Manisa İl Müftülüğü 2018-2019 Yılı Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi Alımı

Manisa İl Müftülüğü 2018-2019 Yılı Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi Alımı Hakkında Detaylı Bilgi ve Başvuru Haberimizin Detayında..

Manisa İl Müftülüğü 2018-2019 Yılı Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi Alımı
Yayınlama: 31.08.2018
1.884
A+
A-
 1. Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği.
 2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliğinin 10. Maddesi.
 3. Vaizlik, Kuran Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği.
 4. Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an liğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar İle Öğrenci Yurt ve Pansiyonları yönergesi.
 5. Diyanet İşleri Başkanlığının 09.09.2016 tarihli ve E-44009 sayılı yazısı,
 6. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Kur’an Kursları Uygulama Esasları.

2018-2019 Eğitim Öğretim Döneminde İlimiz İlçe Müftülüklerine bağlı Kur’an Kurslarında ek ders ücreti karşılığı görevlendirilmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonlar Yönergesi, Vaizlik, Kuran Kursu Öğreticiliği, Îmam-Hatiplik ve Müezzin Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinin 9, 15 ve 18. Maddeleri ile Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri çerçevesinde 2016 KPSS (DHBT) puan sırası esas alınarak aşağıda ilçe bazında ilan edilen öğretici ihtiyacının üç katma kadar İl Müftülüğünce yapılacak sözlü sınava çağrılacak adaylar arasından sınav sonucu başarı sırasına göre “Bay – Bayan Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi” alınacaktır.

S.N İLÇE ADİ İHTİYAÇ SAYI
KADIN ERKEK 4-6 Yaş
HAFIZLIK

YAPILAN

HAFIZLIK

YAPILMAYAN

HAFIZ.LIK

YAPILAN

HAFIZLIK

YAPILMAYAN

1 Ahmetli 0 1 0 0 0
2 Akhisar 0 9 0 0 0
3 Alaşehir 0 5 0 3 3
4 Demirci 0 5 0 0 0
5 Gölmarmar 0 0 0 0 1
6 Gördes 0 30 0 0 2
7 Kırkağaç 0 11 0 0 0
8 Köprübaşı 0 5 0 0 1
9 Kula 0 4 0 0 2
10 Salihli 0 10 0 2 0
11 Sarıgöl 0 3 0 0 0
12 Saruhanlı 0 10 0 0 1
13 Selendi 0 5 0 0 0
14 Soma 0 0 0 0 0
ks Şehzadeler 0 0 0 0 0
,16 Turgutlu 0 0 0 0 5
vll – Yunusemre 0 5 0 0 2
[toplam 0 103 0 5 17

A- SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR:

 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun Değişik 48/A maddesinde aranan genel ve özel şartları taşıyor olmak,
 • Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5’inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
 • İmam-Hatip Lisesi, Önlisans veya Lisans düzeyinde dini öğrenim mezunu olmak,
 • Kur’an kursu öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,
 • Sabıka Kaydı bulunmamak, (Kamu için)
 • Halen Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi olarak çalışıyor olmamak.
 • 2016 yılı KPSS (DHBT)’den 60 puan ve üzeri almış olmak,
 • Şayet İlçe Müftülüğünün öğretici ihtiyacı, 2016 yılı KPSS (DHBT)’ den 60 ve üzeri puan alan adaylardan karşılanmaması veya müracaatçı olmaması halinde 2016 KPSS (DIlBT)’ye girenlerin (60’ın altında puanlan olanlar) müracaatları alınacaktır.
 • 4-6 Yaş grubu Kur’an kursları için; 3’üncü maddede belirtilen dini öğrenim düzeylerinden birine sahip olmakla birlikte çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili resmi diploma veya 01.2017 tarihinden önce herhangi bir kuruluştan çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili 296 saat ve üzeri belge veya sertifikaya sahip olmak veya 19.01.2017 tarihinden sonra herhangi bir kuruluştan çocuk gelişimi ve eğilimi alanıyla ilgili 380 saat ve üzeri belge veya sertifikaya sahip olmak.
 • Terör Örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyetle bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı tespit edilenler, sınavı kazansalar bile görevlendirme yapılmayacağı gibi hiçbir hak iddia edemeyeceklerdir.

B- BAŞVURU, SINAV, GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ VE DİÖER HUSUSLAR:

 1. Başvuru İçin Gerekli Belgeler:
 • Dilekçe, (İlçe Müftülüklerinden temin edilecek.)
 • C. Kimlik nolu nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • KPSS (DHBT) girmiş olduğu öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi, (İlçe Müftülüğü tarafından aslı görülerek tasdikli fotokopisi alınıp aslı adaya iade edilecektir.)
 • 2016 yılı KPSS (DHBT) sonuç belgesi,
 • Varsa hafızlık belgesi aslı ve fotokopisi, (İlçe Müftülüğü tarafından aslı görülerek tasdikli fotokopisi alınıp aslı adaya iade edilecektir.)
 • Vesikalık fotoğraf.(l adet)
 • 4-6 yaş grubuna başvuracaklar için, yukarıdaki belgeler dışında ayrıca;

a- İlahiyat + Pedagojik Formasyon (Din K.A.B. Öğretmenliği- Î.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği) Belgesi, b- İlahiyat. İlahiyat Önlisans veya en az İ.H.L. mezunu olup Çocuk Gelişimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği bölümlerinin her hangi birinden mezun olduğuna dair diploma veya belgenin İlçe Müftülüğü tarafından aslı görülerek tasdikli fotokopisi alınıp aslı adaya geri verilecektir.

c- Çocuk Gelişimi ve Eğitimi sertifikası (4-6 Yaş grubu Kur’an kursları için; 3’üncü maddede belirtilen dini Öğrenim düzeylerinden birine sahip olmakla birlikte çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili resmi diploma veya 19.01.2017 tarihinden önce herhangi bir kuruluştan çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili 296 saat ve üzeri belge veya sertifikaya sahip olmak veya 19.01.2017 tarihinden sonra herhangi bir kuruluştan çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili 380 saat ve üzeri belge veya sertifikaya sahip olmak),

 1. Başvuru İşlemleri:
 • Başvuru şartlarını taşıyan adaylar en geç 12.2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar istenen belgeler ile birlikte görev almak istedikleri İtçe Müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.
 • Belgelen eksik olanlar île faks ve e-mail yoluyla yapılan kayıt ve müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 • Birden fazla İlçe Müftülüğüne müracaat edenlerin müracaatları (Sınavı kazansalar dahi) geçersiz sayılacaktır,
 • Müracaatların sona ermesinden sonra adayın görev almak istediği ilçe ile ilgili değişiklik talepleri kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 • Adaylar Yüzüne / Hafızlık / 4-6 yaş grubu kategorilerinden yalnızca birine müracaat edebileceklerdir.
 1. Sınav İşlemleri:
 • 2016 KPSS (DHBT) puan sırasına göre yukarıda ilan edilen her bir ilçe müftülüğünün geçici öğretici ihtiyacının 3 (üç) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.
 • 2016 KPSS (DHBT) puan sırasına göre çağrılacak son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, puanı eşit olan adayların tamamı sözlü sınava çağırılacaktır,
 • Sınav, 18 Eylül 2018 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen sınav merkezinde yapılacak olup, sınav tarihleri man İsa, diyanet. 20tr internet adresinden ilan edilecektir.
 • Belirtilen tarihte sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş olacak ve ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.
 • Adaylar sınava gelirken kimlik belgelerini yanında bulunduracaklardır. Kimlik belgesini getirmeyenler kesinlikle sınava alınmayacaktır.
 1. Sınav Sonuçları ve Yerleştirme İşlemleri
 • Her aday mülakatta başarılı sayılmak için en az 70 puan alınması şart olup, söz konusu puan, komisyon üyelerinin verdiği puanların ortalaması baz alınarak hesaplanacaktır.
 • Görevlendirmeler, mülakatta en yüksek puan alandan başlamak suretiyle yapılacak olup, puanların eşit olması halinde KPSS (DHBT) puanı yüksek olana, hafız olana, eğitim düzeyi yüksek olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.
 • Sınav işlemleri esnasında gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gîbi görevlendirme yapılması halinde de görevle ilişiği kesilecektir.
 • Her adayın başarı sıralaması müracaat etmiş olduğu ilçeye göre belirlenecektir.
 • Bu sınav için yapılacak müracaatlar ve sınav sonucu oluşturulacak başarı listesi adayın sınavı kazandığı ilçe müftülüğündeki 2018 – 2019 Eğitim Öğretim Döneminde ek ders ücreti karşılığı Kur’an Kurslarında geçici öğretici görevlendirmeleri için geçerli olacaktır.
 • Sınav sonuçları başarı sırasına göre (70 ve üzeri puan alanlar) İlimiz Müftülüğü manisa,diyanet.20tr internet adresinde ilçe sıralamasına göre ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 • Sınav ve görevlendirme süresince İl Müftülüğümüz internet sitesinde yapılacak olan tüm duyurular tebligat sayılacaktır.
 • Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlannın ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde ıslak imzalı ve yazılı olarak T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imzası ve adresi yazılı dilekçe ile il müftülüğüne yapılacaktır. İtirazlar en fazla 15 (onbeş) gün içerisinde incelenerek karara bağlanıp adaya bilgi verilecektir. Zamanında ve usulüne uygun yapılmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
 • Yerleştirmeye hak kazandıktan sonra kendilerine teklif edilen görev yerini kabul etmeyen adaylar görevlendirme haklarını kaybedeceklerdir.

D- SINAV KONULARI:

 • Kur’an-ı Kerim,
 • Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları),

E-SINAV MERKEZİ

Manisa İl Müftülüğü Murat Cad. Göktaşlı Mah. No:47 Şehzadeler / MANİSA Tel: 0 236 2311777

Bir Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.

2024 DHBT Online (Canlı Ders) Hazırlık Kursu - 3. Grup