Antalya Müftülüğünden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı!

İslam öncesi cahiliye toplumlarında değersiz bir obje niteliğinde olan kadın, İslam ile birlikte gerçek hürriyetine kazanmıştır. İslam kadına maddi ve manevi statüsünü vermiştir. Onu anne, eş ve kız çocuğu olarak nitelendirmiştir.

Antalya Müftülüğünden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı!
Yayınlama: 07.03.2019
617
A+
A-

Kuranı Kerim’de gerek Yaratılış ve gerekse sorumluluk bakımından erkekle eşit konumda olan bir kadın portresi çizilmektedir. Erkek ve kadın bir bütünün iki eşit parçası gibidir. “Erkeklerinde kazandıklarından nasipleri vardır, kadınların da kazandıklarından nasipleri vardır.” (Nisa-32) ayeti bize bu hakikati anlatmaktadır.

Yine bir başka ayeti kerimede şöyle buyurulmaktadır.

“ Erkek veya kadın, her kim mümin olarak iyi davranışlarda bulunursa, mutlaka ona güzel bir hayat yaşatırız”. (Nahl- 97)

Kadın manasında gelen Nisa suresinin ilk ayetinde ise insanlığın üreyiş ve türeyiş serüvene dikkat çekilerek, bir elmanın iki yarısı niteliğinde olan erkek ve kadından bahsedilmekte ve her ikisinin de en öncelikli olarak Allah’tan sakınmaları gerektiği ifade edilmektedir.

“Ey İnsanlar. Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yayan rabbinizden sakının.” (Nisa-1)

Bütün bu ayetler bize şu hakikati özetlemektedir.

Ey İnsan, sana ruh üflendiğinde bir kadının karnındasın, ağladığında bir kadının kucağındasın, aşık olduğunda bir kadının kalbindesin. Dolayısıyla ona çok güzel davran!

Her konuda olduğu gibi bu konuda da bizim için en büyük rol-model Allah resulüdür. Çünkü o eşlerine daima sevgiyle ve hoşgörü ile davranmıştır. Hiçbir şekilde, hiçbir eşine asla şiddet uygulamadığı gibi en ufak kötü bir söz dahi söylememiştir.

Cehalet kalpazanlığın en dip noktası olan kız çocuğunu diri diri toprağa gömme âdeti, hem Kur’an-ı Kerim ve hem de Allah resulü tarafından şiddetle eleştirilmiştir. Bu cürmü işleyenlerinse mutlaka bir gün cezalandırılacağı ifade edilmektedir. (Tekvir-8)

İyilik yapanın iyilik bulacağı ve kötülük yapanınsa cezalandırılacağı mutlak bir gerçektir. İslam bu denge üzerine kuruludur. Sevap ve günah denkleminde, herhangi bir cinsiyet ayrımı yoktur. İyilik, doğruluk, Fazilet ve Erdem bakımından üstünlüğün cinsiyette değil, bilakis takvada olduğunu ifade eden şu ayet, erkeği ve kadını aynı kategoride zikretmesi bakımından gerçekten çok önemli ve manidardır.

Fazilet ve Erdem bakımından üstünlüğün Cinsiyette değil Bilakis takvada olduğunu ifade eden şu ayet erkeği ve kadını aynı kategoride zikretmesi bakımından gerçekten çok önemli ve Manidardır

Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mümin erkekler ve mümin Kadınlar, taaate devam eden erkekler ve taaate devam eden kadınlar, doğru erkekler ve doğru kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, mütevazi erkekler ve mütevazi kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve ırzlarını koruyan kadınlar, Allah’ı çokça zikreden erkekler ve Allah’ı çokça zikreden kadınlar var ya; işte Allah bunlar, için bir marifet ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. (Ahzap-35)

Kadın hakları savunuculuğunu yapan hiçbir modern toplum, İslam’ın kadına verdiği hakkı eleştiremez ve eleştirmemelidir. Çünkü en çağdaş uygulamaların dahi kadına veremediği eşitliği, İslam vermiştir.  Erkek-kadın eşitliği, hak-hukuk ve hakkaniyet bakımından en güzel din, kesinlikle İslam dinidir.

Bu güzel ve önemli mevzuyu, dua niteliğindeki şu ayetle sonlandırıyorum.

Ey Rabbimiz, bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl. (Furkan-74)

Amin

Bir Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.

2024 DHBT Online (Canlı Ders) Hazırlık Kursu - 3. Grup