Geçici Öğretici Ek Alım Sınavı Duyurusu

2022 yılı Yaz Kur’an Kursu ve 2022-2023 Eğitim-Öğretim Dönemi için İlimiz Merkez ve İlçelerindeki Kur’an Kurslarında görev yapmak üzere sınav sonucu başarı sırasına göre ek ders ücreti karşılığı çalışacak Geçici Öğreticiler alınacaktır.

Geçici Öğretici Ek Alım Sınavı Duyurusu
Yayınlama: 07.06.2022
577
A+
A-

T.C.
OSMANİYE VALİLİĞİ
İl Müftülüğü

Sayı :E-63229167-902.03-2531854                                                                                                                                                                    06.06.2022
Konu :Ek Ders Ücreti Karşılığında Çalıştırılacak
Geçici Öğretici Ek Alım Sınavı Duyurusu

İLAN
2022 yılı Yaz Kur’an Kursu ve 2022-2023 Eğitim-Öğretim Dönemi için İlimiz Merkez ve İlçelerindeki Kur’an Kurslarında görev yapmak üzere sınav sonucu başarı sırasına göre ek ders ücreti karşılığı çalışacak Geçici Öğreticiler alınacaktır.
BAŞVURU ŞARTLARI
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşımak,
2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,
3. İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Meslek Yüksek Okulu, İlahiyat Ön Lisans, İmam-Hatip Lisesi’nden mezun olmak,
4. 2020 yılı KPSS (DHBT)’den lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak,
5. 2020 yılı KPSS (DHBT)’den puanı 50 ve altında puan alanlar başvuru yapabilecek olup, 50 ve üstü puan alanların sayısı yetersiz olduğunda puanı 50’nin altında olanlar sözlü sınava çağrılacaklardır.
6.Görevini yapmaya mani bir engeli bulunmamak.
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
1. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, https://osmaniye.diyanet.gov.tr linkinden temin edecekleri sınav başvuru dilekçesini elle dolduracak, sınav başvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle birlikte görev yapmak istedikleri İl/İlçe Müftülüğüne 06/06/2022–20/06/2022 tarihlerinde mesai saatleri içerisinde şahsen müracaat edecek olup, askerlik görevini yapan ve yurtdışında olanların başvurularını ise ikinci şahıslar yapabilecektir.
2. Mülakata başvuran adaylar başvuru dilekçesinde ilimiz merkez veya hangi ilçede görev yapmak istediğini belirtecek olup, belirttiği yer haricinde (İl Merkezi, İlçe) görevlendirme yapılmayacaktır.
3. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi aslı veya aslına uygun tasdikli sureti,
2. Mezuniyet durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınmış olan denklik belgesi),

3. 2020 KPSS (DHBT) Sonuç belgesi. Adayların, ibraz ettikleri mezuniyet belgeleri ile sahip oldukları puan türlerine ait (ortaöğretim mezunları için KPSSP122, ön lisans mezunları için KPSSP123 ve lisans mezunları için KPSSP124) KPSS mezuniyetlerinin aynı olması
gerekmektedir.
4. 4-6 yaş grubu Kur’an Kursu Öğreticiliği için; 4-6 Yaş-Çocuk Gelişimi Sertifika-Diploma
5. Hafız olan Adaylar için Hafızlık Belgesi
6. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.
SINAVDAN SONRA GÖREV VERİLECEKLER İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport),
2. Bir adet vesikalık fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacak),
3. Mezuniyet durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi,
4. Görev verilecek olanlar, görevlendirme aşamasında, başvuru esnasında ibraz etmiş oldukları belgeleri (Kimlik, diploma, sertifika vb.) görev almak istedikleri il/ilçe müftülüğüne teslim etmeleri halinde görevlendirilmeleri mümkün olacaktır aksi halde görev verilmeyecektir.)
5. 2020 KPSS (DHBT) Sonuç Belgesi,
6. Hafızlık Belgesi (Başvuruda bu belgeye sahip olduğunu beyan edenler için),
a- 4-6 yaş grubu eğitim veren kurslarda görevlendirilmek isteyenler için; Okul Öncesi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi (Ön Lisans) veya Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü mezuniyet belgesi ya da Başkanlığımızca kabul edilen sertifika/kurs bitirme belgelerinden birine sahip olmak. (Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan en az 380 Saatlik Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı Sertifikası veya 19.01.2017 tarihinden önce kayıt olmuş olmak şartıyla 296 Saatlik Okul Öncesi Sertifikası),
b-Pedagojik/öğretmenlik formasyon belgesi (Başvuruda bu belgeye sahip olduğunu beyan edenler için),
7. Başvuru için gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
8. Belgeler, görev almaya hak kazanan adaylar tarafından görevlendirme sürecinde ilgili Müftülüğe teslim edilecektir.
SINAVA ÇAĞIRMA, SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ ve KONULARI
1. Başvuruları kabul edilen adaylardan 2020 yılı KPSS (DHBT)’den puanı 50 ve üstü puan alanların sayısı yetersiz olduğunda 50 (elli) ve altında puan alan adaylarda sözlü sınava çağırılacaklardır.
2. Sınav, 22-23 Haziran 2022 tarihinde saat 09:00’da Osmaniye İl Müftülüğünde yapılacaktır.
3. Sınav Konuları;

– Kur’an-ı Kerim,
– Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları),
– Hitabet ve Alan Bilgisi
Adaylar sözlü sınava gelirken kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.
DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI
1. Adaylar sınav konularından 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
2. Sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin herbirinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir.
3. Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Sözlü sınav puanların eşit olması halinde sırasıyla KPSS (DHBT) puanı yüksek olana, Öğrenim Durumu (İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Meslek Yüksek Okulu, İlahiyat Ön Lisans, İmam-Hatip Lisesi) ve doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.
4. GÖREVLENDİRMELER; 25-26 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılan ” Ek Ders Ücreti Karşılığında Çalıştırılacak Geçici Öğretici Alım Sınavı”nda başarılı olanlar öncelikle görevlendirileceklerdir.
5. Ek alım sınavı sonucuna göre görevlendirmeler, 2020 yılı KPSS (DHBT)’den 50 (elli) ve üzeri puan alanlardan sözlü sınav sonucu başarılı olan adaylar arasından en yüksek puan alandan başlamak suretiyle sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır.
SINAV SONUÇLARI VE İTİRAZ
1. Adaylar sınav sonuçlarını https://osmaniye.diyanet.gov.tr adresindeki “DUYURULAR” bölümünden öğrenebileceklerdir.
2. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Osmaniye İl Müftülüğüne yapılacaktır.
3. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaya bildirilecektir.
4. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Osmaniye İl Müftülüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
DİĞER HUSUSLAR
1. Osmaniye İl ve İlçe Müftülükleri sınav ve yerleştirme sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.
2. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
3. Sınav ve sonuçları ile ilgili Müftülüğümüzün İnternet sitesinde yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır.

4. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Osmaniye İl Müftülüğüne ulaştırmaları gerekmektedir.
5. Teklif edilen görev yerini kabul etmeyenler haklarından feragat etmiş sayılacaklardır.
6. Mülakat ilanından sonra Başkanlığımızdan sınav veya görevlendirmelerle ilgili gelebilecek talimatlar geçerli olacak ve yeni talimatlara göre hareket edilebilecektir.
7.Sınavla ilgili gerekli bilgilendirmeler müracaat esnasında Geçici Öğreticilik Başvuru Dilekçesinde belirtilen irtibat GSM numarası üzerinden yapılacaktır.
8. Yapılan sözlü mülakatta başarılı olarak yerleştirilmesi yapılanlar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri kapsamında mahallince Güvenlik Soruşturması ve /veya Arşiv Araştırması yaptırılacak olup, Güvenlik Soruşturması ve /veya Arşiv Araştırması olumsuz gelenlerin görevlendirilmesi iptal edilecektir.
9. Osmaniye İl Müftülüğü Web sitesinden (https://osmaniye.diyanet.gov.tr) yapılan “DUYURULAR” tebliğat niteliğinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
10. İhtiyaç duyulması halinde yeni sınavlar açılabilecektir.

İLETİŞİM
Yazışma Adresi : Alibeyli Mahallesi Palalı Süleyman Caddesi No : 7 – Merkez /
OSMANİYE
Telefon :0 328 812 1092
OSMANİYE İL MÜFTÜLÜĞÜ

Muhammed DEĞİRMENCİ
İl Müftüsü V.

 

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.

2024 DHBT Yapay Zeka Eğitim Platformu