Diyanet, Yetiştirmek Üzere Yurt Dışına Personel Gönderilecek Sınav Duyuru Yayımladı!

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 80. maddesi ve Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları HakkındaYönetmelik hükümlerine göre Başkanlığımıza tahsis edilen kontenjanlar çerçevesinde yurtdışına personel gönderilmektedir. Başkanlığımızca, 2018 yılı içinde aşağıdaki tabloda belirtilen konularda yetiştirilmek amacıyla dokuz (9) personel gönderilecektir.

Diyanet, Yetiştirmek Üzere Yurt Dışına Personel Gönderilecek Sınav Duyuru Yayımladı!
Yayınlama: 06.07.2018
1.032
A+
A-

I. Kontenjanların Amacı

Kontenjanlar, yabancı dil eğitimi için değil, kurum personelinin mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmesi, eğitilmesi, bilgilerinin artırılması, staj, öğrenim ve ihtisas yaptırılması amacıyla tahsis edilmiştir.

II. Başvuracaklarda Aranan Şartlar

 1. Dört yıllık dinî yükseköğrenim görmüş olmak veya kontenjanlarda belirtilen konulara ilişkin meslek dallarında yüksek öğrenimi bitirmiş olmak,
 2. Başkanlığımız merkez veya taşra teşkilatında, araştırmacı kontenjanı için (adaylık dâhil) en az 3 yıl çalışmış olmak,
 3. Birim amirinin olumlu görüşünü almış olmak,
 4. Son üç yıl içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını almamış olmak,
 5. Askerlikle ilgisi bulunmamak,
 6. Kontenjanın kullanılacağı yılın son günü itibarıyla (31 Aralık 2018) elli (50) yaşını tamamlamamış olmak,
 7. Daha önce yurt içinde aynı konuda veya yurt dışında aynı düzeyde eğitim veya öğrenim görmemiş olmak,
 8. Hastalık sebebiyle eğitim ve öğrenimini gerçekleştiremeyeceği genel hükümler çerçevesinde hastalık raporuyla tespit edilenler hariç, bu yönetmelik hükümlerine göre geri çağrılmamış olmak,
 9. “Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereği araştırmacı kontenjanı için İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, İspanyolca, Japonca, Çince, Farsça, Urduca, Bulgarca, Yunanca ve Arapça dillerinden birinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan en az altmış (60) puan, veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan bu puana denk bir puana almış olmak.
 10. Yurt dışına gönderileceklerin yabancı dil bilgisi düzeyini gösterir başarı belgelerinin, kurumlarınca kendilerine bildirilen son başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde alınmış olması gereklidir.

III. Başvuracaklardan İstenen Belgeler

 1. Başvuru dilekçesi ve özgeçmiş,
 2. Öğrenim diplomalarının, hizmet içi eğitim ve başarı belgelerinin onaylı suretleri,
 3. Başvurulan kontenjanın eğitim ve araştırma konusuyla ilgili çalışma projesi, (İlan ekinde belirtilen “Araştırma Önerisi Formu”na uygun olarak hazırlanacak ve Kaynakça hariç toplam beş (5) sayfayı geçmeyecektir.)
 4. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan en az altmış (60) puan alındığını gösteren sınav sonuç belgesi. Belgelerin son başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde alınmış olması gereklidir, YÖKDİL Sınavı sonucu kabul edilmeyecektir.
 5. Birim amirinin olumlu görüşünü belirtir yazı ve onaylı hizmet çizelgesi,
 6. Askerlikle ilişkisi bulunmadığına dair belgenin onaylı sureti.

IV. Başvuru Tarihleri ve Başvuru Yapılacak Merciler

Sınava katılmak isteyen adaylar başvurularını 09/07/2018 – 27/07/2018 tarihleri arasında mesai saati sonuna kadar yapacaklardır. Adaylar başvurularını:

 1. Merkez kuruluşundaki görevliler bağlı bulundukları Birimlerine,
 2. İl ve İlçe Müftülüklerindeki görevliler bağlı bulundukları İl Müftülüklerine,
 3. Dini Yüksek İhtisas/ Eğitim Merkezlerindeki görevli ve kursiyerler bağlı bulundukları Dini Yüksek İhtisas/ Eğitim Merkezi Müdürlüklerine,
 4. Yurt dışında görevli olanlar Din Hizmetleri Müşavirlik ve Ataşeliklerine, şahsen başvuruda bulunacaklardır. Yurtdışından müracat
  eden adayların isim listeleri ve müracaat bilgileri 27/07/2018 tarihi mesai bitimine kadar başvuru mercileri tarafından disiliskiler@diyanet.gov.tr
  elektronik posta adresine bildirilecektir. Ayrıca müracaat evrakları da ivedilikle posta yoluyla Başkanlığımıza iletilecektir.
 5. Başvurular ilgili Birimlerin DİBBYS (İKYS) sorumluları tarafından Başkanlığımız DİBBYS programı üzerinden alınacaktır.
 6. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir,
 7. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasın dan adayın kendisi sorumlu olacaktır,
 8. Başvuruların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır,
 9. Kayıt işlemleri gerçekleştikten sonra herhangi bir sebeple sonradan başvuru şartlarını taşımadıkları tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır,
 10. Başvuru şartlarını taşımayan, başvuru belgelerini eksik teslim eden, yanlış beyanda bulunan, süresi içerisinde başvurmayan veya süresi içerisinde başvuru belgeleri Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne ulaşmayan adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır.
  11. Merkez, Taşra ve Yurt Dışı Teşkilatında görevli olan adayların başvuru evrakıları en geç 07/08/2018 tarihi mesai bitimine kadar başvuru mercileri tarafından APS veya Kargo ile Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne ulaştırılmış olacaktır. Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

V. Sınav Tarihi ve Yeri

Sınav tarihi ve yeri başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız internet sitesi “DUYURULAR” bölümünde ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

VI. Sınav Konuları

Müracaatı kabul edilenler seçme mülakatına alınacaktır. Adaylar ilgili yönetmelik uyarınca; meslek bilgisi ve genel kültür düzeyi, temsil kabiliyeti, özgüveni ve ikna yeteneği, çalışacağı konuya ilişkin bilgi düzeyi, çalışacağı konunun seçilme nedeni ile birim ve kurumunun görev alanıyla ilgisi ve çalışma sonucunda elde edilecek fayda, kamu diplomasisi konularına ilişkin bilgi düzeyi ile yurtdışında gerçekleştireceği projenin değerlendirileceği mülakat sınavına tabi tutulacaklardır.

VII. Diğer Hususlar

 1. Adaylar, “sınav giriş belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemlerini (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav ) adresi üzerinden gerçekleştireceklerdir. Adaylara sınav için ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 2. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir
 3. Sınav ve sınav sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve DİBBYS sistemi üzerinden yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 4. Sınavda başarılı olan adaylar; araştırma için gönderilecekleri yabancı ülkelerin Eğitim merkezlerinden, Araştırma Enstitüleri veya Kuruluşlarından, Üniversite, Yüksek Okul, Enstitü ve diğer öğretim kuruluşlarından davet mektubu / kabul belgesi temin etmek, gerekli pasaport ve vize işlemlerini tamamlamaktan şahsen sorumlu olacaklardır. Davet mektubu almış ve vize işlemlerini tamamlamış adayların en geç 31 Aralık 2018 tarihine kadar yurtdışı görevlerine başlamış olmaları gerekmektedir, aksi halde tahsis edilen kadroların 31 Aralık 2018 tarihinden sonra kullanılması mümkün olmayacaktır.
 5. Sınavda başarılı olanların yurtdışına gönderilmesi Başbakanlık onayı ile kesinleşir.

VIII. Seçilecek Adayların Sorumlulukları

İlgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yurtdışına gönderilecek olanlar, yurda döndükten sonra, yurtdışında kaldıkları sürenin iki katı
kadar mecburi hizmetle yükümlü tutulacaklardır. Bu konuda kendilerinden yüklenme senedi alınacaktır.

IX. İletişim

Tel : 0 (312) 295 76 36 – 295 75 70.
Fax : 0 (312) 286 97 14.
E-Mail : disiliskiler@diyanet.gov.tr
egitimrehberlik@diyanet.gov.tr

Bir Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.

2024 DHBT Online (Canlı Ders) Hazırlık Kursu - 3. Grup