Aksaray Müftülüğü Vekil İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım Alımı Sınav İlanı!

İlimiz ve İlçe Müftülüklerinde görev yapan İmam Hatip ve Müezzin Kayyımlardan(askere gitme, yurtdışı görevi, ücretsiz izin, rapor, görevden uzaklaştırma, geçici görevlendirmevb.) çeşitli sebeplerle boşalan/boşalacak kadrolara, 657 sayılı Kanunun değişik 86 ncı maddesi ileDiyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 11 inci maddesine görevekâleten atama için yarışma sınavı yapılacaktır.

Aksaray Müftülüğü Vekil İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım Alımı Sınav İlanı!
Yayınlama: 04.01.2019
1.335
A+
A-

Sınav ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır ;

A- SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendindeki “Ortak Nitelik” şartını taşımak.

3- Vekil İmam-Hatiplik için İmam-Hatip Lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olmak.

4- Vekil Müezzin-Kayyımlık için; hafız olup, en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

5- 2018 yılı KPSS (DHBT) sınavından 60 (altmış) ve üzeri puan almış olmak. 6- İmam Hatiplik veya Müezzin Kayyımlık yapmaya mâni bir engeli bulunmamak.

7- Başkanlığımız bünyesinde halen Vekil İmam-Hatip, Vekil Müezzin-Kayyım veya Sözleşmeli pozisyonda çalışıyor olmamak.

B- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Ek-1 Form dilekçe (İl Müftülüğünden temin edilecek.)

2- 2018 Yılı KPSS (DHBT) sonuç belgesi

3- Vesikalık fotoğraf. (1 adet)

4- Diploma aslı ve fotokopisi

5- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

6- Hafız olanlar için; hafızlık belgesinin aslı ve fotokopisi

C- BAŞVURU İŞLEMLERİ

1- Başvuru yapmak isteyenler, yukarda belirtilen belgelerle birlikte 04/01/2019–18/01/2019 tarihleri arasında İl Müftülüğüne şahsen, posta veya faks yoluyla (sınava gelirken istenen tüm belgelerin asıllarını getirmek kaydıyla) müracaat edebileceklerdir.

2- Belgeleri eksik olan, şartları taşımayan veya belirtilen tarihler dışında başvuru yapan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.

D- SINAV İŞLEMLERİ

1- Adaylar, sınava gelirken T.C. No’lu kimlik belgelerinden (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) birini yanlarında bulunduracaklardır.

2- İlan edilen tarih ve saatte sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve adaya ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

E- SINAV SONUÇLARI VE ATAMA İŞLEMLERİ

1- Sınav sonuçları, sınavların bitimi ve işlemlerin tamamlanmasının ardından İl Müftülüğümüzün http://aksaray.diyanet.gov.tr web adresinden ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2- Yapılacak olan sözlü sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak olup, sıralama işlemi başarı puanına göre yapılacaktır.

3- Puanların eşit olması halinde; 2018 KPSS (DHBT) puanı yüksek olana, bu puanında eşit olması halinde hafızlık ve öğrenim durumuna göre başarı sıralaması yapılacaktır.

4- İlimiz genelinde Vekil İmam-Hatip veya Vekil Müezzin Kayyım ihtiyacı olması halinde atmalar başarı sırasına göre yapılacaktır.

F- SINAVI KAZANANLARDAN İSTENECEK BELGELER

1- Ek-1 Form dilekçe (İl Müftülüğünden temin edilecek)

2- 2018 Yılı KPSS (DHBT) sonuç belgesi

3- Vesikalık fotoğraf (3 adet)

4- Diploma aslı ve fotokopisi

5- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi 6- Hafız olanlar için; hafızlık belgesinin aslı ve fotokopisi

7- Askerlik durum belgesi

8- Adli sicil kaydı (Resmi Kurum için)

G- DİĞER HUSUSLAR

1- Sınav işlemleri süresince adayın beyanı esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge verdiği ve beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi atama yapılması halinde de görevle ilişiği kesilecektir.

2- Sınav ve atama sürecinde İl Müftülüğümüzün resmî internet sitesinde yapılan tüm duyurular tebligat sayılacak olup, adaylara ayrıca bilgilendirme yapılmayacaktır.

3- Yapılacak olan bu sınav; ikinci bir sınav ilanına kadar geçerlidir.

4- Atama sırası gelen adaya dilekçesinde belirttiği telefon numarasından ulaşılacak olup, kendisi arandığı halde cevap vermediği/ulaşılamadığı veya teklif edilen yeri kabul etmediği takdirde haklarını kaybetmiş sayılacaktır.

İlk Müracaat Tarihi : 04/01/2019 Cuma – 08.00

Son Müracaat Tarihi : 18/01/2019 Cuma – 17.00

Sınav Tarihi : Müftülüğümüz web sitesinden müracaat tarihinin bitiminden sonra bilahare duyurulacaktır .

Sınav Yeri : Aksaray İl Müftülüğü

Bir Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.

2024 DHBT Online (Canlı Ders) Hazırlık Kursu - 3. Grup