Manisa Müftülüğü, Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi Alımı Sınav İlanı Duyurusu.

2019-2020 Yılları Yaz ve Kış Dönemi Kur’an Kurslarında ek ders ücreti karşılığında İlimiz İlçe Müftülüklerine bağlı Cami ve Kur’an Kurslarında görevlendirilmek üzere “Bay – Bayan Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi” alınacaktır.

Manisa Müftülüğü, Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi Alımı Sınav İlanı Duyurusu.
Yayınlama: 20.04.2019
1.864
A+
A-

 SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR:

 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun Değişik 48/A maddesinde aranan genel ve özel şartlan taşıyor olmak,
 • Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5’inci maddesinin (b) bendinde belirtilen ”Ortak Nitelik” şartını taşımak,
 • İmam-Hatip Lisesi, Onlisans veya Lisans düzeyinde dini öğrenim mezunu olmak,
 • Kur’an kursu öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,
 • Sabıka Kaydı bulunmamak, (Kamu için)
 • 2018 yılı KPSS (DHBT)’den 60 puan ve üzeri almış olmak,
 • Şayet İlçe Müftülüğünün öğretici ihtiyacı, 2018 yılı KPSS (DHBT)’ den 60 ve üzeri puan alan adaylardan karşılanmaması veya müracaatçı olmaması halinde 2018 KPSS (DHBT)’ye girenlerin (60’ın altında puanları olanlar) müracaatları alınacaktır.
 • 04-06 Yaş grubu öğrencilere yönelik din eğitimi verecek öğreticiler için; 3’üncü maddede belirtilen dini öğrenim düzeylerinden birine sahip olmakla birlikte çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili resmi diploma veya 01.2017 tarihinden önce herhangi bir kuruluştan çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili 296 saat ve üzeri belge veya sertifikaya sahip olmak veya 19.01.2017 tarihinden sonra herhangi bir kuruluştan çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili 380 saat ve üzeri belge veya sertifikaya sahip olmak.
 • Engelli eğitiminde görev alacak öğreticilerin Engelli Eğitimi (Özel Eğitim) ile ilgili diploma ya da sertifikaya sahip
 • Terör Örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı tespit edilenler, sınavı kazansalar bile görevlendirme yapılmayacağı gibi hiçbir hak iddia edemeyeceklerdir.

BAŞVURU, SINAV, GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ VE DİĞER HUSUSLAR:

 1. Başvuru İçin Gerekli Belgeler:
 • Dilekçe, (İlçe Müftülüklerinden temin edilecek.)
 • C. Kimlik nolu nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • KPSS (DHBT) girmiş olduğu öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi, (İlçe Müftülüğü tarafından aslı görülerek tasdikli fotokopisi alınıp aslı adaya iade edilecektir.)
 • 2018 yılı KPSS (DHBT) sonuç belgesi,
 • Varsa hafızlık belgesi aslı ve (İlçe Müftülüğü tarafından aslı görülerek tasdikli fotokopisi alınıp aslı adaya iade edilecektir.)
 • Biometrik fotoğraf.(l adet)
 • 04-06 yaş grubuna başvuracaklar için, yukarıdaki belgeler dışında ayrıca;

a- İlahiyat + Pedagojik Formasyon (Din K.A.B. Öğretmenliği- İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği) Belgesi,

b- İlahiyat, İlahiyat Önlisans veya en az İ.H.L. mezunu olup Çocuk Gelişimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği bölümlerinin her hangi birinden mezun olduğuna dair diploma veya belgenin İlçe Müftülüğü tarafından aslı görülerek tasdikli fotokopisi alınıp aslı adaya geri verilecektir,

c- Çocuk Gelişimi ve Eğitimi sertifikası (4-6 Yaş grubu Kur”an kursları için; 3Üncü maddede belirtilen dini öğrenim düzeylerinden birine sahip olmakla birlikte çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili resmi diploma veya 19.01,2017 tarihinden önce herhangi bir kuruluştan çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili 296 saat ve üzeri belge veya sertifikaya sahip olmak veya 19.01.2017 tarihinden sonra herhangi bir kuruluştan çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili 380 saat ve üzeri belge veya sertifikaya sahip olmak),

 • Engelli Eğitiminde görev alacak adaylar için Engelli Eğitimi Özel Eğitim Diploması yada sertifikası.
 • Geçici Kur’an Kursu Öğreticiliği yapmaya mani bir özrü ve/veya erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmadığına. Sabıka – Adli sicil kaydı ve arşiv kaydının olmadığına dair yazılı beyanı.

 

Başvuru İşlemleri:

 • Başvuru şartlarını taşıyan adaylar en geç 03.05.2019 Cuma günü mesai bitimine kadar istenen belgeler ile birlikte görev almak istedikleri İlçe Müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.
 • Belgeleri eksik olanlar ile faks ve e-mail yoluyla yapılan kayıt ve müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 • Birden fazla ilçe Müftülüğüne müracaat edenlerin müracaatları (Sınavı kazansalar dahi) geçersiz sayılacaktır.
 • Müracaatların sona ermesinden sonra adayın görev almak istediği ilçe ile ilgili değişiklik talepleri kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 • Adaylar Yüzüne / Hafızlık / 04-06 yaş grubu kategorilerinden yalnızca birine müracaat edebileceklerdir.

 

Sınav İşlemleri:

 • 201 8 KPSS (DHBT) puan sırasına göre yukarıda ilan edilen her bir ilçe müftülüğünün geçici öğretici ihtiyacının 3 (üç) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.
 • 2018 KPSS (DHBT) puan sırasına göre çağrılacak son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, puanı eşit olan adayların tamamı sözlü sınava çağırılacaktır.
 • Sınav yeri ve tarihi müracaatların sona ermesinden sonra ilimiz Müftülüğü https://manisa. di y ait et. s o ir adresinden duyurulacaktır.
 • Belirtilen tarihte sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş olacak ve ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.
 • Adaylar sınava gelirken kimlik belgelerini yanında bulunduracaklardır. Kimlik belgesini getirmeyenler kesinlikle sınava alınmayacaktır.

 

Sınav Sonuçları ve Yerleştirme İşlemleri:

 • Her aday mülakatta başarılı sayılmak için en az 70 puan alınması şart olup, söz konusu puan, komisyon üyelerinin verdiği puanların ortalaması baz alınarak hesaplanacaktır.
 • Görevlendirmeler, mülakatta en yiiksek puan alandan başlamak suretiyle yapılacak olup, puanların eşit olması halinde sırayla KPSS (DHBT) puanı yüksek olana, hafız olana, eğitim düzeyi yüksek olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.
 • Sınav işlemleri esnasında gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görevlendirme yapılması halinde de görevle ilişiği
 • Her aday müracaat etmiş olduğu ilçeye göre sınava katılacak olup başarı sıralaması müracaat etmiş olduğu ilçeye göre belirlenecektir.
 • Sınav sonuçları başarı sırasına göre (70 ve üzeri puan alanlar) İlimiz Müftülüğü https://manisa.diyanet.aov.tr internet adresinde ilçe sıralamasına göre ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 • Sınav ve görevlendirme süresince İl Müftülüğümüz internet sitesinde yapılacak olan tüm duyurular tebligat sayılacaktır,
 • Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde ıslak imzalı ve yazılı olarak T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, İmzası ve adresi yazılı dilekçe ile il müftülüğüne yapılacaktır. İtirazlar en fazla 15 (onbeş) gün içerisinde incelenerek karara bağlanıp adaya bilgi verilecektir. Zamanında ve usulüne uygun yapılmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
 • Yerleştirmeye hak kazandıktan sonra kendilerine teklif edilen görev yerini kabul etmeyen adaylar görevlendirme haklarını kaybedeceklerdir.

 

 SINAV KONULARI:

 • Kur’an-ı Kerim,
 • Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konulan),
 • Hitabet

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN!

 

Bir Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.

2024 DHBT Online (Canlı Ders) Hazırlık Kursu - 3. Grup