Karaman Müftülüğü, Yaz Kur’an Kursu Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi Sınav İlanı!

2019 Yılı Yaz Kur’an Kurslarında, İlimize bağlı merkez, ilçe, kasaba ve köylerdeki ihtiyaç olan kurslar için, aşağıda belirtilen şartlar dâhilinde sözlü sınav sonucuna göre ilgi mevzuatlar ve yazılar doğrultusunda Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi görevlendirmesi yapılacaktır.

Karaman Müftülüğü, Yaz Kur’an Kursu Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi Sınav İlanı!
Yayınlama: 12.04.2019
1.547
A+
A-

GEÇİCİ KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ SINAV DUYURU

 

İlgi: a) Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliği.

b) Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği.

c) Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik kurslar İle

Öğretici Yurt ve Pansiyonları Yönergesi.

  d) Diyanet İşleri Başkanlığının 09.09.2016 tarihli ve E.44009 sayılı yazısı.

 

BAŞVURU ŞARTLARI:

 1. Bayan olmak.
 2. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde yer alan genel ve özel şartları taşıyor olmak.
 3. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme yönetmeliğinde yer alan “ortak nitelik” şartını taşımak.
 4. İmam Hatip Lisesi, İlahiyat Ön lisans veya İlahiyat Fakültesi mezunu olmak.
 5. 2018 Yılı KPSS (DHBT)’den 60 ve üzeri puan almış olmak. İhtiyaç olması halinde 2018 KPSS (DHBT) puanı 60’ın altında olanlarda değerlendirmeye alınacaktır.
 6. 18 yaşını doldurmuş olmak.
 7. Kur’an Kursu Öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak.

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ:

 • Müracaatlar 12 Nisan 2019 Cuma günü başlayıp 26 Nisan 2019  Cuma günü mesai bitiminde sona erecektir.
 • Müracaatlar görev almak istenilen İl veya İlçe Müftülüğüne şahsen dilekçe ve ekleri ile yapılacaktır.
 • Birden fazla müftülüğe yapılan müracaatlar geçersiz sayılacaktır.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 1. Dilekçe
 2. T.C. Kimlik Nolu Nüfus Cüzdan fotokopisi
 3. Diploma fotokopisi (KPSS DHBT puan türüne ait)
 4. 2018 yılı KPSS (DHBT) çıktısı
 5. Hafız olanlar için Hafızlık Belgesi.

 

SÖZLÜ SINAVIN YERİ VE ZAMANI:

 1. İlimiz Merkezi ile Ayrancı ve Kazımkarabekir Müftülüğünde geçici öğretici olarak görev almak üzere müracaatını yapanların sınavları 29 Nisan 2019  tarihinde saat 09:00’ da İlimiz Merkez Yunus Emre Kız Kur’an Kursunda yapılacak, Başyayla , Ermenek ve Sarıveliler Müftülüğünde geçici öğretici olarak görev almak üzere müracaatını yapanların sınavları da 29 Nisan 2019 tarihinde saat 09:00’da Ermenek İlçe Müftülüğünde yapılacak  olup, ilgililere ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
 2. Adayların sınava girerken sınav giriş belgelerini ve kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları zorunludur.
 3. Müracaatın fazla olması halinde müteakip günlerde de sınav yapılmaya devam edilecektir.
 4. Mülakata katılacak olanlar ikinci bir duyuruya gerek kalmadan mülakat yer, tarih ve saatinde hazır bulunacaklardır.

 

SINAV KONULARI:

Geçici Öğretici görevlendirmelerinde İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından belirtilen usul ve esaslara ek olarak bütün adaylarda öncelikle Kur’an-ı Kerim yeterliliği temel şart olarak aranacaktır. Ayrıca adaylar aşağıdaki genel kriterler dikkate alınarak değerlendirilecektir.

 1. Temel İlmihal Bilgisi.
 2. Pedagojik formasyon bilgisi.
 3. Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği.
 4. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu.

 

BAŞARI SIRALAMASI VE GÖREVLENDİRME:

 1. Yapılan sözlü sınav neticesinde puanı 70 ve üzeri olanlar, sözlü sınavdan en yüksek puanı alandan başlanmak suretiyle başarı listesi her müftülük için ayrı ayrı oluşturulacaktır.
 2. Sözlü sınav başarı puanlarının eşit olması halinde 2018 KPSS (DHBT) sınav puanı fazla olana, bu puanın da aynı olması durumunda hafızlık ve öğrenim durumuna göre görevlendirmede öncelik verilecektir.
 3. Görevlendirme mülakat sonuçlarına ve Başkanlık talimatına göre en yüksek puan alandan başlanarak yapılacaktır.
 4. Teklif edilen görev yerini kabul etmeyenler haklarından feragat etmiş sayılacaklardır.
 5. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ve gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilenlerin görevlendirmeleri yapılmayacaktır. Görev verilmiş olsa dahi görevlendirmeleri iptal edilecektir.
 6. Müracaat evrakı eksik olanlar ile sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır. Bu durumun sınavdan sonra tespit edilmesi halinde ise bu kişilerin sınavları geçersiz sayılarak görevlendirmeleri yapılmaz; görevlendirmeleri yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir ve bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.

 

SÖZLÜ SINAV SONUCUNUN DUYURULMASI:

Sözlü sınav başarı listesi Müftülüğümüzün internet sitesinden duyurulacak olup, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

DİĞER HUSUSLAR:

Müftülüğümüzce yapılan Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi görevlendirmeleri; yukarıda zikredilen mevzuat hükümleri ve Kur’an Kursları Uygulama Esasları doğrultusunda yapılmakta olup;  2009/15215 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 7. maddesinin. 2. fıkrasının b bendi doğrultusunda ek ders ücreti ödenerek ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 101 inci maddesinin 3. Fıkrası doğrultusunda; girilen ek ders saat sayısının 7,5 saate bölünmesiyle de prim gün sayısı hesaplanmaktadır. Aynı şekilde 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi kapsamında da kısmi istihdam olarak sigorta işlemleri yapılmaktadır.

 

İl Müftülüğü, Ayrancı Müftülüğü ve Kazımkarabekir Müftülüğü Sınav Adresi:

Yunus Emre Kız Kur’an Kursu Hisar Mahallesi Kale İlkokulu Karşısı Merkez/Karaman Telefon: 214 42 01

Başyayla Müftülüğü, Ermenek Müftülüğü ve Sarıveliler Müftülüğü Sınav Adresi:

Ermenek İlçe Müftülüğü Susaklı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 106 Ermenek Telefon: 716 10 28

Bir Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.

2024 DHBT Online (Canlı Ders) Hazırlık Kursu - 3. Grup