Iğdır Müftülüğü VHKİ ve Hizmetli Alım Duyurusu

Iğdır Müftülüğü tarafından yayımlanan duyuruya göre kurum içi sözlğ sınavla hizmetli alınacak. Sınav nasıl olacak?Detaylar Haberimizde…

Iğdır Müftülüğü VHKİ ve Hizmetli Alım Duyurusu
Yayınlama: 10.01.2019
633
A+
A-
 1. SINAVA MÜRACAAT EDECEK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni İçin Aranan Şartlar

 • Halen Başkanlığımız teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. ncü maddesinin (A) bendine göre kadrolu çalışıyor olmak.
 • En az lise ve dengi okul mezunu olmak,
 • İl dışından müracaat edenler bulunduğu görev mahallinde 2 (iki) yıl, İl içinde müracaat edenler için 6 (altı) ay görev yapmış olmak,
 • Müracaatların sona erdiği tarih itibariyle Başkanlığımız teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak,
 • Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına sahip olmak,

Hizmetli İçin Aranan Şartlar

 • Halen Başkanlığımız teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) bendine göre kadrolu çalışıyor olmak.
 • En az lise ve dengi okul mezunu olmak,
 • İl dışından müracaat edenler bulunduğu görev mahallinde 2 (iki) yıl, İl içinde müracaat edenler için 6 (altı) ay görev yapmış olmak,
 1. BAŞVURU, SINAV VE ATAMA İŞLEMLERİ İLE DİĞER HUSUSLAR

Başvuru İşlemleri

 • Başvuru yapmak isteyenler İlimiz Müftülüğüne 11/01/2019-25/01/2019 tarihleri arasında istenen belgelerle birlikte müracaat edeceklerdir.
 • Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan başvurular ile 25/01/2019 tarihi mesai saati bitiminden sonra yapılan başvuru talepleri kabul edilmeyecektir.
 • Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

Sınav İşlemleri

 • Sınav 29/01/2019 Salı günü (saat 09.30) tarihinde İlimiz Müftülüğü Hizmet Binasında yapılacaktır.
 • Adaylar, sınava gelirken T.C. Kimlik No’lu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.
 • Sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almak şarttır.
 • V.H.K.İ kadrosu için yazılı, uygulamalı ve sözlü sınav yapılacaktır.
 • Sınav sonuçları, Müftülüğümüz internet sitesinde (igdir.diyanet.gov.tr/) sayfasından yayımlanacaktır.

Atama İşlemleri

 • Atama, sınavda başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlanarak belirlenen kontenjan sayısınca yapılacaktır.
 • Sınavda puanların eşit olması halinde, sırasıyla hizmet süresi fazla olana, bu süreninde aynı olması halinde doğum tarihi önce olana sıralamada öncelik verilecektir.

Diğer Hususlar

 • Sınav işlemleri sürecinde adayın beyanı esas alınacaktır. Atama sürecinde ataması yapılan adaylardan belge istenecektir.
 • Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi atamaları yapılsa dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.
 • Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı atamalar ile ilgilidir. Bundan sonraki sınav ve atamalar için müktesep teşkil etmez.
 • Sınav ve sonuçları ile ilgili Müftülüğümüz internet sitesi sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 • Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini İlimiz Müftülüğüne ulaştırmaları gerekmektedir.
 • Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak İlimiz Müftülüğüne yapılacaktır. İtirazlar, en fazla 15 (on beş) gün içinde incelenerek karara bağlanacak ve adaya bildirilecektir. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Müftülüğümüze ulaştırılmayan; T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi bulunmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
 • Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

D.    BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • İş Talep Formu
 • T.C. Kimlik numaralı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi),
 • Kurumunuzca onaylanmış hizmet cetveli.
 • V.H.K.İ için Bilgisayar sertifikası,

      NOT:

 • Adayların başvuru için gerekli belgeleri, başvuru esnasında müracaatı gerçekleştiren personele ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerini ibraz edemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.
 • Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede yer alacaktır.
 • Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir. İlgililere duyurulur.

Bir Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.

2024 DHBT Online (Canlı Ders) Hazırlık Kursu - 3. Grup