜCRETSİZ 15'li Online Deneme Sınav Paketi