Erzurum İl Müftülüğü 2018-2019 Eğitim Yılı Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi Alımı

Erzurum İl Müftülüğü 2018-2019 Eğitim Yılı Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi Alımı Hakkında Detaylı Bilgi ve Başvuru Şartları Haberimizin Detayında..

Erzurum İl Müftülüğü 2018-2019 Eğitim Yılı Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi Alımı
Yayınlama: 31.08.2018
2.236
A+
A-

Erzurum İl Müftülüğünden;

Ek-1 Listede isimleri belirtilen İlçelerdeki 2018-2019 Eğitim-Öğretim Döneminde faaliyet gösterecek Kur’an Kurslarına; 2016 yılıKPSS (DHBT) puan sırası esas alınarak  İl Müftülüğünde yapılacak sözlü sınavı sonucu, başarı sırasına göre Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi alınacaktır.

I. Sınava Katılmak İsteyen Adaylarda Aranan Şartlar

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,
 2. Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili yönetmeliklerinde ön görülen Din Hizmetleri Sınıfında çalışan personel için aranan “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
 3. En az İmam-Hatip Lisesi düzeyinde dini öğrenime sahip olmak,
 4. Lisans mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP-124, Ön Lisans mezunları için KPSSP-123 ve Ortaöğretim mezunları için KPSSP-122 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
 5. KPSS puanı 60’ın altında olan adaylar da sınava müracaat edebileceklerdir. Ancak bu adayların yerleştirme işlemleri, KPSS puanı 60 ve üzerinde olan adayların yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan yerlere, sözlü sınavdaki puan sıralamalarına göre yapılacaktır.
 6. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı tespit edilenler sınavı kazansalar bile görevlendirme yapılmayacağı gibi hiçbir hak iddia edemeyeceklerdir. Ayrıca haklarında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.

II. Başvuru İşlemleri

 1. Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar 29/08.2018 – 12/09/2018 tarihleri arasında sınav için Ek-2 “Başvuru Formunu” doldurarak başvuruda istenilen belgeler ile birlikte görev almak istedikleri İlçeyi belirtmek kaydıyla Erzurum İl Müftülüğüne bizzat veya faks yoluyla müracaat edeceklerdir.
 2. Başvuru formundaki bilgiler ile başvuru için istenilen belgelerdeki bilgilerin doğruluğu tespit edildikten sonra adayların başvuruları İl Müftülüğünce kabul edilecektir. Belgelerini ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
 3. Müracaatta istenilen belgeler kontrol edildikten sonra (Ek-2 Başvuru formu hariç) adayın kendisine verilecektir.
 4. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
 5. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular ile postadaki vaki gecikmeler ve 12/09/2018 tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

b) Sınav İşlemleri

 1. Sözlü sınav  18/09/2018 tarihinden itibaren İl Müftülüğünde yapılacak ve sınav saat 09:00’da başlayacaktır.
 2. Adaylar, sözlü sınava gelirken T.C. Kimlik No’lu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi) yanlarında bulunduracaklardır.
 3. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen tarihlerde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Söz konusu adaylara her ne sebeple olursa olsun ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.
 4. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için en az 70 puan almak şarttır.
 5. Sınav sonuçları, İl Müftülüğü web sitesinden ilan edilecektir.
 6. Sınav tarihinin değişmesi halinde konuyla ilgili duyuru İl Müftülüğümüze ait web sitesinden yayınlanacak ve ilgililere ayrıca tebligatta bulunulmayacaktır.

c) Yerleştirme İşlemleri

 1. Sözlü sınav sonucu başarılı olan adaylara görev almak istedikleri ilçe bazında, en yüksek puandan başlanmak suretiyle başarı sırasına göre, sadece bir Kur’an Kursu için tercih hakkı verilecektir.
 2. Kur’an Kursu tercih ve yerleştirme işlemleri adayların görev almak istediği İlçe Müftülüklerince yapılacaktır.
 3. Başarı sıralamasında sırasıyla sözlü sınav puanı yüksek olana, eşitlik halinde KPSS (DHBT) puanı yüksek olana, KPSS’ye katıldığı öğrenim düzeyi yüksek olana ve doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.
 4. Müracaat ettiği ilçeye yerleşemeyen adaylar, yerleştirme sonucu boş kalan Kur’an Kursları için- yerleştirme işlemi tamamlandıktan sonra- sözlü sınav puanı esas alınarak,  İlimizdeki diğer İlçe Müftülüklerine müracaat edebileceklerdir.

d) Diğer Hususlar

 1. Sınav işlemleri sürecinde adayın beyanı esas alınacaktır. Yerleştirme sürecinde yerleştirmesi yapılan adaylardan belge istenecektir.
 2. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi yerleştirilmeleri yapılsa dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.
 3. Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı yerleştirmeler ile ilgilidir.
 4. Sınav ve sonuçları ile ilgili Müftülüğümüz internet sitesinde yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

III.  Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 1. Başvuru Formu, (Ek-2)
 2. T.C.kimlik numaralı kimlik belgesi,
 3. Mezuniyet Belgesi,
 4. Hafızlık Belgesi,(Varsa)
 5. 2016 yılı KPSS (DHBT) Sınav Sonuç Belgesi,
 6. 4-6 yaş grubu Kur’an Kurslarında görevlendirilecek öğreticilerden, 19.01.2017 tarihi öncesine ait çeşitli kurum ve kuruluşlardan çocuk gelişimi ve eğitimi alanında alınan kurs bitirme belgeleri ve sertifika sahibi olanlar hariç, alana yönelik sertifika ya da kurs belgesi olmayanlardan, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile hazırlanan “Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kurs Programı” (380 saat) bitirme belgesi istenecektir.

Yukarıdaki belgelerin sınava müracaatın son günü itibariyle ibraz edilmesi gerekmektedir.

IV. Sınav Konuları

 1. Bütün adaylarda Kur’an-ı Kerim yeterliliği temel şart olarak aranacaktır.
 2. 4-6 yaş eğitimiden görev alacak öğreticiler:
  1. Temel ilmihal bilgisi (30 puan)
  2. Çocuk gelişimi ve eğitimi bilgisi (30 puan)
  3. Pedagojik formasyon bilgisi (20 puan)
  4. Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği (10 puan)
  5. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan)
 3. Hafızlık eğitiminde görev alacak öğreticiler:
  1. Hafızlığı (50 puan)
  2. Temel ilmihal bilgisi (25 puan)
  3. Pedagojik formasyon bilgisi (15 puan)
  4. Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan)
 4. Yüzüne eğitiminde görev alacak öğreticiler:
  1. Temel ilmihal bilgisi (50 puan)
  2. Pedagojik formasyon bilgisi (30 puan)
  3. Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği (10 puan)
  4. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan)

Geçici Kur’an Kursu Öğreticiliği sözlü sınavına katılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığımız web sayfasında yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında din hizmetlerini yürütenlerin temel ve özel yeterlik kriterleri esas alınır.

V. İletişim

Yazışma Adresi: Adnan Menderes Mah. Dr. Refik Saydam Caddesi No:1 25070- Palandöken / ERZURUM

Web site : www.erzurummuftulugu.gov.tr

Telefon   :  0442 233 69 99

Fax          :  0442 233 79 94

ERZURUM İL MÜFTÜLÜĞÜ İLÇELERE GÖRE 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ GEÇİCİ KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİ İHTİYAÇ LİSTESİ

URUM İL MÜFTÜLÜĞÜ Hafızlık Eğitimi Geçici Öğretici İhtiyaç Sayısı Yüzüne Eğitimi Geçici Öğretici İhtiyaç Sayısı 4-6 Yaş Grubu Eğitimi Geçici Öğretici İhtiyaç Sayısı TOPLAM İHTİYAÇ
S.N İLÇE  KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK
1 AŞKALE 0 2 7 0 0 0 9
2 AZİZİYE 0 2 5 0 2 0 9
3 ÇAT 0 4 9 7 1 0 21
4 HINIS 0 0 9 0 0 0 9
5 HORASAN 0 2 15 0 0 0 17
6 İSPİR 0 0 6 0 0 0 6
7 KARAÇOBAN 0 0 8 1 1 0 10
8 KARAYAZI 0 0 4 0 0 0 4
9 KÖPRÜKÖY 0 0 2 0 0 0 2
10 OLTU 5 0 10 1 4 0 20
11 OLUR 0 0 4 0 0 0 4
12 PALANDÖKEN 6 4 6 3 6 0 25
13 PASİNLER 0 0 17 0 1 0 18
14 ŞENKAYA 0 0 4 0 0 0 4
15 TEKMAN 0 0 19 0 0 0 19
16 TORTUM 0 0 6 0 0 0 6
17 UZUNDERE 0 0 3 0 0 0 3
İLÇE GENELİ TOPLAM İHTİYAÇ 11 14 134 12 15 0 186

Bir Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.

2024 DHBT Online (Canlı Ders) Hazırlık Kursu - 3. Grup