Artvin Müftülüğü Vekil İmam Hatip Alımı

Artvin Müftülüğü Vekil İmam Hatip Alımı
Yayınlama: 29.09.2021
190
A+
A-

Vekil İmam Hatip Alım Sınavı

İlimiz  bünyesinde  münhal  bulunan  aşağıda ekte,  unvanı,  sınıfı,  adedi  ve  müracaat  şartları  belirtilen kadrolara  657  Sayılı  Devlet  Memurları  Kanunun  86.  Maddesine  istinaden  sözlü  sınavla  Vekil İmam-Hatip alınacaktır.

Başvuru Tarihleri;

29.09.2021-16.10.2021

Sınav Tarihi ;

Sözlü sınav, 19.10.2021 tarihinde saat 09.00‘ da  Artvin İl Müftülüğünde
yapılacaktır.

T.C.
ARTVİN VALİLİĞİ
İl Müftülüğü

Sayı :E-25613015-902.03-1708879 29.09.2021
Konu :Vekil İmam Hatip ve Müezzin Kayyım
Alımı Sınav Duyurusu

İlimiz bünyesinde münhal bulunan aşağıda unvanı, sınıfı, adedi ve müracaat şartları belirtilen kadrolara 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 86. Maddesine istinaden sözlü sınavla Vekil İmam-Hatip alınacaktır.

I. Sınava Katılmak İsteyen Adaylarda Aranan Şartlar
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,
2- Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili yönetmeliklerinde ön görülen Din Hizmetleri Sınıfında çalışan personel için aranan “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
3- Sınav başvurusunun son günü itibariyle en az İmam-Hatip Lisesi düzeyinde dini öğrenime sahip olmak,
4- 2020 yılı KPSS (DHBT)’den, lisans mezunları için KPSSP124; önlisans mezunlarıiçin KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türlerinden en az 60 (Altmış) puanalmış olmak,
5- Başkanlığımız teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4-B maddesi uyarınca sözleşmeli pozisyonda çalışıyor olmamak.
II. Başvuru, Sınav, Yerleştirme İşlemleri ve Diğer Hususlara) Başvuru İşlemleri
1- Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar, 29.09.2021-16.10.2021 tarihleri arasında sözlü sınav için EK-1 Başvuru Formunu doldurarak istenilen belgeler ile birlikte İl Müftülüğüne müracaat edeceklerdir.
2- Başvuru formundaki bilgiler ile başvuru için gerekli olan belgelerdeki bilgilerin doğruluğu tespit edildikten sonra adayların başvuruları kabul edilecektir. Belgeleri eksik olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
3- Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
4- Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular ile postadaki vaki gecikmeler ve 16.10.2021 tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

T.C.
ARTVİN VALİLİĞİ
İl Müftülüğü

Sayı :E-25613015-902.03-1708879                                                                                                                                                                                                                                                            29.09.2021
Konu :Vekil İmam Hatip ve Müezzin Kayyım
Alımı Sınav Duyurusu

Sınav İşlemleri

1- Sözlü sınav, 19.10.2021 tarihinde saat 09.00’dan itibaren Artvin İl müftülüğünde yapılacaktır.
2- Adaylar, sözlü sınava gelirken T.C. Kimlik No’lu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi) yanlarında bulunduracaklardır.
3- Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Söz konusu adaylara her ne sebeple olursa
olsun ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.
4- Sözlü sınavda başarılı sayılmak için en az 70 puan almak şarttır.
5- Sınav sonuçları, Müftülüğümüz internet sitesinden ilan edilecektir.

Yerleştirme İşlemleri

1- Sözlü sınav sonucu başarılı olan adaylar arasından, en yüksek puandan başlanmak suretiyle başarı sırasına göre, ilan edilen münhal camilere tercih hakkı verilecektir.
2- Başarı sıralamasında sırasıyla sözlü sınav puanı yüksek olana, KPSS puanı yüksek olana, KPSS’ye katıldığı öğrenim düzeyi yüksek olana ve doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

Diğer Hususlar

1- Sınav işlemleri sürecinde adayın beyanı esas alınacaktır. Sınav ve yerleştirme sürecinin her aşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edilebilecektir.
2- Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi
yerleştirilmeleri yapılsa dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.
3- Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı yerleştirmeler ile ilgilidir. (Bundan sonraki sınav ve yerleştirmeler için müktesep teşkil etmez.)
4- Sınav ve sonuçları ile ilgili Müftülüğümüz internet sitesinde yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
5- Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7
(yedi) gün içinde yazılı olarak İl Müftülüğü Sınav Kuruluna yapılacaktır. İtirazlar Müftülüğümüz
Sınav Kurulunca en fazla 15 (on beş) gün içinde incelenerek karara bağlanacak ve adaya
bildirilecektir. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak İl
Müftülüğümüze ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan
dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

T.C.
ARTVİN VALİLİĞİ
İl Müftülüğü

Sayı :E-25613015-902.03-1708879                                                                                                                                                                                                                                                           29.09.2021
Konu :Vekil İmam Hatip ve Müezzin Kayyım
Alımı Sınav Duyurusu

III. Sınav Konuları
Vekil İmam-Hatip sözlü sınavına katılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde,
Başkanlığımız web sayfasında yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında din
hizmetlerini yürütenlerin temel ve özel yeterlik kriterleri esas alınır.
1.Kur’an-ı Kerim, (70 puan)
2.Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 puan)
3.İmam-Hatipler için Hitabet. (10 puan),
IV.Başvuru İçin İstenilen Belgeler
1.Başvuru Formu (EK-1),
2.T.C. Kimlik No’lu kimlik belgesi,
3.Adli Sicil Kaydı,
4.KPSS’ye başvururken beyan edilen öğrenim durumunu gösterir Mezuniyet Belgesi,
5.2020 yılı KPSS (DHBT) Sınav Sonuç Belgesi,
6.Varsa Hafızlık belgesi.

 

ARTVİN İL MÜFTÜLÜĞÜNE

 

ADI ve SOYADI ………………………………………………………..
T.C KİMLİK NO ………………………………………………………..
BABA ADI ………………………………………………………..
DOĞUM YERİ VE TARİHİ …………………………             …/…/……
ÖĞRENİM DURUMU Mezun Olduğu Okulun Adı

…………………………………………

Diploma Tarihi

…/…/……

Belge No:

………….

HAFIZLIK DURUMU Evet         Hayır

☐             ☐

Belge Tarihi

…/…/……

Belge No:

………

BAŞVURDUĞU GÖREVİN UNVANI          Vekil İmam-Hatip         Vekil Müezzin-Kayyım

☐                     ☐

2018 YILI KPSS (DHBT) PUANLARI KPSSP122

………….

KPSSP123

………….

KPSSP124

………….

ASKERLİK DURUMU Yaptı

Tecilli

Muaf

SABIKA KAYDI Var        

Yok

ATANACAĞI GÖREVİ YAPMAYA SAĞLIK BAKIMINDAN ENGEL BİR DURUMU VAR MI Var        

Yok

 

ADRESİ

 

 

 

 
TELEFON NO  
E-MAİL  

 

Yukarıdaki bilgiler tarafımdan doldurulmuş olup yapılacak olan Vekil ………………………… sınavına katılmak istiyorum.

Gereğini arz ederim.

 

 

…/…/2021

Adı Soyadı-İmzası

 

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.

2024 DHBT Online (Canlı Ders) Hazırlık Eğitim Paketi - 5. Grup