Diyanet, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Alımı Yapacak! Başvuru Şartları Nedir? Nasıl yapılır?

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Alımı Yapacak! Başvuru Şartları nedir ? Nasıl Yapılır? Detaylar haberimizde…

Diyanet, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Alımı Yapacak! Başvuru Şartları Nedir? Nasıl yapılır?
Yayınlama: 21.12.2018
1.214
A+
A-

Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan; aşağıda unvanı, sınıfı ve adedi belirtilen kadrolara sözlü sınav sonucuna göre kurum içi naklen “Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi” alımı yapılacaktır.

  MÜNHAL KADROLARIN  
BULUNDUĞU YER UNVANI SINIFI ADEDİ
Merkez Teşkilatı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi G.İ.H 5

I. BAŞVURU ŞARTLARI 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak, 3. Başkanlık teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre çalışıyor olmak, 4. Dini yükseköğrenim mezunu olmak, 5. Müracaatların sona erdiği tarih itibariyle; – Başkanlıkta en az 3 yıllık hizmeti bulunmak, – Aşere, takrib, tayyibe kursu mezunu olmak veya bu alanlarda yetkinliği Başkanlıkça yapılacak sınavla tespit edilmiş olmak veya Tefsir alanında doktora yapmış olmak, 6. Hafız olmak.

II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI 1. Başkanlık merkezinde çalışanlar birimlerine, taşra teşkilatında çalışanlar ise il müftülükleri veya dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürlüklerine başvuru için gerekli belgelerle birlikte şahsen başvuracaklardır.  Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından veya askerlik görevini yerine getirmekte olanlardan sınava başvuracak adaylar adına üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir. 2. Başvurular 26.12.2018-09.01.2019 tarihlerinde 08:30 – 16:30 saatleri arasında alınacaktır. 3. Başvurular ilgili birimlerdeki DİBBYS (İKYS) sorumluları tarafından Başkanlığımız DİBBYS programı üzerinden alınacaktır. 4. Başvuruların hatasız, eksiksiz ve bu duyurudaki usul ve esaslara göre yapılmasından adayın kendisi sorumludur. Bu sebeple; başvuru işlemleri esnasında ve başvuru belgesini imzalamadan önce adayların başvuru bilgilerini dikkatlice kontrol etmeleri gerekmektedir. 5. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

III. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 1. T.C. Kimlik No’lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport), 2. Dini yükseköğrenim mezuniyetini gösterir diploma veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınmış olan denklik belgesi), 3. Tefsir alanında doktora yapmış olanlar için doktora mezuniyet belgesi, 4. Aşere, takrib, tayyibe kursu mezunu olduğunu gösterir belge, 5. Hafızlık belgesi 6. Görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ve adlî sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı.  Başvuruları alan personele gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.  Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede yer alacaktır.  Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

IV. SINAVIN ŞEKLİ ve KONULARI 1. Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Sınavı sözlü olarak yapılacaktır. 2. Sözlü sınav konuları; a) Kur’an-ı Kerim (Tilavet, tecvid, Kur’an imlası, kıraat ilmi, hıfz, anlama) (70 puan), b) Dini ve mesleki genel kültür (Arapça, tefsir, hadis, fıkıh, kelam, İslam tarihi ve İslam ahlâkı) (30 puan), 3. Sınav Ankara’da yapılacaktır. 4. Sınav tarihi Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ayrıca ilan edilecektir. 5. Adaylar sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. 6. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir. 7. Adaylar; “Sınav Giriş Belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemlerini (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav) adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.

V. DEĞERLENDİRME ve BAŞARI SIRALAMASI 1. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 2. Sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması gerekmektedir. 3. Başarı sıralamasında en yüksek puandan başlanmak üzere sınav puanı dikkate alınacaktır. Puanların eşit olması halinde, hizmet süresi fazla olana ve doğum tarihi önce olana sıralamada öncelik verilecektir. 4. Başarı sıralamasında sınav sonucu başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadarı asıl, diğerleri de yedek olarak sıralanacaktır.

VI. İTİRAZLAR 1. Adaylar, sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise her bir sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren en geç 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapacaklardır. 2. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaya bildirilecektir. 3. Süresi içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

VII. ATAMA İŞLEMLERİ Atamaya ilişkin hususlar daha sonra ilan edilecektir.

VIII. DİĞER HUSUSLAR 1. Sınav sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir. 2. Sınav sürecinin her aşamasında başvuru için istenilen bilgiler ve gerekli görülen diğer hususlarla ilgili, Başkanlık adaydan belge talep edebilecektir. 3. Adayların, sınav sürecindeki iş ve işlemlerle ilgili taleplerinde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların taleplerini içerir ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırmaları gerekmektedir. 4. Sınav ile ilgili Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 5. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

IX. İLETİŞİM Yazışma Adresi: Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya ANKARA e-mail : persis@diyanet.gov.tr Telefon : (0312) 295 70 00 Fax : (0312) 285 85 72 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bir Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Ziyaretçi Yorumları - 1 Yorum
  1. Cinar yavuzau dedi ki:

    İmam olmak istiyorum

2024 DHBT Online (Canlı Ders) Hazırlık Kursu - 3. Grup