Vekil İmam Hatip Ve Vekil Müezzin Kayyım Alımı Sınav Duyurusu

Vekil İmam Hatip Ve Vekil Müezzin Kayyım Alımı Sınav Duyurusu
Yayınlama: 19.01.2023
28
A+
A-

İlimiz ve İlçe Müftülüklerinde görev yapan İmam Hatip ve Müezzin Kayyımlardan (askere gitme,
yurtdışı görevi, ücretsiz izin, rapor, görevden uzaklaştırma, geçici görevlendirme vb.) çeşitli sebeplerle
boşalan/boşalacak kadrolara, 657 sayılı Kanunun değişik 86 ncı maddesi ile Diyanet İşleri Başkanlığı
Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 11 inci maddesine göre vekâleten atama için yarışma sınavı
yapılacaktır.
A- SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b)
bendindeki “Ortak Nitelik” şartını taşımak.
3- Vekil İmam-Hatiplik için İmam-Hatip Lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olmak.
4- Vekil Müezzin-Kayyımlık için; hafız olup, en az lise veya dengi okul mezunu olmak.
5- Atanmak istediği görevi yapmaya mâni bir özrü bulunmamak.
6- 2022 yılı KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124; Önlisans mezunları için
KPSSP123; Ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden 60 (altmış) ve üzeri puan
almış olmak.
7- İmam Hatiplik veya Müezzin Kayyımlık yapmaya mâni bir engeli bulunmamak.
B- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Ek-1 Form dilekçe (İl Müftülüğünden temin edilecek.)
2- 2022 Yılı KPSS (DHBT) sonuç belgesi
3- Vesikalık fotoğraf. (1 adet)
4- Diploma aslı ve fotokopisi
5- T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport)
6- Hafız olanlar için; hafızlık belgesinin aslı ve fotokopisi
C- BAŞVURU İŞLEMLERİ
1- Başvuru yapmak isteyenler, yukarda belirtilen belgelerle birlikte 16/01/2023–30/01/2023 tarihleri
arasında İl Müftülüğüne şahsen, posta veya faks yoluyla (sınava gelirken istenen tüm belgelerin
asıllarını getirmek kaydıyla) müracaat edebileceklerdir.
2- Belgeleri eksik olan, şartları taşımayan veya belirtilen tarihler dışında başvuru yapan adayların
müracaatları kabul edilmeyecektir.
D- SINAV İŞLEMLERİ
1- Adaylar, sınava gelirken T.C. No’lu kimlik belgelerinden (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet)
birini yanlarında bulunduracaklardır.
2- İlan edilen tarih ve saatte sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve adaya ikinci
bir sınav hakkı verilmeyecektir.
E- SINAV SONUÇLARI VE ATAMA İŞLEMLERİ
1- Sınav sonuçları, sınavların bitimi ve işlemlerin tamamlanmasının ardından İl
Müftülüğümüzün http://aksaray.diyanet.gov.tr web adresinden ilan edilecek olup, adaylara ayrıca
tebligat yapılmayacaktır.
2- Yapılacak olan sözlü sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak olup, sıralama
işlemi başarı puanına göre yapılacaktır.
3-Hafız olup, en az lise veya dengi okul mezunu olan adaylar (dini öğrenim mezunu olmayan) sadece
Vekil Müezzin Kayyım kadrolarına atamaları yapılacaktır.
4- Puanların eşit olması halinde; 2022 KPSS (DHBT) puanı yüksek olana, bu puanında eşit olması
halinde hafızlık ve öğrenim durumuna göre başarı sıralaması yapılacaktır.
5- İlimiz genelinde yeni bir Vekil İmam Hatip ve Vekil Müezzin Kayyımı Alım Sınavı açılıncaya
kadar Vekil İmam-Hatip veya Vekil Müezzin Kayyım ihtiyacı olması halinde atmalar başarı sırasına
göre yapılacaktır.
6-Halen vekil olarak görev yapanlar arasında sırava girenler sıralamaya tabi tutulacaklardır. Ancak
sırası gelen adayların, mevcut görevleri devam ederken yeniden ataması yapılmayacaktır. (görevleri
devam ederken sırası gelen adayların mevcut görevleri sebebiyle hakları yanacaktır.) Süreleri bitmeden
görevinden ayrılanların (istifa edenlerin) ataması da yapılmayacaktır.
7-Sırası gelen adaya telefonla ulaşılacaktır. Bu sebeple numarasını değiştiren adaylar İl Müftülüğümüze
bilgi güncelllemeleri yaptırmaları gerekmektedir. Aksi halde kendisine telefonla ulaşılamaması halinde
sırası geçmiş olacaktır.
8-Haklarında yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda haklarında olumlu netice
alınamayanlar, sınavı kazansalar veya atamaları yapılsa bile başarısız sayılacaklar ve atamaları
yapılanların görevine son verilecek olup, herhangi bir hak talebinde bulunmayacaklardır.
F- SINAVI KAZANANLARDAN İSTENECEK BELGELER
1. Ek-1 Form dilekçe (İl Müftülüğünden temin edilecek)
2. 2022 Yılı KPSS (B) grubundan Lisans mezunları için KPSSP124; Önlisans mezunları için
KPSSP123; Ortaöğretim mezunları için KPSSP122’den puan aldığını gösterir sonuç belgesi
3. Vesikalık fotoğraf (3 adet)
4. Diploma fotokopisi (Aslı beyan edilecek)
5. Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslı beyan edilecek)
6. Hafız olanlar için; hafızlık belgesinin fotokopisi (Aslı beyan edilecek)
7. Askerlik durum belgesi.
8. Mal Bildirim Formu
9. Görevini yapmaya mani bir özrü bulunmadığına dair dilekçe.
10.Adli sicil kaydı (Resmi Kurum için)
G- DİĞER HUSUSLAR
1- Sınav işlemleri süresince adayın beyanı esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge verdiği ve beyanda
bulunduğu tespit edilenlerin başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi atama yapılması halinde de
görevle ilişiği kesilecektir.
2- Sınav ve atama sürecinde İl Müftülüğümüzün resmî internet sitesinde yapılan tüm duyurular
tebligat sayılacak olup, adaylara ayrıca bilgilendirme yapılmayacaktır.
3- Yapılacak olan bu sınav; ikinci bir sınav ilanına kadar geçerli olacaktır.
4- Atama sırası gelen adaya dilekçesinde belirttiği telefon numarasından ulaşılacak olup, kendisi
arandığı halde cevap vermediği/ulaşılamadığı veya teklif edilen yeri kabul etmediği takdirde haklarını
kaybetmiş sayılacaktır.
5-Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı
Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümleri
geçerlidir.
İlk Müracaat Tarihi : 16/01/2023 Pazartesi 08.00
Son Müracaat Tarihi : 30/01/2023 Pazartesi 17.00
Sınav Tarihi : Müftülüğümüz web sitesinden (www.aksaray.diyanet.gov.tr)
müracaat tarihinin bitiminden sonra duyurulacak .
Sınav Yeri : Aksaray İl Müftülüğü

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.

2024 DHBT, Türkiye Geneli ÜCRETSİZ 15'li Online Deneme Sınav Paketi