Ordu İl Müftülüğü 2018-2019 Eğitim Yılı Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi Alımı

Ordu İl Müftülüğü 2018-2019 Eğitim Yılı Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi Alımı Hakkında Detaylı Bilgi ve Başvuru Şartları Haberimizde..

Ordu İl Müftülüğü 2018-2019 Eğitim Yılı Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi Alımı
Yayınlama: 03.09.2018
1.315
A+
A-

a) Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği
b) Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 10. Maddesi.
c) Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesi.
d) Diyanet İşleri Başkanlığının 09.09..2016 tarihli ve E-44009 sayılı yazısı.
e) 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Kur’an Kursları Uygulama Esasları.

İlimize bağlı İlçe Müftülüklerimizde 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında Kur’an Kurslarında Eğitim Öğretimin kadrolu personelle karşılanamadığı durumlarda, Eğitim ve Öğretimin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla ihtiyaca binaen ekders ücreti karşılığı görevlendirilmek üzere ilgi (a.b) yönetmelikler ile ilgi (c,d,) yazılar gereğince aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak sözlü sınavla Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi alımı yapılacaktır.

SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

 1. 657 sayılı DMK ‘nun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 5. Maddesinin (b) bendindeki “Atamalarında dini öğrenim şartı esas alınan unvanlarda; itikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslam törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir olduğu şeklinde ortak bir nitelik taşımak” şartına sahip olmak,
 3. En az Imam-Hatip Lisesi mezunu veya üstü dini öğrenim düzeyine sahip olmak.
 4. 2016 yılı KPSS (DHBT) puanı 60 ve üzeri olmak.(Yeterli müracaat olmaması halinde 60 altı puan alanların müracaatları da kabul edilecektir.)
 5. 4-6 Yaş grubu Kur’an kursları için; 3’üncü maddede belirtilen dini öğrenim düzeylerinden birine sahip olmakla birlikte çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili resmi diploma veya 19.01.2017 tarihinden önce herhangi bir kuruluştan çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili 296 saat ve üzeri belge veya sertifikaya sahip olmak veya 19.01.2017 tarihinden sonra herhangi bir kuruluştan çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili 380 saat ve üzeri belge veya sertifikaya sahip olmak.
 6. Kur’an Kursu Öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Dilekçe, Ek-1 (İlçe Müftülüklerinden temin edilecektir.)
 2. TC Kimlik No’lu nüfus cüzdanı fotokopisi,
 3. En son öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya fotokopisi, (aslı adaya iade edilecektir.)
 4. 2016 yılı KPSS (DHBT) sonucu çıktısı,
 5. Varsa hafızlık belgesi aslı veya fotokopisi (aslı adaya iade edilecektir),
 6. 4-6 Yaş grubuna başvuracaklar için yukarıdaki belgeler dışında ayrıca;
  a- İlahiyat + Pedagojik Formasyon (Din K.A.B. Öğretmenliği- İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği)Belgesi,
  b- İlahiyat, İlahiyat Önlisans veya en az İ.H.L. mezunu olup Çocuk Gelişimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği ve Sımf Öğretmenliği bölümlerinin her hangi birinden mezun olduğuna dair diploma veya belgenin İlçe Müftülüğü tarafından aslı görülerek tasdikli fotokopisi alınıp aslı adaya geri verilecektir,
  c- Çocuk Gelişimi ve Eğitimi sertifikası (4-6 Yaş grubu Kur’an kursları için; 3’üncü maddede belirtilen dini öğrenim düzeylerinden birine sahip olmakla birlikte çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili resmi diploma veya 19.01.2017 tarihinden önce herhangi bir kuruluştan çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili 296 saat ve üzeri belge veya sertifikaya sahip olmak veya 19.01.2017 tarihinden sonra herhangi bir kuruluştan çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili 380 saat ve üzeri belge veya sertifikaya sahip olmak),
 7. Sabıka kaydı (Resmi Kurum) için.

BAŞVURU, SINAV, GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ VE DİĞER HUSUSLAR

Başvuru işlemleri:

 1. Başvuru yapmak isteyenler görev almak istedikleri İlçe Müftülüğüne 31 Ağustos 2018- 14 Eylül 2018 tarihleri arasında istenen belgelerle birlikte bizzat kendileri müracaat edeceklerdir.
 2. Belgeleri eksik olan adayların kayıt ve müracaat işlemleri alınmayacaktır.
 3. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve posta yolu ile 14 Eylül 2018 tarihi mesai bitiminden sonra yapılan başvuru talepleri kabul edilmeyecektir.
 4. Sınava girmeye hak kazanan adaylar hangi gün ve nerede sınava gireceklerini 17 Eylül 2018 Pazartesi günü müracaat ettikleri İlçe Müftülüklerinden öğrenebileceklerdir.
 5. İlçe Müftülüklerince her bir kategoride 60 puan üstü ve 60 puan altı listeleri ekli formlara göre ayrı ayrı düzenlenecektir.
 6. Adaylar birden fazla İlçeye müracaat edemeyeceklerdir. Müracaat ettikleri tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.
 7. Sınav 18 Eylül 2018 tarihinde Altınordu, Fatsa ve Ünye İlçe Müftülüklerinde yapılacaktır.
 8. Sınavların ileri bir tarihe ertelenmesi durumunda, ilgililer önceden bilgilendirilecektir.

Sınav İşlemleri:

 1. Geçici öğretici olarak görevlendirilmek üzere müracaat edenlerden sözlü mülakat puanı en yüksek olandan başlamak üzere ihtiyaç kadar asil, diğerleri yedek olarak başarı sıralaması yapılacaktır.
 2. Puanların eşit olması halinde başarı sıralamasında sırasıyla sözlü sınav puanı yüksek olana, KPSS (DHBT) puanı yüksek olana, KPSS (DHBT)’ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.
 3. Adaylar sınava gelirken TC. Kimlik No’lu kimlik belgelerinden (nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet) birini yanlarında bulunduracaklardır.
 4. Sınava girmesi gerektiği halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Diğer Hususlar:

 1. Sınav işlemleri sürecinde adayın beyanı esas alınacaktır. Görevlendirme sürecinde adaylardan belge istenebilecektir.
 2. Sınav öncesi, sonrası ve görevlendirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi, görevlendirme yapılmış olsa dahi görevlerine son verilecektir.
 3. Sınav sonuçları Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması neticesinde II Müftülüğü Web sitesinden ilan edilecektir.
 4. Sınav ve görevlendirme sürecinde İl Müftülüğünün internet sitesinde yapılan tüm duyurular tebligat sayılacak olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 5. Sınavda başarılı olup yerleştirmeye hak kazananların atamaları puan sıralamasına yapılacak olup, sırası gelip kendilerine teklif edilen görev yerini kabul etmeyen adaylar görevlendirme haklarını kaybetmiş sayılacaktır.
 6. Sınav sonucu başarılı olanlar 2018-2019 eğitim öğretim yılı içindir, başka atama ve görevlendirmeler için her hangi bir hak teşkil etmez.

NOT: 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında görev almış olan geçici öğreticiler yeni bir sınava ihtiyaç duyulmaksızın 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında görevlendirilebilecektir.

Bir Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.

2024 DHBT Online (Canlı Ders) Hazırlık Kursu - 3. Grup