Düzce Müftülüğüne Vekaleten Atama Yapılacak!

Düzce Müftülüğü tarafından yayımlanan duyuruya göre vekaleten imam-hatip ve müezzin-kayyım ataması yapılacak. Detaylar Haberimizde…

Düzce Müftülüğüne Vekaleten Atama Yapılacak!
Yayınlama: 10.01.2019
1.169
A+
A-

A)SINAVA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/B maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak.
2- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5inci maddesinin
1inci fıkrasının (b) bendinde belirtilen “Atanmalarında dini öğrenim şartı esas alınan
unvanlarda; itikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslam törelerine uygunluğunun
çevresinde bilinir olduğu şeklinde” ortak bir nitelik taşımak.
3- Vekil İmam-Hatiplik için en ez İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak.
4- Vekil Müezzin-Kayyımlık için Hafızlık Belgesi olmak şartıyla Lise veya dengi okul
mezunu olmak veya İ.H.L. mezunu olmak.
5- 2018 yılında yapılan DHBT’den (KPSS P122, P123, P124 puanlarının birinden) en
az 60 puan almış olmak

B)BAŞVURU ŞEKLİ
Yukarıdaki şartları taşıyan isteklilerin en geç 22 Ocak 2019 Salı günü mesai saati bitimine
kadar Fotoğraflı İş Talep Formu ve 2018 DHBT sonuç
belgesi ile İl Müftülüğümüze başvurmaları gerekmektedir. (Faks gönderilerek yapılacak
başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
22 Ocak 2019’dan sonra yapılan başvurular ile faks yoluyla yapılan başvurular ve postadaki
vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

C)SINAV YERİ VE TARİHİ
Sınav 29 Ocak 2019 Salı günü saat 09:30’da İl Müftülüğünde yapılacaktır.

D) SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI VE ATAMA ŞEKLİ
1- Sözlü ve Uygulamalı Sınavdan en az yetmiş (70) yetmiş puan alan adaylar başarılı
sayılarak en yüksek puandan başlamak suretiyle liste halinde sıralanacaklardır.
2- Sınavı kazanan adayların sıralaması, vekil imam-hatip ve vekil müezzin-kayyım olmak
üzere ayrı ayrı listelenecektir.
3- Sınav sonuçları 3 (üç) gün içerisinde http://www.duzce.diyanet.gov.tr internet
adresinden ve Müftülüğümüz ilan panosundan duyurulacaktır.
4- Sözlü ve Uygulamalı puanın eşit olması durumunda, DHBT (KPSS P122, P123, P124)
puanı yüksek olana, bunların da eşit olması durumunda tahsili yüksek olana öncelik
verilecektir.
5- Vekil Müezzin-Kayyım ihtiyacı bulunan camilere öncelikle vekil müezzin-kayyımlık
sınavını kazanan adaylar yerleştirilecek, ihtiyaç bulunması halinde vekil imam-hatip
listesindeki sıradan görevlendirme yapılabilecektir.
6- Vekil görevliye ihtiyaç duyulan cami olduğunda sıradaki aday göreve çağırılacak, aday
görevi kabul etmemesi durumunda hakkını kaybedecektir.
7- Görev verilen adayın altı (6) aydan kısa süre görev yapması halinde İl Sınav Kurulu’nun
uygun görüşü ile ihtiyaç duyulan bir yerde yeniden görevlendirilebilecektir.
8- İl Sınav Kurulu’nca gerek duyulması halinde yeni bir sınav açılabilecek, yeni sınav
sonuçlarının açıklanmasını müteakip adaylar önceki sınavla ilgili herhangi bir hak
talebinde bulunamayacaklardır.
9- Sınavla ilgili şartlar yalnızca bu sınav için geçerli olup, bundan sonra yapılacak sınavlar
için örnek teşkil etmez.
10- Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer
Değiştirme Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümleri
geçerlidir.

 

Bir Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.

2024 DHBT Online (Canlı Ders) Hazırlık Kursu - 3. Grup