Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 30°C
Açık
İstanbul
30°C
Açık
Cum 31°C
Cts 30°C
Paz 26°C
Pts 29°C

2022 Yılı Ceza Mahkemelerine Tercüman Bilirkişi Seçimi

2022 Yılı Ceza Mahkemelerine Tercüman Bilirkişi Seçimi
12.10.2021
A+
A-

T.C.
BARTIN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

04.10.2021

Sayı: 2021/957 Muh.

Konu: 2022 Yılı Ceza Mahkemeleri Tercüman Bilirkişi Listesi

BARTIN VALİLİĞİNE
Bartın Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu’nun 01.10.2021 tarihli ve 2021/152 sayılı kararı ile ” 2022 Yılı Ceza Mahkemeleri Tercüman Bilirkişi
Listesinin” belirlenmesi amacıyla düzenlenen 01.10.2021 tarihli İlan Metni ilişikte gönderilmiştir.

Evrakın ve eklerinin, görev alanları ile ilgili bilirkişi olarak görev yapmak isteyenlere tebliğ yapılmak üzere il ve ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşları
ile kamu kurumu niteliğine haiz tüm meslek kuruluşlarına ve odalara bildirilmesi hususunda;

Gereğini rica ederim.

Harun CEYHAN
Başkan

 

T.C.
BARTIN ADLİ YARGI;
İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU
KARAR

Komisyon Başkanı: Harun CEYHAN 151449 Bartın Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Komisyon Üyesi: Faruk KAYNAK 122263 Bartın Cumhuriyet Başsavcısı
Komisyon Üyesi: Halil İbrahim BULUT 193807 Bartın Hakimi
Komisyon Z. Katibi: Ayşe BILGIN 117783 Zahit Katibi

Bartın Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu yukarıda isimleri yazılı başkan ye üyelerin iştirakiyle bugün toplandı.

Gündem gereği, Komisyonumuzca her yıl için düzenlenecek olan “Ceza Mahkemesi Konumuna Göre Tercüman Listelerinin  üyelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki” Yönetmelik hükümleri doğrultusunda bilirkişi listelerinin hazırlanması, uzmanlık alanlarının tespiti ve bu amaçla listelerinin oluşturulması konusu görüşüldü.

Bartın merkez ve mülhakat Cumhuriyet başsavcılıkları ile ceza mahkemelerinden toplanan bilgiler çerçevesinde, aşağıda gösterildiği şekilde 2022 Yılı Tercüman Bilirkişi Uzmanlık Alanlarının belirlenmesinde Komisyonumuzca bir sakınca bulunmadığı anlaşılmıştır.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin  Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmeliğin 4/2 maddesi uyarınca;
1-İşaret Dilinde, Çince, Almanca; İngilizce, Arapça, Japonca, Rusça, Felemenkçe, Udice, Türkmence, Kürtçe, Gürcüce ve Fransızca dilleri olmak üzere, tercüman bilirkişisi uzmanlık alanlarının TESPİTİNE
2-İlan tutanağının hazırlanmasına,
3-İlan tutanağı ve Komisyon Kararının il ve ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğine haiz tüm meslek kuruluşlarına ve odalara bildirilmesine.
4-İlan duyuru metninin Adliye İlan Panosuna asılmasına, mahalli bir gazetede ve elektronik ortamda yayımlanmasına.

01.10.2021 tarihinde yapılan toplantı sonunda Komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi.

 

T.C.
BARTIN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
İLAN

Bartın Adli Yargı Adalet Komisyonumuzca, 5 Mart 2013 tarihli ve 28578 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren “Ceza Mahkemesi Kanununu Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri gereğince, Bartın il ve ilçelerinin yargı çevresinde oturan veya mesleki faaliyeti icra eden ve başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmayanlardan, yargı çevremiz dahilinde bilirkişilik görevi yapmak üzere 2022 Yılı Tercüman Bilirkişi Listesi oluşturacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,
c) En az ilkokul mezunu olmak.
ç) Başvuru tarihinde on sekiz yaşını tamamlamış olması.
d) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12.04.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması. e) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olması.
f) Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya bir mesleki faaliyetini icra etmesi,
g) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması gerekir.

BAŞVURU USULÜ
Başvuru Yeri: Başvurular Bartın Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı’na bizzat veya Bartın Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı’na gönderilmek üzere mahalli Cumhuriyet başsavcılıklarına bir dilekçeyle şahsen başvuruda bulunulabilir.
Başvuru Tarihi: Bilirkişilik yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin başvurulan 15.102021 günü başlayıp 31.10.2021 günü sona erecektir. Bu tarihten sonra komisyona ulaşan dilekçeler değerlendirmeye alınmaz.

BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER
1) Başvuru dilekçesine;
a) T.C. kimlik numarası beyanı.
b) Adrese dayalı nüfus kayıt örneği.
c) Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı,
ç) Bir adet vesikalık fotoğraf.
d) Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği eklenmesi gerekir.
2) Bir önceki yıla ait listede kayıtlı olanlardan birinci fıkranın (a), (c) ve (d) bentlerinde sayılan bilgi ve belgeler istemez.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Komisyonumuzca başvurular, 30 Kasım 2021 tarihine kadar değerlendirilecektir.
1) Başvurular, başvuranların adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılmak suretiyle kaydedilir.
2) Başvurular Komisyon tarafından 30 Kasım 2021 tarihine kadar değerlendirilerek, 8’inci maddede belirtilen belgelerin eksik olması ya da başvuru sahibinin 6’ncı maddedeki şartlara haiz olmaması halinde, talebin reddine dair karar verilerek, redde ilişkin karar ilgilisine tebliğ olunur.
3) Talepleri uygun görülenlerin adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılarak oluşturulan liste en az yedi gün süre ile adliye divanhanesine asılır ve elektronik ortamda ilan edilir.
YEMİN
Listeye kabul edilenlere, 15.12.2021 tarihinde saat 14.30’da kanunun 64’üncü maddesinin 5’inci fıkrası uyarınca Bartın Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda yeminleri yaptırılacaktır.
LİSTELERİN İLANI:
Yemin eden bilirkişilerden oluşan liste, 31.12.2021 tarihine kadar Adliye Divanhanesine asılarak ilan edilecek ve bir örneği de Adalet Bakanlığı’na, il çevresindeki Adli Yargı Adalet Komisyonlarına, mahkemelere duyurulmak üzere merkez ve bağlı ilçe Cumhuriyet Başsavcılıklarına dağıtımlı olarak gönderilecektir.

İlan olunur. 01.10.2021

 

 

 

 

En güncel haber ve ilanları aşağıda yeralan sosyal medya hesaplarımızından yada mobile uygulamamızı indirerek takip edebilirsiniz!

YORUMLAR

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.