Uşak Müftülüğü, Vekil İmam-Hatip ve Vekil Müezzin-Kayyım Mülakatı!

İl ve İlçe Müftülüklerimiz Camilerinde ihtiyaç olduğunda görevlendirilmek üzere aşağıda belirtilen şartları taşıyanlar arasından mülakatla sıralama yapılacaktır. Detaylar haberde…

Uşak Müftülüğü, Vekil İmam-Hatip ve Vekil Müezzin-Kayyım Mülakatı!
Yayınlama: 13.04.2019
1.509
A+
A-

A – ARANAN ŞARTLAR :

 1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 2. Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili yönetmeliklerinde ön görülen Din Hizmetleri Sınıfında çalışan personel için aranan “Ortak Nitelik” şartını taşımak.
 3. Vekil İmam -Hatiplik ve Vekil Müezzin – Kayyımlık yapmaya engeli bulunmamak.
 4. 2018 KPSS (DHBT) sınavından 60 ve üzeri puan almış olmak.
 5. İmam-Hatip Lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olmak.
 6. Sabıka Kaydı Bulunmamak (Kamu İçin)

B – BAŞVURU İŞLEMLERİ VE DEĞERLENDİRME :

 • İsteklilerin 04.2019 – 26.04.2019 tarihleri arasında mesai içersin de istenen belgelerle birlikte İlimiz Müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.
 • Görevlendirmeler 2018 KPSS (DHBT) puanı 60 ve üzeri olanlar arasından İl Müftülük Sınav Kurulunca yapılacak mülakat sınavı neticesinde en yüksek puan alandan başlamak suretiyle sıralama listesi yapılacaktır. Puanlar eşit olması durumunda KPSS (DHBT) puanı yüksek olana, hafız olana, eğitim düzeyi yüksek olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.
 • Adaylar sınava gelirken kimlik belgelerini yanında bulunduracaklardır. Kimlik belgesini yanında getirmeyen adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.
 • Sınav işlemleri boyunca adayın beyanı esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görevlendirme yapılması halinde de görevle ilişiği kesilecek ve hakkında gerekli yasal işlemler gerçekleştirilecektir.
 • Terör Örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin Milli Güvenliğine Karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı sonradan tespit edilenlerin,(sınavı Kazansalar bile) görevlendirmeleri yapılmayacağı gibi, görevlerine son verilecek olup, hiçbir hak iddia edemeyeceklerdir.
 • Görevlendirme işlemleri ihtiyaca göre İl Müftülüğünce yapılacaktır.
 • Bu duyuruda belirtilen şartları taşımayan veya posta yolu ile yapılan müracaatlar ile 04.2019 Cuma günü mesai bitiminden sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Şartları taşımadığı halde müracaat edenlerin dilekçeleri dikkate alınmayacak olup, ayrıca bunlara yazılı cevap verilmeyecektir.
 • Belirtilen tarihte sınav katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş olacaktır.
 • Mülakatta başarılı sayılabilmek için en az 70 puan alınması şarttır
 • Sınav sonuçlan (70 ve üzeri puan alanlar) Müftülüğümüz ilan panosu ve usak@diyanet.gov.tr internet adresinden ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 • Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde ıslak imzalı ve yazılı olarak dilekçe ile il müftülüğüne yapılacaktır. İtirazlar en geç 15 (on beş) gün içerisinde incelenerek karara bağlanıp adaya bilgi verilecektir.
 • Zamanında ve usulüne uygun yapılmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır.
 • C-GEREKLİ BELGELER
  • Dilekçe
  • Diploma
  • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  • 2018 yılı KPSS(DHBT) Sonuç Belgesi
  • Hafızlık Belgesi (Varsa)
  • Sabıka Kaydı

  D- SINAV KONULARI

  • Kur’anı Kerim
  • Dini bilgiler (itikat, ibadet, siyer ve ahlak konuları)
  • Hitabet

  E -SINAV TARİHİ VE YERİ

  1-Mülakat sınavı 30.04.2019 Sah günü saat 09.00’da Uşak İl Müftülüğü Fatih Erkek Yatılı Kur’an

  Kursunda yapılacaktır. Sınavların bitmemesi durumunda mülakata ertesi gün devam edilecektir.

  İlgililere ilanen duyurulur

Bir Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.

2024 DHBT Online (Canlı Ders) Hazırlık Kursu - 3. Grup