Bilecik İl Müftülüğü 2018 Kış Dönemi Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi Alımı

Bilecik İl Müftülüğü 2018 Kış Dönemi Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi Alımı Tüm Detayları Haberimizde..

Bilecik İl Müftülüğü 2018 Kış Dönemi Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi Alımı
Yayınlama: 28.08.2018
1.080
A+
A-

İlgi 

 1. Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği.
 2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliği.
 3. Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar İle Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesi.
 4. Diyanet İşleri Başkanlığının 28.04.2016 tarihli ve E-23263 sayılı yazısı.

İlgi Yönetmelikler, Yönerge ve yazı doğrultusunda İlimiz Merkez Müftülüğü tarafından açılacak olan 2018-2019 yılı Eğitim-Öğretim döneminde Kur’an Kurslarında (Cami, Kur’an Kursu veya uygun görülen diğer yerler) aşağıda belirtilen şartlar kapsamında ihtiyaç olduğunda ek ders ücreti karşılığı görevlendirilmek üzere Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi mülakatı yapılacaktır.

SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

 1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendindeki “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
 3. En az İmam-Hatip Lisesi mezunu veya dini yükseköğrenim mezunu olmak.
 4. 2016 yılı KPSS (DHBT) sınavına girmiş olmak,
 5. Kur’an Kursu Öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,
 6. 04-06 yaş grubu öğrencilere yönelik din eğitimi verecek öğreticiler için; Başkanlığımızca yapılan 04-06 yaş Hizmet İçi Eğitim Semineri’ne katılmış olmak veya 04-06 yaş Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ile ilgili diplomaya yada bu alanla ilgili en az 296 saatlik sertifikaya sahip olmak.
 7. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında ek ders ücreti karşılığında geçici olarak görevlendirilmemiş olmak (Uygun görülmesi halinde yeni bir sınava tabi tutulmaksızın 2018-2019 yılı  Eğitim-Öğretim döneminde Kur’an Kursunda görevlendirilebileceklerdir)

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Dilekçe, (İl Müftülüğünden temin edilecek.)
 2. T.C. kimlik nolu nüfus cüzdanı fotokopisi,
 3. En son öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi, ((Diploma veya Geçici mezuniyet belgesinin aslı görülerek tasdikli fotokopisi alınıp adaya iade edilecektir.)
 4. 2016 yılı KPSS (DHBT) sonuç belgesi,
 5. Varsa hafızlık belgesi aslı ve fotokopisi, (aslı görülerek tasdikli fotokopisi alınıp adaya iade edilecektir.)
 6. 04-06 yaş grubu öğrencilere yönelik din eğitimi verecek öğreticiler için 296 saatlik sertifika,
 7. Vesikalık fotoğraf. (1 adet)
 8. Resmi Kurumlar için Adli Sicil Kaydı

BAŞVURU, SINAV, GÖREVLENDİRME VE DİĞER HUSUSLAR

 1. Başvuru yapmak isteyenler en geç 07/09/2018 tarihi saat 17:30’a kadar istenen evraklarla birlikte İl Müftülüğümüze müracaat edeceklerdir. Ve mülakatın yapılacağı 11/09/2018 Salı günü saat 10:00’da İl Müftülüğünde hazır bulunmaları gerekmektedirAyrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Belgeleri eksik olanların müracaatları kabul edilmeyecektir.
 2. Adaylar sınava gelirken kimlik belgelerini yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesini yanında bulundurmayanlar kesinlikle sınava alınmayacaktır.
 3. Belirtilen saat ve tarihte (10:00/12:30 – 11/09/2018) mülakat sınav hakkını kaybetmiş olacaktır.
 4. Sınav sonuçları başarı sırasına göre www.bilecik@diyanet.gov.tr internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 5. Mülakatta 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaklardır. İl Müftülüğü sınav kurulunca yapılacak mülakat sınavı neticesinde puanı en yüksek olandan başlamak üzere görevlendirme yapılacaktır.
 6. Puanların eşit olması halinde; (DHBT) puanı, hafızlık, eğitim ve doğum tarihine göre görevlendirmede öncelik verilecektir.
 7. Kur’an Kursu Öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmadığına dair adayın beyanı esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görevlendirme yapılması halinde de görevle ilişiği kesilecektir. Şayet kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal karşılığı ile tazmin edilecektir.
 8. Müracaatlar sadece İl Müftülüğümüze yapılacak olup; İl Müftülüğümüz dışındaki müracaat edenlerin müracaatları geçersiz sayılacaktır.
 9. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan, posta ve faks yolu ile yapılan müracaatlar ile 07.09.2018 tarihi mesai bitiminden sonra yapılan başvuru talepleri kabul edilmeyecektir.
 10. Geçici olarak görevlendirilenler, 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu hükümlerine göre çalıştırılacaktır.
 11. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilenlerin görevlendirilme yapılmış olsa dahi herhangi bir aşamada görevlerine son verilecektir.

ÖNEMLİ NOT: Sınava katılma şartlarını taşıyan duyuruya uygun şekilde yapılan başvuruların ihtiyaç fazlası olması halinde KPSS (DHBT) puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ihtiyacın 3 katı aday mülakata alınacaktır.

İmtihan Tarihi    : 11/09/2018
İmtihan Saati      : 10:00
İmtihan Yeri        : Bilecik İl Müftüğü

Bir Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.

2024 DHBT Online (Canlı Ders) Hazırlık Kursu - 3. Grup