Çankırı, İlçe Müftüsünden “Çevreyi Korumak Kulluğun Gereğidir”

Çankırı, Korgun İlçe Müftüsü Mahmut Ay’ın kaleme aldığı “Çevreyi Korumak Kulluğun Gereğidir” adlı yazısı…

Çankırı, İlçe Müftüsünden “Çevreyi Korumak Kulluğun Gereğidir”
Yayınlama: 13.02.2019
555
A+
A-

ÇEVREYİ KORUMAK KULLUĞUN GEREĞİDİR

 

İnsanı en güzel surette yaratan Yüce Rabbimiz yaşadığımız çevreyi de mükemmel olarak yaratmıştır. Çevre, içinde yaşadığımız evimiz, bahçemiz, sokağımız caddelerimiz, parklarımız, teneffüs ettiğimiz hava, içtiğimiz su, denizler, göller, akarsular, yollar, dağlar ve ormanlardır. Daha geniş anlamda düşünüldüğünde Yüce Allah’ın canlıların istifadesine sunduğu bütün kâinattır.

“Şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yaratmışızdır” (Kamer Suresi 54/49) buyurduğu üzere Yüce Allah, kâinatı canlı ve cansız varlıklarıyla bir düzen ve denge içinde yaratmıştır. Çevre bilimcilerinin ekosistem adını verdikleri bu düzen, yeryüzündeki canlıların hayatlarını devam ettirebilmesi için mükemmel bir biçimde yaratılmıştır. Canlıların rahatça yaşayabilmeleri için mevcut olan bu düzen ve ahengi bozmamaları emredilmiştir.  Ancak insanoğlu yakın zamana kadar çevresinde istifade ettiği suyun, havanın, bitki ve hayvanların kendiliğinden var olan ve hiç tükenmeyen doğal nimetlerden olduğunu sanmış, 19. yüzyılın başlarından itibaren, sınırsız sandığı doğal kaynakları sorumsuz ve sınırsızca tüketmeye başlamıştır.

İnsanoğlu Bilim ve teknoloji alanında hızla ilerleyerek refah düzeyini artırmayı hedeflerken, bilinçsizce kullandığı kimyasallar ve sanayi atıkları ile çevre kirlenmektedir. Kimyasal ve nükleer atıklar sebebi ile insanlarla birlikte bütün canlılar yok edilme tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır. Üzülerek ifade edelim ki çevre kirliliğinin boyutları sadece yeryüzüyle kalmamış, dünyamızı çepeçevre saran ozon tabakası delinmiş, uzmanlar uzayda da kozmik kirlenmeden bahsetmeye başlamışlardır.

Ekolojik dengenin bozulmasıyla su kaynakları ve yaşam alanları azalmakta, kuraklık ve açlık nedeniyle meydana gelen zorunlu göçlerin beraberinde getirdiği fakirlik, evsizlik, işsizlik, eğitim ve ahlaki alanlarda sorunlar ortaya çıkmaktadır. Hâlbuki Yüce Allah’ın insanoğlunun istifadesine sunduğu kâinat, kutsal bir emanettir. Bu nedenle insanın canlı yâda cansız varlıklardan oluşan çevresine zarar vermesi dinimizce yasaklanmıştır.

Yüce Allah Kur’an’da “İnsanların kendi işledikleri kötülükler sebebiyle karada ve denizde bozulma ortaya çıkmıştır. Yanlıştan dönmeleri için Allah yaptıklarının bazı kötü sonuçlarını (dünyada) onlara tattıracaktır” (Rum Suresi, 30/41) buyurarak kirliliğin sorumlusunun insan olduğunu bundan da yine insanın zarar göreceğini haber vermektedir.

Cenab-ı Allah, insanı kendisine verilen bütün nimetlerden istifade ederken, akıl ve iradesiyle bu nimetleri veren Rabbine şükretmek ve sorumluluk duygusu içinde hareket etmekle mükellef kılmıştır. Her konuda bizlere örnek olan Hz. Muhammed (a.s) çevre konusunda da örnek olmuştur. Temizliğin imanın yarısı olduğunu (Müslim, Tahare 1, 203) bildirerek, insanın yaşadığı bütün alanların temiz tutulmasını emretmiş, Mekke’nin olduğu gibi Medine’nin de Harem bölgesi olduğunu ilan etmiş böylece sınırlarını bizzat kendisinin belirlediği bölgenin ağaçlandırılması, mevcut ağaçların korunmasını, çevrenin kirletilmemesini, temiz tutulmasını emretmiş, gelip geçene rahatsızlık veren bir dikeni, bir engeli kaldırmanın bile imanın bir parçası olduğunu bildirmek suretiyle bizlere ekolojik bir sünnet bırakmıştır.

Unutulmamalıdır ki insanoğlu içerisinde yaşadığı kâinatın mutlak hâkimi değildir. İnsan, Allah’ın yeryüzündeki emanetçisi ve halifesidir, çevre üzerinde sorumsuz ve sınırsız tasarruf hakkı verilmemiştir. İnsan çevresini Allah’ın rızasına uygun biçimde kullanmak yeryüzünü ıslah ve imar etmekle mükelleftir. Bu nedenle üzerinde yaşadığımız dünyamızı canlı ve cansız varlıklarıyla kutsal bir emanet kabul ederek emanete riayet etmemiz, istifade etiğimiz bütün nimetlerden bir gün hesaba çekileceğimiz bilinciyle hareket etmemiz gerekmektedir.

Yaşayabileceğimiz başka bir dünya olmadığına göre evimizi ve bahçemizi temiz tuttuğumuz gibi, ormanlarımızı, denizlerimizi, nehirlerimizi, parklarımızı, bahçelerimizi, sokaklarımızı, caddelerimizi, camilerimizi, okullarımızı ve bütün çevremizi temiz tutalım. Bunun insani bir görev olması yanında İslami bir sorumluluk olduğunu unutmayalım. Ecdat yadigârı şu güzel vatanımızı sevelim vatanımızın ve güzel Çankırı’mızın daha temiz ve daha yeşil bir şehir olması için hep birlikte ele ele verelim.

 

Çankırı-Korgun İlçe Müftüsü Mahmut AY

Bir Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.

2024 DHBT Online (Canlı Ders) Hazırlık Kursu - 3. Grup