Niğde Müftülüğü, 2019 Yılı Kur’an Kursu Öğrencileri Arasında Yapılacak Yarışma!

2019 Yılı Kur’an Kursu Öğrencileri Arasında Yapılacak Olan Kur’an-ı Kerim’i Yüzünden Güzel Okuma ve Temel Dini Bilgiler Yarışması Duyurusu ektedir.

Niğde Müftülüğü, 2019 Yılı Kur’an Kursu Öğrencileri Arasında Yapılacak Yarışma!
Yayınlama: 12.03.2019
721
A+
A-

Kur’an kurslarına katılımı artırmak, Kur’an kurslarımızda okuyan öğrencilerimizi itikat, ibadet, ahlak ve siyer gibi temel dini bilgileri öğrenmeye ve Kur’an-ı Kerim’i güzel okumaya teşvik etmek amacıyla 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Başkanlığımıza bağlı Kur’an kurslarında okuyan kız-erkek öğrenciler arasında ayrı ayrı, Ek-1’deki esaslar çerçevesinde “Kur’an-ı Kerim’i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması” ile ek-2’deki esaslar çerçevesinde “Temel Dini Bilgiler Yarışması” yapılacak olup konu ile ilgili açıklamalar ekte gönderilmiştir.

Ayrıca, hafızlık yarışmalarının yapılış formatı yeniden düzenlenmiş olup söz konusu yarışmaya 2018 Eylül, 2019 Ocak dönemlerinde yapılan ve 2019 Haziran/Temmuz döneminde yapılacak hafızlık tespit sınavlarında başarılı olanlar arasından seçilecek Kur’an kursu öğrencilerimiz alınacaktır. Yarışmanın şartları ve safahatı ile ilgili detaylı yazı il müftülüklerimize daha sonra gönderilecektir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

KUR’AN KURSU ÖĞRENCİLERİ ARASINDA YAPILACAK KUR’AN-I KERİM’İ YÜZÜNDEN GÜZEL OKUMA YARIŞMASI İLE İLGİLİ ESASLAR

1) ARANILAN ŞARTLAR

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Final tarihleri itibariyle on sekiz (18) yaşından gün almamış olmak,
 • Başkanlığımızca Kur’an kursu öğrencileri arasında önceki yıllarda yapılmış Kur’an-ı Kerim’i yüzünden güzel okuma yarışmalarına katılmamış olmak,
 • 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Kur’an kurslarımızda (D grubu Kur’an kursları dahil) devam ediyor olmak,
 • İhtiyaç odaklı, temel, ek ve hafızlık temel programlarının en az iki döneminde kayıtlı olmak, hafızlık eğitim programlarında kayıtlı olmamak,

(yarışmaya katılmak amacıyla ihtiyaç odaklı programlarda tek dönem kaydı görülenler yarışmaya alınmayacaktır.),

 • Daha önceki yıllarda Kur’an kurslarında eğitim görmemiş olmak, (Yaz Kur’an Kursları hariç)
 • Camilerde Kur’an öğrenimi programında kaydı görünmemek,
 • Her öğrencinin durumu yukarıdaki maddeler göz önünde bulundurularak ayrı ayrı kontrol edilecek olup bu şartları taşımayan öğrenciler Kur’an kursu, ilçe, il ve bölgelerden seçilerek ön eleme için Başkanlığımıza gelseler bile yarışmadan çıkarılacaktır. Bu konuda sorumluluk müftülüklerimize aittir.
 • Öğrenciler Kur’an-ı Kerimi Yüzünden Güzel Okuma Yarışması ile Temel Dini Bilgiler Yarışmasının her ikisine birden katılabilecektir.
 • Ayrıca il müftülüklerimiz final tarihleri itibariyle on sekiz (18) yaş ve üzeri olanlar için belirtilen şartlara göre uygun görmeleri halinde yarışma tertip edebileceklerdir. Sadece il düzeyinde yapılacak söz konusu kategoride il müftülüklerimizce sadece il birincileri seçilecek olup seçilen kız-erkek öğrenciler bölge, ön eleme yarışmaları ile Türkiye finallerine katılmayacaklardır. Öğrenci ve öğreticilerine verilecek ödüller ise il müftülüklerimiz tarafından karşılanacaktır.
 • Kur’an kursu, ilçe ve il müftülükleri yarışma işlemleriyle ilgili birbirleriyle koordineli hareket edecektir. Seçilen öğrenciler, Kur’an kurslarımız tarafından ilçe müftülüğüne, ilçe müftülüğünce il müftülüğüne, il müftülüğünce ise bölge merkezine bildirilecektir.
 • Kur’an kursu, ilçe ve il birincileriyle ilgili Başkanlığımıza herhangi bir yazı yazılmayacaktır. (ek- 1/2 form müftülüklerde kalacaktır.)
 1. Bölge Merkezi İl Müftülüklerince Yapılacak İş ve İşlemler;
 • 3 Mayıs 2019 tarihinde ek-1/3 tabloda belirtilen bölge merkezi il müftülüklerinde, ek-1/1 kriterler doğrultusunda il birincileri arasından bölge elemeleri yapılacaktır. Listede yazılı her bölge merkezi, sadece 1 erkek ve 1 kız öğrenci seçimi yapacak olup seçilen öğrenci için ek-1/4 tutanak tanzim edilecektir. Bu konuda sorumluluk bölge merkezlerine aittir.
 • Bölge elemelerinde oluşturulacak komisyon üç kişiden oluşacak ve komisyon başkanları Başkanlığımızca belirlenecektir. Komisyon üyeleri ve üyelerin resmi işlemleri (onay alma, tebligat, konaklama, ek ders ücretleri vs.) ise bölge merkezi il müftülüklerimiz tarafından belirlenecek ve yapılacaktır.
 • Bölge merkezi il müftülükleri, kendi illerinde il birinciliği seçimi için oluşturulan komisyonda görev alan personeli, bölge elemelerinde görevlendirmeyeceklerdir.
 • Kur’an kursu, ilçe, il ve bölge elemelerine katılacak öğrenciler ile öğreticilerinin resmi işlemleri (onay, tebligat, ek ders vs.) kendi birimlerince yapılacak ve ayrıca ek-1/3 tabloda belirtilen bölge merkezleri ise il dışından gelecek yarışmacılara ve yakınlarına gerekli kolaylığı sağlayacaklardır.
 • Bölge merkezi il müftülükleri, ön eleme yarışma listesinden şartları tutmadığı için çıkarılan öğrencinin yerine 2. gelen öğrenciyi Başkanlığımıza bildirebilecektir.
 • Ayrıca, bölge birincisi için tanzim edilen ek-1/4 tutanağın bir sureti, 3 Mayıs 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün (0312) 287 68 59 numaralı faksına mutlaka bildirilecektir.
 • Bölge merkezleri, ön eleme yarışmasının erkek öğrenciler için 12/06/2019 Çarşamba günü, kız öğrenciler için ise 13/06/2019 Perşembe günü yapılacağını, öğrencilerin ve öğreticilerinin saat 09.00’da Başkanlığımız merkezinde hazır bulunmaları gerektiğini tebligat ile kendilerine bildirecek olup bu tebligatın bir sureti ile ek-1/4 tutanak eksiksiz olarak doldurulduktan sonra Başkanlığımıza üst yazı ile gönderilecektir.

Başkanlığımız merkezinde yapılacak ön elemenin belirtilen tarihlerde tamamlanamaması durumunda müteakip günde de devam edebileceği ilgililere duyurulacaktır.

 1. C) Kur’an-ı Kerim’i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması Ön Elemesi ve Türkiye Finali için

Yapılacak İş ve İşlemler;

 • Bölge merkezi il müftülüklerinde bölge birincisi seçilen erkek öğrenciler, “Kur’an-ı Kerim’i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finali”ne katılabilmek için 12 Haziran 2019 tarihinde, kız öğrenciler ise 13 Haziran 2019 tarihinde Başkanlık merkezinde ek-1/1 kriterler doğrultusunda ön elemeye tabi tutulacaklardır.
 • Başkanlığımız merkez konferans salonunda yapılacak olan yarışmanın 2 (iki) günde tamamlanması planlanmış olup ön eleme yarışmasının tarihleri duruma göre Başkanlığımızca değiştirilebilecektir. Ön elemeye katılacak şartları uygun öğrenciler EHYS’de duyurularak tebliğ edilecek olup konuyla ilgili müftülüklerimize ayrıca yazı yazılmayacaktır.
 • Ön elemeye seçilen kız-erkek bölge birincileri Başkanlığımıza kurs öğreticisiyle birlikte geleceklerdir.

Başkanlıktaki ön elemeye gelecek olan kız ve erkek öğrenciler ile öğreticiler için, il ve/veya ilçe müftülüklerinden alınacak onaya istinaden söz konusu kişiler, yol hariç bir gün süre ile görevli sayılacak ve seyahatlerini kara yolu, gerektiğinde hava yolu ile yapacaklardır. Öğrencilerin yol ücretleri bağlı oldukları müftülüklerce, öğreticilerin yolluk ve yevmiyeleri ise 2019 Yılı Mali yılı bütçesinin ilgili harcama tertibinden bağlı bulundukları birimlerce ödenecektir.

 • Ön elemede seçilen 7 erkek öğrenci için 7 Temmuz 2019 Pazar günü Kütahya’da; 7 kız öğrenci için ise 14 Temmuz 2019 Pazar günü Kayseri’de Kur’an-ı Kerim’i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finali yapılması planlanmaktadır. Türkiye finalinin yapılacağı yer ve zaman duruma göre Başkanlığımızca değiştirilebilecektir.
 • Bu yazı, il müftülüklerimiz tarafından duyurusu yapılmak üzere ivedi olarak ilçe müftülüklerimize gönderilecektir.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN! 

 

K.K YÜZÜNDEN GÜZEL OKUMA YARIŞMASI TAKVİMİ! 

TEMEL DİNİ BİLGİLER YARIŞMASI TAKVİMİ! 

 

 

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.

2024 DHBT, Türkiye Geneli ÜCRETSİZ 15'li Online Deneme Sınav Paketi