Çorum, 2019 Yılı Yaz Kuran Kursu Geçici Öğretici Alımı Sınav İlanı!

Çorum İl ve İlçe Müftülüklerinde 2019 yılı Yaz Kur’an Kursu açılacak mekânlarda eğitim ve öğretimin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözlü sınavla “Bay- Bayan Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi” alınacaktır.

Çorum, 2019 Yılı Yaz Kuran Kursu Geçici Öğretici Alımı Sınav İlanı!
Yayınlama: 03.05.2019
1.102
A+
A-

 

A- BAŞVURU ŞARTLARI:

 • Geçici öğretici sözlü sınavına katılabilmek için müracaat edeceklerin;
 1. İmam hatip lisesi mezunu veya üstü dini öğrenim düzeyine sahip olması.
 2. Yaz Kur’an kurslarında geçici öğreticilik yapmaya mani bir engeli bulunmaması.
 3. 2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Test (DHBT) sınavına girmiş olması ve KPSSP122, KPSSP123 ve KPSSP124’den en az 60 (altmış) ve üzeri puanı almış olması gerekmektedir. 60 ve üzeri puan alan müracaatçı yeterli olmayabileceği düşüncesiyle KPSS (DHBT) puanı altmış (60)’ın altında olanlarında başvuruları alınacaktır. (Bu puanlar müracaat edebilmenin ön koşuludur sözlü sınavın hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.)
 • Sınav başvurusu görev almak istenilen İl – İlçe Müftülüklerinden sadece birisine matbu dilekçe ile şahsen yapılacaktır. (İlde görev almak isteyenler İl Müftülüğüne, İlçede görev almak isteyenler İlçe Müftülüklerine başvuracaktır.)
 • Birden fazla il-ilçe müftülüğüne müracaat edenlerin müracaatları (sınavı kazansalar dahi) geçersiz sayılacaktır.
 • Dilekçe verilen il/ilçe haricinde görevlendirme yapılmayacaktır. (Öğretici alımı duyurumuzun EK-F bendinin maddesi hariç.)

B- BAŞVURU TARİHİ:

Müracaatlar 02.05.2019 perşembe günü başlayıp 16.05.2019 Perşembe günü mesai bitiminde (17.00) sona erecektir.

C- SÖZLÜ SINAV:

 • Sınav için müracaat edenlerin tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.
 • Sınava hangi gün kimlerin gireceğine dair isim listesi 17.05.2019 Cuma günü saat 17.00’dan itibaren Müftülüğümüzün http://www.corummuftulugu.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.
 • Sözlü Sınav İl Müftülüğümüzde 20.05.2019 Pazartesi günü saat 08.30’da başlayacak olup, müteakip günlerde devam edecektir.
 • Belirtilen tarihte sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş olacaktır.
 • Fotoğraflı kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı) yanında olmayanlar sınava alınmayacaktır.
 • Sınava giren adaylarda aşağıdaki genel kriterler dikkate alınarak 100 tam puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
 1. Kur’an-ı Kerim, (70 puan)
 2. Temel İlmihal Bilgisi ve Pedagojik formasyon bilgisi (20 puan)
 3. Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan)

D- BAŞARI LİSTESİ:

 • Yapılan sözlü sınav neticesinde puanı 70 ve üzeri olanlar, sözlüden en yüksek puanı alandan başlanmak suretiyle başarı listesi her müftülük için ayrı ayrı oluşturulacaktır. Sözlü sınav başarı puanlarının eşit olması halinde 2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Test (DHBT) sınavı puanı fazla olana, bu puanında aynı olması durumunda doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.
 • Müftülüklere göre oluşturulan başarı listeleri Müftülüğümüz web sayfasından ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

E-SEMİNER

İl Müftülüğü Sınav Kurulunca yapılan sözlü sınav neticesinde başarılı olanların katılacağı hizmet içi eğitim semineri görev alacağı Müftülükçe planlanarak yapılacaktır.

F – GÖREV YERİ TESPİTİ VE DİĞER HUSUSLAR:

 • Görev yeri tespitinde 2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Test (DHBT) sınavı puanı 60 ve üzeri olanlardan oluşturulan başarılı listesine öncelik verilecektir. Liste bitiminde 2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Test (DHBT) sınavı puanı 60 altında olanlar için oluşturulan başarılı listesine göre görevlendirme yapılacaktır.
 • Kişilerin başvuru yaptıkları Müftülüğe göre oluşturulan başarı listesindeki en yüksek puanı olandan başlamak üzere ilgili Müftülüğün ihtiyacına göre sıra takip edilerek yer seçimi adaylarca yapılmak suretiyle görev yeri belirlenecektir.
 • Görev yeri belirlemesi yapılırken sıradaki görev yerlerini kabul etmeyenlerin başarı listesindeki sıralaması değiştirilmeyecek, ihtiyaç duyulması halinde ilk teklifi kabul etmeyenden itibaren tekrar sorulmaya başlanacak ve bir kişiye en dazla 3 defa teklif sunulacak olup teklif edilen yerleri kabul etmeyenlere 4. (dördüncü) hak verilmeyecektir
 • Yaz Kur’an kursunda Geçici Öğretici olarak görevlendirilenler 24 Temmuz 2009 tarihli ve 27298 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15215 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre ek ders karşılığı ve 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu hükümlerine göre çalıştırılacaktır.
 • İlimiz Değerlendirme ve Sınav Kurulunca yapılan sınav neticesinde 70 ve üzeri puan alarak başarılı olanlar görevlendirilmek üzere girmiş olduğu il ve ilçe Müftülüklerince yapılan görevlendirilmeler neticesinde boş yer olmadığı için görevlendirilmesi yapılamamışsa bu kişiler; İlçe Müftülüğüne müracaat edenlerin yerleştirilmeleri yapılıp ilçe için girilen sınav neticesinde 70 ve üzeri puan alan kimse kalmamışsa o ilçede ihtiyaç duyulan yerlere geçici olarak görevlendirebilir. Yukarıdaki belirtilen şekilde görev almak isteyenlerin dilekçe ile görev almak istedikleri İlçe Müftülüğüne bizzat başvuru yapmaları gerekmektedir. İlçe Müftülüğü tarafından alınan bu dilekçeler üzerine yapılacak görevlendirmelerde de başvuru yapanlar arasından en yüksek puan alandan başlamak suretiyle görevlendirme yapılacaktır.
 • Teklif edilen yerleri kişinin kabul etmesi halinde Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi Yönetim Sistemi (DİBBYS) atama bölümüne girilmesini müteakiben Diyanet İşleri Başkanlığı Atama Dairesi tarafından onaylananların kendi isteği ile istifa etmesi halinde tekrardan görevlendirmesi yapılmayacaktır.
 • Bu sınav sonuçları 2019 Yılı Yaz Kur’an Kursları için geçerlidir.
 • Müftülüğümüz http://www.corummuftulugu.aov.tr Web sitesinden bu ilana ait yapılacak tüm duyurular tebligat sayılacaktır.

G- MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER:

 • Matbu dilekçe (Görev talep edilen Müftülükten alınacaktır.)
 • 2018-KPSS-DHBT sonuç belgesi.
 • KPSS-DHBT’ye başvururken beyan ettiği öğrenim durumlarını gösterir Mezuniyet Belgesi (Aslı ile birlikte fotokopisi)
 • 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı Kur’an Kursları Uygulama Esaslarında belirtilen çocuk eğitimi ile ilgili resmi diploma, belge ve sertifika (Bahsi geçen sertifika ve kurs bitirme belgesi olarak 19.01.2017 tarihinden önce alınan kurs belgeleri geçerli olmakla birlikte Başkanlığımızın konu ile alakalı yazısı yayımlanmadan önce kursa kayıt yaptırıp 19.01.2017 tarihten sonra çocuk gelişimi ve eğitimi alanında en az 296 saatlik sertifika alanların belgeleri de kabul edilecektir.)

(Bu belge zorunlu değildir. Olanlar içindir.)

 • Hafız olanlar için hafızlık belgesi İlanen duyurulur.

 

BAŞVURU DİLEKÇESİ İÇİN TIKLAYIN!

Bir Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.

2024 DHBT Online (Canlı Ders) Hazırlık Kursu - 3. Grup