Düzce Müftülüğü Vekil İ.H. ve M.K. Seçme Sınav İlanı

Düzce Müftülüğü Vekil İ.H. ve M.K. Seçme Sınav İlanı
Yayınlama: 02.07.2021
1.702
A+
A-

T.C.
DÜZCE VALİLİĞİ
İl Müftülüğü

Sayı : 11130298-903.01-                                                                                                                                                                                                                                                                                       01/07/2021
Konu : Vekil İ.H. ve M.K. Seçme Sınavı.

 

İ L A N

İlimiz Merkez ve İlçe Müftülüklerimizde görev yapan personelden askerlik, yurtdışı görevi, 3 aydan fazla sağlık raporu alan, aylıksız izin vb. kanuni mazeretleri nedeniyle geçici olarak görevlerinden ayrılacak imam-hatip ve müezzin-kayyım olması halinde din hizmetlerinin aksamaması için yerlerine açıktan vekâleten atama yapmak üzere, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 11. maddesinin ilgili hükümleri gereğince sözlü ve uygulamalı sınav yapılacaktır.
A) SINAVA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/B maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
2- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5inci maddesinin 1inci fıkrasının (b) bendinde belirtilen “Atanmalarında dini öğrenim şartı esas alınan unvanlarda; itikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslam törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir olduğu şeklinde” ortak nitelik taşımak.
3- Vekil İmam-Hatiplik için en ez İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak.
4- Vekil Müezzin-Kayyımlık için Hafızlık Belgesi olmak şartıyla Lise veya dengi okul mezunu olmak veya İ.H.L. mezunu olmak.
5- 2020 DHBT’den (KPSS P122, P123, P124 puanlarının birinden) en az 60 puan almış olmak.
6- 2020 DHBT sonuç belgesindeki öğrenim durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi.
B) BAŞVURU ŞEKLİ
Yukarıdaki şartları taşıyan isteklilerin şahsen ya da 3 üncü şahıslar aracılığıyla en geç 16 Temmuz 2021 Cuma günü mesai saati bitimine kadar,
1- Fotoğraflı İş Talep Formu (İşTalep Formu İçin TIKLAYINIZ)
2- Kimlik Fotokopisi
3- 2020 DHBT Sonuç Belgesi
4- 2020 DHBT Sonuç belgesindeki tahsil durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi ile İl Müftülüğümüze başvurmaları gerekmektedir. (Faks ya da e-posta yoluyla
yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir)
Askerde ya da yurtdışında bulunan adaylar 3 üncü şahıslar aracılığıyla istenilen
belgeleri göndermek suretiyle başvurularını yapabilecektir.
16 Temmuz 2021 tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

C) SINAV YERİ VE TARİHİ
Sınav İl Müftülüğünde yapılacaktır.
Sınav tarihi başvuran aday sayısı durumuna göre 30 Temmuz 2021 Cuma günü Müfülüğümüzün https://duzce.diyanet.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek ve bu ilan tebligat hükmünde olacaktır. Bunun dışında sınav tarihi ile ilgili adaylara hiçbir tebligat yapılmayacaktır.
Ayrıca adaylar sınava girerken T.C. Kimlik Numarası bulunan (kimlik kartı, ehliyet, pasaport) bir belge ibraz etmek zorundadır.
D) SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI VE ATAMA ŞEKLİ
1- Sözlü ve Uygulamalı Sınavdan en az yetmiş (70) yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılarak en yüksek puandan başlamak suretiyle liste halinde sıralanacaklardır.
2- Sınavı kazanan adayların sıralaması, vekil imam-hatip ve vekil müezzin-kayyım olmak üzere ayrı ayrı listelenecektir.
3- Sınav sonuçları http://www.duzce.diyanet.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.
4- Sözlü ve Uygulamalı sınav puanının eşit olması durumunda Hafız olana, bunun eşit olunması durumunda ise DHBT (KPSS P122, P123, P124) puanı yüksek olana, bunların da eşit olması durumunda ise tahsili yüksek olana öncelik verilecektir.
5- Vekil Müezzin-Kayyım ihtiyacı bulunan camilere öncelikle vekil müezzin-kayyım sınavını kazanan adaylar yerleştirilecek, ihtiyaç bulunması halinde vekil imam-hatip listesindeki sıradan görevlendirme yapılabilecektir.
6- Vekil görevliye ihtiyaç duyulan cami olduğunda sıradaki aday göreve çağırılacak, aday görevi kabul etmemesi durumunda hakkını kaybedecektir.
7- Adayların sırası geldiğinde aranmak üzere bildirdikleri iletişim bilgilerinde (Cep Telefonu,Ev Telefonu, İş Telefonu) değişiklik olması halinde en kısa sürede İlimiz Müftülüğüne bildirmeleri gerekmektedir. İletişim bilgilerindeki eksiklik ya da değişiklikten dolayı ulaşılamayan aday hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
8- Görev verilen adayın üç (3) aydan kısa süre görev yapması halinde İl Sınav Kurulu’nun uygun görüşü ile ihtiyaç duyulan bir yerde yeniden görevlendirilebilecektir.
9- Yapılacak sınav, bir sonraki sınav sonuçları açıklanıncaya kadar geçerli olacaktır. Yeni sınav sonuçlarının açıklanmasını müteakip adaylar bu sınav sonuçları ile ilgili herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
10- Sınavla ilgili şartlar yalnızca bu sınav için geçerli olup, bundan sonra yapılacak sınavlar için örnek teşkil etmez.

11- Başvuru esnasında ya da atanma sürecinde yanlış veya eksik beyanda bulunan adayların sınavı iptal edilecek ve adaylar hakkında hukuki işlem başlatılacaktır.
12- Atama sırası gelen aday hakkında 7315 sayılı kanun gereği yaptırılacak olan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucunun olumsuz olması halinde adayların ataması yapılamayacaktır.
13- Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
İlan olunur.

2021 Müftülüklerin alım ilanları için tıklayın

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.

2024 DHBT Online (Canlı Ders) Hazırlık Eğitim Paketi - 5. Grup