Başkan Erbaş: “Gençlerimizi ‘İyi Bir İnsan Ve İyi Bir Vatandaş’ Olarak Yetiştirebilmek İçin Var Gücümüzle Çalışmalıyız”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 3. Gençlik Çalıştayı’ndaki konuşmasında “Gençlerimizi ‘iyi bir insan ve iyi bir vatandaş’ olarak yetiştirebilmek için var gücümüzle çalışmalıyız.” dedi.

Başkan Erbaş: “Gençlerimizi ‘İyi Bir İnsan Ve İyi Bir Vatandaş’ Olarak Yetiştirebilmek İçin Var Gücümüzle Çalışmalıyız”
Yayınlama: 22.12.2022
22
A+
A-

Diyanet İşleri Başkanlığının bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Gençlik Danıştayı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Çalıştay, üniversite rektörleri, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcileriyle sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla Ankara’da başladı.

Çalıştayın açılışında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali  Erbaş, çalıştayın güzel neticelere vesile olması temennisinde bulunarak, “Gençliğimizin bugününe ve geleceğine en güzel şekilde rehberlik etme idealiyle gerçekleştirdiğimiz bu çalıştayı son derece önemsediğimi özellikle ifade etmek istiyorum.” dedi.

Başkan Erbaş, bir toplumun geleceğinin, o toplumun en temel dinamiği olan gençlerle şekillendiğini belirterek, huzurlu ve güvenli bir gelecek inşa etmenin, maddi ve manevi bakımdan donanımlı ve hayatı değerler üzerinden okuma kabiliyetine sahip bir gençlik ile mümkün olabileceğini söyledi.

“Peygamberimiz, İslam’ın nurunu dünyanın en uzak noktalarına gençlerle ulaştırdı”

Toplumsal gelişmenin ve yükselmenin imkanının gençlerin hayallerinde ve gayretlerinde gizli olduğunu belirten Erbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Gençlerin omuzlarında yükselerek tüm insanlığa model olan asrısaadet, bu noktada bizler için önemli bir referanstır. Nitekim Peygamber Efendimizin (sas) adalete ve merhamete dayalı bir medeniyet inşasında en önemli rolü ashab-ı kiram’ın gençleri üstlenmiştir.

Allah Resulü (sas), cehaletin karanlık duvarlarını, gençlerin azim, irade ve kararlılıklarıyla yıkmış, insanlık için aydınlık bir ufuk açmıştır. Tarihin akışını değiştirecek köklü dönüşümleri gençlerin enerjisiyle hayata geçirmiştir. İslam’ın nurunu dünyanın en uzak noktalarına gençlerle ulaştırmıştır. Gençlerin değerini takdir etmiş, onların yüreğinden ve elinden tutarak insanlık için üstün değerler üretmiştir. Onları akıl, bilgi, duygu denklemini gözeten bir yaklaşımla, aşkla yoğurarak insanlığa umut olacak bir model toplum inşa etmiştir.”

Başkan Erbaş, “Gençlik, toplumun aynasıdır. Nurettin Topçu’nun ifadesiyle ‘Gençlik, geleceğin tohumudur.’ Dolayısıyla yarınlarının nasıl olacağını görmek isteyenlerin bu tohumun özüne bakmaları kafidir. Gençlerin enerjilerini tükettiği alan, o toplumun kimliği ve geleceği hakkında bizlere önemli ipucu vermektedir. Gençlerini ihmal eden toplumlar, geleceğe dair umutlarını heba etmiş demektir.” değerlendirmesinde bulundu.

“Günümüzde geleceğimizi tehdit eden pek çok olumsuzlukla karşı karşıyayız”

Günümüz dünyasında bilginin, inancın ve ahlakın örselendiği ve değerlerin itibarsızlaştırıldığı bir çağın yaşandığına işaret eden Başkan Erbaş, “Dünya, köklü değişim ve dönüşümlere sahne oluyor. Özellikle son yıllarda, küresel ölçekte yaşanan sosyo-kültürel, ekonomik değişmeler ve teknolojik gelişmeler, bireysel ve sosyal hayatta ciddi dönüşümlere sebep oluyor. Bu durumun olumsuz yansımalarından da en fazla gençler ve çocuklar etkileniyor. Bugün gençlerimizi ve dolayısıyla geleceğimizi tehdit eden pek çok olumsuzlukla karşı karşıyayız.” diye konuştu.

Başkan Erbaş, 21. yüzyılın başlarına kadar gençlerin şahsiyetlerinin, aile, okul ve sosyal çevre üçgeninde şekillendiğini, ancak teknolojinin gelişmesiyle gençlerin şahsiyetleri, duygu, düşünce ve ideallerine yön vermede internet, dijital ortamlar ve sanal mecraların etkin olduğunu söyleyerek, gençlerin iletişim ve etkileşim biçimlerinin ana mecrası haline geldiğini belirtti.

İletişim araçlarının dünyada egemen kültürlerin pazarlama aracına dönüştüğüne dikkati çeken Başkan Erbaş, sözlerine şöyle sürdürdü:

“Yeni imajlar, düşünceler, tutumlar, yeni davranış biçimleri ve alışkanlıklarla bir kültür emperyalizmiyle karşı karşıyayız. İnkar edilemez bir gerçeklik olarak bu meydan okumanın travmatik tezahürleri, ülkemizde de değişik şekillerde kendini gösteriyor. Kültürel etkileşimin küresel boyutta ve son derece hızlı bir şekilde gerçekleştiği bu mecranın, gençlerin zihin ve gönül dünyalarında büyük ve kalıcı etkiye sahip olduğunu görmemiz gerekir. Söz konusu etkinin gençlerin inanç, fikir ve hayallerindeki yansımalarının ise ancak yıllar sonra tam anlamıyla fark edileceği kanaatinde olduğumu özellikle ifade etmek istiyorum.”

“Sosyal medyadan gençlere bencilliği ve cinsiyetsizliği alabildiğine teşvik ediyorlar”

Başkan Erbaş, modern yaşam tarzının beslediği tüketim ve gösteriş sektörünün, hedef kitle olarak hep gençleri seçtiğini belirterek, “Bilhassa popüler kültürün gençlerin yoğun bir şekilde kullandığı sosyal medya üzerinden bencilliği, bireyselliği ve hatta cinsiyetsizliği alabildiğine teşvik ettiğine şahit oluyoruz. Gelinen noktada, hayatın temel gayesi olan kulluktan vareste bir anlayışla toplumsal hayatı tüm veçheleriyle etkisi altına alan ve toplumun birlik-beraberliğini, değerlerini ve geleceğini tehdit eden bu sorun, gençlerimizi ve geleceğimizi her taraftan kuşatmış durumdadır.” ifadelerini kullandı.

“Gençleri çağın gerçekliklerini dikkate alarak yeni bir eğitim perspektifi geliştirmeliyiz”

Çağımızın getirdiği problemlere karşı gençlerin mukavemetini artırmak için her zamankinden daha fazla çabaya ve çalışmaya ihtiyaç olduğunu kaydeden Başkan Erbaş, “Bu süreçte gençlerin dilinden ve halinden anlamanın önemi daha da belirginleşmiştir. Gençlerin maddi ve manevi yönden yetiştirilmesi noktasında kişisel yönelimlerinin ve çağın gerçekliklerinin dikkate alınarak yeni bir eğitim ve hizmet perspektifi geliştirilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir.” şeklinde konuştu.

Modern dönemin gençlik sorunlarının kökeninde insanın fıtratına dair ciddi bir ihmalin yer aldığına işaret eden Başkan Erbaş, “Zira hayatı salt pozitif bilim ve popüler kültürle dizayn etmeye çalışan anlayışlar ne yazık ki insanın sadece maddi ve nefsani yönünü öne çıkararak onu asıl değerli kılan manevi ve ahlaki yönünü ötelemiş ve ihmal etmiştir. Bilgi ile bilinci, bilim ile inancı, akıl ile kalbi kavgalı hale getiren parçalayıcı ve dışlayıcı bir anlayışın insana, aileye ve topluma huzur vadetmesi elbette mümkün olmayacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Erbaş, gençlerin, İslam’ın ilkeleriyle şekillenen medeniyet değerlerimizle buluşturulması gerektiğini aktararak, “Onları hakikatin sahih bilgisiyle buluşturmanın araçlarını geliştirmeliyiz. Onları duygu düşünce ve zihin dünyalarını sağlam bir zemin üzerinde, doğru malzemelerle, uygun bir imarla ve yetenekli ustaların ellerinde inşa etmenin yollarını aramalıyız ve bulmalıyız. Gençlerimizi ‘iyi bir insan ve iyi bir vatandaş’ olarak yetiştirebilmek için var gücümüzle çalışmalıyız. İşte o zaman hem kendimiz hem de tüm insanlık için umut dolu bir gelecekten söz edebiliriz.” dedi.

“Manevi danışmanlarımızla gençlerimizin daima yanında olmaya gayret ediyoruz”

Diyanet İşleri Başkanlığının gençlere yönelik çalışmalarından bahseden Başkan Erbaş, şunları söyledi:

“Gençlerin hem sosyal hem de manevi gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla 81 ilimizde camiler bünyesinde ‘Diyanet Gençlik Merkezleri’ oluşturuyoruz. Üniversite yurtlarında görevlendirmiş olduğumuz ‘manevi danışmanlar’ marifetiyle gençlerimizin daima yanında olmaya gayret ediyoruz. Onların milli ve manevi değerleri kuşanmış bir şekilde mezun olup insanlığa faydalı birer nefer olabilmeleri için manevi rehberlerimiz, gençlik koordinatörlerimiz, müftülerimiz, vaizlerimiz, imamlarımız, hocalarımız hep birlikte gayret ediyorlar.”

Başkan Erbaş, en büyük amaçlarının, köklerine ve değerlerine bağlı, aynı zamanda çağın gerektirdiği ilim ve irfanla da donanmış nitelikte gençleri yetiştirmek olduğunu belirterek, “Bu sebeple gençlerimizin sahih dini bilgiye doğru kaynaklardan ulaşması ve medeniyet değerlerimizi özümsemesi için büyük bir gayretle hizmetlerimize devam etmemiz gerekiyor. Bugün gerçekleştirdiğimiz çalıştayda böyle bir amacın daha nitelikli, daha ahlaklı, geleceğimizi kendilerine emanet edeceğimiz daha kaliteli nasıl yetiştirebiliriz bunları müzakere edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Çalıştaya, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Doç. Dr. Selim Argun, Dr. Burhan İşliyen, Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı, Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Cafer Tayyar Doymaz, Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan, Dini Yayınlar Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kurt, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Hasan Güçlü, Strateji Geliştirme Başkanı Bünyamin Kahraman, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan uzmanlar ile gençliğe yönelik çalışmalar yürüten Sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.

 

Kaynak: Diyanet İşleri

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.

2024 DHBT Online (Canlı Ders) Hazırlık Eğitim Paketi - 5. Grup