2019 Yılı Hac Görevlisi Kimler Olabilir?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 Yılı Hac Organizasyonu Görevli Personel Seçimi Talimatı’nı yayımladı.

2019 Yılı Hac Görevlisi Kimler Olabilir?
Yayınlama: 29.12.2018
1.603
A+
A-

Hac farizasını yerine getirmek üzere Suudi Arabistan’a gidecek vatandaşlarımızın ibadetlerini sağlık, güvenlik ve huzur içerisinde yerine getirebilmeleri için organizasyonda görevlendirilecek personelimize önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. Bu itibarla; hacılara hizmet vermek üzere organizasyonun her kademesinde ehliyet ve liyakat sahibi personelin görevlendirilmesi büyük önem arz etmektedir.

Önceki yılların hac organizasyonlarıyla ilgili değerlendirmeler de dikkate alınarak, 2019 yılı hac organizasyonunda çeşitli unvanlarda görevlendirilecek personelin belirlenmesiyle ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

I- Görevli Personel Seçimine İlişkin Esaslar

A) Kafile Başkanı

a) Başkanlığımız merkez ve taşra birimlerinde halen il müftüsü, mushafları inceleme ve kıraat kurulu üyesi, din işleri yüksek kurulu uzmanı, din işleri yüksek kurulu uzman yardımcısı, diyanet işleri uzmanı, diyanet işleri uzman yardımcısı, dini yüksek ihtisas merkezi müdürü, eğitim merkezi müdürü, il müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, baş vaiz, uzman vaiz, vaiz, cezaevi vaizi, din hizmetleri uzmanı, dini yükseköğrenim mezunu olup eğitim görevlisi, şube müdürü, eğitim uzmanı ve murakıp ile dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu başimam-hatip ve kur’an kursu başöğreticisi olarak çalışıyor olması,

b) 27 Aralık 2018 tarihi itibariyle (4/B sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dâhil, askerlik, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli ve  SGK’da geçen süreler hariç olmak üzere) Başkanlığımız teşkilatında fiili hizmet süresinin en az 7 yıl olması,

c) Hac organizasyonlarında görevlendirilmiş ise başarılı olması,

d) Sevk ve idare kabiliyetini haiz olması,

e) 2018 yılında toplam 3 ay ve daha uzun süreli, 2019 yılında ise toplam 20 günden daha uzun süreli yurt dışı görevinde bulunmamış olması,

f) 2018 yılında hac ve 2017-2018 umre organizasyonunda görevlendirilmemiş olması,

g) 2018-2019 umre organizasyonu için teklifinin yapılmamış olması, (14/12/2018 tarihinden önce feragat etmiş olanlar hariç

h) Birimince hac görevi için teklifinin yapılmış olması,

B) Din Görevlisi

1. Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı, Diyanet İşleri Uzmanı, Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı, Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü, Eğitim Merkezi Müdürü, İl Müftü Yardımcısı, İlçe Müftüsü, Eğitim Görevlisi, Baş Vaiz, Uzman Vaiz, Vaiz, Cezaevi Vaizi, Din Hizmetleri Uzmanı, Şube Müdürü, Eğitim Uzmanı ve Murakıp unvanlarında fiilen çalışanlarda;

a) Daha önce umre organizasyonlarında görevlendirilmiş olması,

b) Daha önce hac organizasyonlarında hiç görevlendirilmemiş olması,

c) 27 Aralık 2018 tarihi itibariyle (4/B sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dâhil, askerlik, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli ve SGK’da geçen süreler hariç olmak üzere) Başkanlığımız teşkilatında fiili hizmet süresi en az 5 yıl olup, yukarıda belirtilen unvanlarda 3 yıldır çalışıyor olması,

d) 2018 yılında toplam 3 ay ve daha uzun süreli, 2019 yılında ise toplam 20 günden daha uzun süreli yurt dışı görevinde bulunmamış olması,

e) Grup oluşturanlar hariç, 2018-2019 umre organizasyonunda görevlendirilmemiş olması, Umre organizasyonlarında görev yapmış olanlardan 2018-2019 umre organizasyonu için kafile başkanı olarak teklifinin yapılmamış olması, (14/12/2018 tarihinden önce feragat etmiş olanlar hariç)

f) Müracaat edenler arasından birimince hac görevi için teklifinin yapılmış olması,

g) Yapılacak olan mülakatta görevlendirilmesinin uygun görülmüş olması,

2. Kur’an Kursu Başöğreticisi, Kur’an Kursu Uzman Öğreticisi, Kur’an Kursu Öğreticisi, Başimam-Hatip, Uzman İmam-Hatip, İmam-Hatip, Baş Müezzin ve Müezzin-Kayyım unvanlarında fiilen çalışanlarda;

a) Daha önce hac veya umre organizasyonlarında görevlendirilmiş olması,

b) 27 Aralık 2018 tarihi itibariyle (4/B sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dâhil, askerlik,  vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli ve SGK’da geçen süreler hariç olmak üzere) Başkanlığımız teşkilatında fiili hizmet süresi en az 5 yıl olup, yukarıda belirtilen unvanlarda 3 yıldır çalışıyor olması,

c) Başkanlıkça 2016, 2017 veya 2018 yıllarında yapılan MBSTS’den en az 50 puan almış olması,

d) Hac organizasyonunda en fazla 3 defa görevlendirilmiş olması (4’üncü kez görev almak isteyenler müracaat edebilir)

e) 2016, 2017 ve 2018 yıllarında hac ve grup oluşturanlar hariç, 2018-2019 umre organizasyonunda görevlendirilmemiş olması,

f) 2018 yılında toplam 3 ay ve daha uzun süreli, 2019 yılında ise toplam 20 günden daha uzun süreli yurt dışı görevinde bulunmamış olması,

g) Tecrübeli görevlilerin 2018-2019 umre organizasyonu için yapılan sözlü sınavda başarılı olmaları sebebiyle görevlendirilmek üzere pasaportlarının Başkanlıkça talep edilmemiş olması,

h) Yapılacak olan sözlü sınavda başarılı olması,

C) Bayan İrşat Görevlisi

1. Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı, Diyanet İşleri Uzmanı, Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı, İl Müftü Yardımcısı, Eğitim Görevlisi, Baş Vaiz, Uzman Vaiz, Vaiz, Cezaevi Vaizi, Din Hizmetleri Uzmanı, Şube Müdürü, Eğitim Uzmanı ve Murakıp olarak fiilen çalışanlarda;

a) 27 Aralık 2018 tarihi itibariyle (4/B sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dâhil, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli ve SGK’da geçen süreler hariç olmak üzere) Başkanlıktaki fiili hizmet süresi en az 5 yıl olup, yukarıda belirtilen unvanlarda 3 yıldır çalışıyor olması,

b) 2017 ve 2018 yıllarında hac ve grup oluşturanlar hariç, 2017-2018 ve 2018-2019 umre organizasyonlarında görevlendirilmemiş olması,

c) 2018 yılında toplam 3 ay ve daha uzun süreli, 2019 yılında ise toplam 20 günden daha uzun süreli yurt dışı görevinde bulunmamış olması,

d) Tecrübeli görevlilerden birimince 2018-2019 umre organizasyonunda görevlendirilmek üzere teklif edilenlerden pasaportları aşkanlıkça istenilmiş olmaması,

e) 29 Kasım – 03 Aralık 2018 tarihleri arasında düzenlenen ‘Umre Eğitim Seminerine’ katılmamış olması, 

f) Müracaat edenler arasından birimince hac görevi için teklifinin yapılmış olması,

g) Teklifi yapılanlar arasından hac organizasyonlarında görevlendirilmemiş olanlar için yapılacak olan mülakatta başarılı olması,

2. Kur’an Kursu Başöğreticisi, Kur’an Kursu Uzman Öğreticisi ve Kur’an Kursu Öğreticisi olarak fiilen çalışanlarda;

a) 27 Aralık 2018 tarihi itibariyle (4/B sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dâhil, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli ve SGK’da geçen süreler hariç olmak üzere) Başkanlıktaki fiili hizmet süresi en az 5 yıl olup, yukarıda belirtilen unvanlarda 3 yıldır çalışıyor olması,

b) Başkanlıkça 2016, 2017 veya 2018 yıllarında yapılan MBSTS’den en az 50 puan almış olması,

c) Hac organizasyonlarında en fazla 3 defa görevlendirilmiş olması (4’üncü kez görev almak isteyenler müracaat edebilir),

d) 2016, 2017 ve 2018 yıllarında hac ve grup oluşturanlar hariç, 2017-2018 ve 2018-2019 umre organizasyonlarında görevlendirilmemiş olması,

e) 2018 yılında toplam 3 ay ve daha uzun süreli, 2019 yılında ise toplam 20 günden daha uzun süreli yurt dışı görevinde bulunmamış olması,

f) Tecrübeli görevlilerin 2018-2019 umre organizasyonu için yapılan sözlü sınavda başarılı olmaları sebebiyle görevlendirilmek üzere pasaportlarının Başkanlıkça talep edilmemiş olması,

g) 29 Kasım – 03 Aralık 2018 tarihleri arasında düzenlenen ‘Umre Eğitim Seminerine’ katılmamış olması,

h) Yapılacak olan sözlü sınavda başarılı olması, 

D) Tercüman

a) Halen Başkanlık merkez ve taşra teşkilatında veya Türkiye Diyanet Vakfı bünyesinde çalışıyor olması,

b) 27 Aralık 2018 tarihi itibariyle (4/B sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dâhil, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli ve Başkanlığımız personeli için SGK’da geçen süreler hariç olmak üzere) Başkanlık veya Türkiye Diyanet Vakfındaki fiili hizmet süresinin en az 3 yıl olması,

c) 31 Aralık 1963 tarihinden sonra doğmuş olması,

d) 2019 yılı hac organizasyonunda Arapça mütercim olarak görevlendirilmek üzere müracaatta bulunmuş olması ve yapılacak Arapça sözlü mülakatta başarılı olması, (müracaat edenlerden 2011-2018 yılları arasından her hangi birinden 70 ve üzeri puan alanlar sınavdan muaf tutulacaklardır.)

E) Ekip Personeli, Büro Personeli, Muhasebe Personeli, Satın Alma Görevlisi, Yemekhane Kontrol Görevlisi, Yemekhane Sorumlusu, Yemek Servis Personeli, Depo Görevlisi ve Teknisyen

a) Halen şube müdürü, murakıp ve öğretmen olarak çalışanlardan (4 yıllık dini yükseköğrenim mezunları hariç) mimar, mühendis, programcı, çözümleyici, uzman, sayman, musahhih, şef, araştırmacı, teknisyen, tekniker, kütüphaneci, muhabir, kameraman, memur, vhki, daktilograf vb. unvanlarda fiilen çalışıyor olması,

b) 27 Aralık 2018 tarihi itibariyle (4/B sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dâhil, askerlik, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli ve Başkanlığımız personeli için SGK’da geçen süreler hariç) Başkanlık Teşkilatında veya TDV’de fiili hizmet süresi en az 5 yıl olup, yukarıda belirtilen unvanlarda 3 yıldır çalışıyor olması,

c) 31 Aralık 1963 tarihinden sonra doğmuş olması,

d) Hac organizasyonlarında en fazla 3 defa görevlendirilmiş olması (4’üncü kez görev almak isteyenler müracaat edebilir)

e) 2016, 2017 ve 2018 yıllarında hac, 2017-2018 ve 2018-2019 umre organizasyonlarında görevlendirilmemiş olması,

f) 2018 yılında toplam 3 ay ve daha uzun süreli, 2019 yılında ise toplam 20 günden daha uzun süreli yurt dışı görevinde bulunmamış olması,

g) 2018-2019 umre organizasyonu için teklifinin yapılmamış olması, (14/12/2018 tarihinden önce feragat etmiş olanlar hariç)

h) Birimince hac görevi için teklifinin yapılmış olması ve sözlü sınavda başarılı olması,

F) Aşçı / Aşçı Yardımcısı ve Mutfak Personeli

1. Başkanlık ve Türkiye Diyanet Vakfında Çalışanlarda;

a) 27 Aralık 2018 tarihi itibariyle (4/B sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dâhil, askerlik, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli ve Başkanlık personeli için SGK’da geçen süreler hariç) Başkanlık teşkilatında veya TDV’de fiili hizmet süresi en az 5 yıl olup, 3 yıldır aşçı veya aşçı yardımcısı olarak çalışıyor olması,

b) Aşçı ve aşçı yardımcısı kadrosunda çalışmayanlar için ise kadro unvanlarına bakılmaksızın, 5 yıllık fiili hizmet süresini tamamlamak şartıyla, Aşçılık Meslek Yüksek Okulu, Otelcilik ve Turizm Meslek Yüksek Okulu mezunu olmak veya daha önce hac organizasyonlarında aşçı veya aşçı yardımcısı olarak görevlendirilmiş olması,

c) 31 Aralık 1963 tarihinden sonra doğmuş olması,

d) 2018 yılı hac organizasyonunda görevlendirilmemiş olması,

e) 2019 yılı hac organizasyonunda görevlendirilmek üzere müracaatta bulunmuş olması ve yapılacak olan sözlü/uygulamalı sınavda başarılı olması, (müracaatta bulunanlardan 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında yapmış olduğu görevde başarılı olup, hac ve umre organizasyonlarında görevlendirilenler ile 2018 yılında yapılan mülakatta 70 ve üzeri puan alanlar sözlü/uygulamalı sınavdan muaf tutulacaktır) 

2. Kurum Dışından Müracaat Edeceklerde;

a) Kamu kurumlarında 27 Aralık 2018 tarihi itibariyle en az 5 yıldır aşçı/aşçı yardımcısı kadrosunda çalışıyor olması veya emekli olması,

b) Kamu kurumlarında çalışmayanlar için ise 01/01/2016 tarihinden önce Aşçılık Meslek Yüksek Okulu, Otelcilik ve Turizm Meslek Yüksek Okulu mezunu olmak veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı aşçılık/aşçı yardımcılığı sertifikası sahibi olması,

c) 2019 yılı hac organizasyonunda görevlendirilmesinde kurumundan alacağı muvafakat belgesini Ek-2 müracaat dilekçesine eklemiş olması,

d) 31 Aralık 1963 tarihinden sonra doğmuş olması,

e) 2018 yılı hac organizasyonunda görevlendirilmemiş olması,

f) Erkek olması,

g) Kamu kurumunda çalışanlar için son beş yıl içerisinde uyarma hariç, disiplin cezası almamış
olması,

h) Kamu kurumunda çalışmayanlar için ise adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı olmadığına dair belgeyi ibraz etmiş olması,

i) Ek-2 dilekçe ile a ve b bentlerinde belirtilen şartları taşımak kaydıyla müracaatını bulunduğu yerdeki il müftülüğüne yapmış olması,

j) Yapılacak olan sözlü/uygulamalı sınavda başarılı olması, (müracaatta bulunanlardan 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında yapmış olduğu görevde başarılı olup, hac ve umre organizasyonlarında görevlendirilenler ile 2018 yılında yapılan mülakatta 70 ve üzeri puan alanlar sözlü/uygulamalı sınavdan muaf tutulacaktır)

G) Şoför

a) 14 Aralık 2018 tarihi itibariyle (4/B sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dâhil, askerlik, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli ve Başkanlık personeli için SGK’da geçen süreler hariç) Başkanlığımız teşkilatında veya TDV’de fiili hizmet süresi en az 5 yıl olup, 3 yıldır şoför olarak çalışıyor olması,

b) 31 Aralık 1963 tarihinden sonra doğmuş olması,

c) 2016, 2017 ve 2018 yıllarında hac, 2017-2018 ve 2018-2019 umre organizasyonlarında görevlendirilmemiş olması,

d) 2018-2019 umre organizasyonu için teklifinin yapılmamış olması, (14/12/2018 tarihinden önce feragat etmiş olanlar hariç)

e) Birimince hac görevi için teklifinin yapılmış olması ve sözlü/uygulamalı sınavda başarılı olması,

H) Hizmetli, Yemek Taşıyıcı (Dağıtıcı), Mutfak Personeli, Mutfak Bulaşık Personeli, Yemekhane Bulaşık Personeli, Çamaşırcı / Ütücü

a) 27 Aralık 2018 tarihi itibariyle (4/B sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dâhil, askerlik, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli ve Başkanlık personeli için SGK’da geçen süreler hariç) Başkanlık teşkilatında veya TDV’de en az fiili hizmet süresi 5 yıl olup, 3 yıldır hizmetli, işçi, bekçi, kaloriferci ve benzeri unvanlarda çalışıyor olması,

b) 31 Aralık 1963 tarihinden sonra doğmuş olması,

c) 2016, 2017 ve 2018 yıllarında hac, 2017-2018 ve 2018-2019 umre organizasyonlarında görevlendirilmemiş olması,

d) 2018-2019 umre organizasyonu için teklifinin yapılmamış olması, (14/12/2018 tarihinden önce feragat etmiş olanlar hariç)

e) Birimince hac görevi için teklifinin yapılmış olması ve sözlü/uygulamalı sınavda başarılı olması, Şartları aranacaktır.

II- Müracaat, Teklif, Sınav ve Diğer İşlemlere İlişkin Hususlar

1. Görevli Personel Seçimine İlişkin Esasların A, E, G ve H bentlerinde belirtilen unvanlarında görev almak isteyenlerin teklifleri 27 Aralık 2018 tarihine kadar merkezde birimlerince, taşrada il müftülükleri, dini yüksek ihtisas ve eğitim merkezi müdürlükleri ve Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğünce Ek-1 tabloda verilen kontenjan doğrultusunda tespit edilmesi ve hac görevli programına girilmesi suretiyle yapılacaktır.

2. Görevli Personel Seçimine İlişkin Esasların B ve C bentlerinin 1. ve 2. maddelerinde belirtilen unvanlarındaki personel ile D bendinde belirtilen unvanda görev almak isteyenler müracaatlarını, 18-27 Aralık 2018 tarihleri arasında //www.hac.gov.tr adresindeki “2019 yılı Hac Görevli Müracaatları” linkinden, T.C. Kimlik Numarası ile yapacaklardır. İstenilen bilgileri Ek-2 forma doldurarak alacakları çıktıyı ilgili Birimlerine teslim edeceklerdir. (Örnek: ilçeden müracaat eden görevlinin müracaat formu bulunduğu ilçe müftülüğüne teslim edilecek, müracaatların bitiminde düzenlenecek listeler il müftülüğüne gönderilecek ve müracaat formları ilgili ilçede kalacaktır.)

3. Görevli Personel Seçimine İlişkin Esasların B ve C bentlerinin 1. maddelerinde belirtilen unvanlarda müracaat edenlerden teklifi yapılacak olanların isimleri 04 Ocak 2019 tarihine kadar Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

4. Kurum içi veya kurum dışından aşçı / aşçı yardımcısı olarak görev almak isteyenler müracaatlarını 18-27 Aralık 2018 tarihleri arasında il müftülüklerine gerekli başvuru evrakını teslim etmek suretiyle yapacaklar ve başvuru evrakı il müftülüklerince sisteme girilerek ekleriyle birlikte en geç 04 Ocak 2019 tarihine kadar Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

5. Başkanlık merkez birimleri, il veya ilçe müftülükleri, dini yüksek ihtisas ve eğitim merkezi müdürlükleri ve Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğü müracaat formlarını inceleyecek ve görevli programından kontrol ettikten sonra şartları uygun ve eksiksiz olanların müracaatlarını onaylayacaklardır.

6. Tekliflerde organizasyonun başarısı ve hizmetin kalitesi açısından personelin ehliyet, liyakat ve performansıyla beraber, az görev alanlar çok görev alanlara tercih edilecektir.

7. Bu görevlerden sadece biri için müracaat alınacak veya teklifte bulunulacaktır.

8. Müracaat ve teklifi yapılmış olanlardan;
· Son beş yıl içerisinde uyarma hariç disiplin cezası almış olanların,
· Görevlendirilmesinde sağlık açısından her hangi bir engeli bulunanların,
· Halen tahkikat veya soruşturması devam edenler ile müracaat tarihlerinde açıkta bulunanların,
· Geçici olarak Başkanlık dışındaki kurumlarda görevli olanların,
· Kurum değişikliği talebinde bulunanların,
· Müracaat tarihleri arasında 3 ay veya daha uzun süreli hizmet içi eğitim kursunda olanların,

· Halen askerde olanların ve yurt dışı görevi için planlamaları yapılanların, Bu talimatta belirtilen diğer şartları taşısalar bile, müracaatları kabul edilmeyecek ve teklifleri de yapılmayacaktır. Müracaat veya teklifi yapılmış olsa dahi şartları taşımadığı tespit edilenler sistemden çıkartılacaktır.

9. Aşçı, aşçı yardımcısı, yemek taşıyıcı (dağıtıcı), mutfak personeli, mutfak bulaşık personeli, yemekhane bulaşık personeli olarak görevlendirilecek olanlardan “Portör Muayene Belgesi” isteneceğinden, söz konusu unvanlar için yapılacak müracaat ve tekliflerde bu husus göz önünde bulundurulacaktır.

10. Teklifler;

a) Merkezde birim amirlerince,

b) İllerde; il müftüsünün başkanlığında hac ve umre hizmetlerinden sorumlu il müftü yardımcısı, varsa hac ve umre şube müdürü ve ilçe müftülerinin tamamının katılımıyla yapılacak müşterek tespitten sonra il müftülüklerince,

c) Dini yüksek İhtisas ve eğitim merkezlerinde; müdürlerinin başkanlığında ve eğitim görevlilerinin tamamının katılımı ile yapılacak müşterek tespitten sonra ilgili müdürlüklerce,

d) Türkiye Diyanet Vakfında ise Genel Müdürlükçe, Verilen kontenjan doğrultusunda yapılacak olup, unvanlarına göre alınacak çıktı birimlerce tasdik edildikten sonra, müşterek teklif listesi ve tutanak ıslak imzalı olarak Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

11. Belirlenen süre içerisinde müracaatta bulunmayan, teklifi yapılmayan, yapılacak sözlü/uygulamalı sınav ve mülakatlara katılmayan personel değerlendirmeye alınmayacaktır.

12. Organizasyonda görevlendirilmek üzere müracaat eden veya teklifi yapılan personel, müracaat ettiği veya teklifinin yapıldığı tarihteki unvanına göre değerlendirilecek olup söz konusu tarihten sonraki unvan değişiklikleri görevlendirmede dikkate alınmayacaktır.

13. Yapılacak olan müracaat ve tekliflerin, belirlenen esaslara uygun olup olmadığı hususu ilgili birimlerce titizlikle kontrol edilecek, müracaat ve teklifi uygun görülen personele ait bilgiler Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü “Hac Görevli Programı”na girilecek, teklif edilen görev unvanlarına göre dökümleri ayrı ayrı alınacak ve ilgililerin son 6 ay içinde çekilmiş fotoğrafları bilgisayar ortamında taranarak en geç 04 Ocak 2019 tarihi mesai saati bitimine kadar Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

14. Müracaat eden personele ait dilekçeler ilgili birimlerince muhafaza edilecektir.

15. Tekliflerin yapılması ve müracaatların alınmasıyla oluşacak listelerin Başkanlığa gönderilmesinden sonra; atama, nakil, emeklilik, istifa, vefat gibi her hangi bir sebeple personelin durumunda meydana gelebilecek değişiklikler ivedilikle Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.

16. Görevli Personel Seçimine İlişkin Esasların B ve C bentlerinin 2. maddelerinde belirtilen unvanlarda görev almak üzere müracaat edenler arasından ilin hac yolcu sayısı da dikkate alınarak tespit edilen kontenjana göre % 20 tecrübeli ve % 80 tecrübesiz oranı korunarak, MBSTS puanına göre belirlenen personel mülakata çağrılacaktır.

17. Mülakat ve sözlü/uygulamalı sınav tarihleri bilahare bildirilecektir.

18. Sözlü/uygulamalı sınav ve mülakatlarda başarılı sayılabilmek için 70 ve üzeri puan almak
gerekmektedir.

19. Görevli Personel Seçimine İlişkin Esasların B ve C bentlerinin 2. maddelerinde belirtilen unvanlarında görev almak üzere müracaat eden personelin görevlendirilmelerinde, sözlü sınav puanı ile MBSTS puanının ortalaması alınarak oluşturulacak başarı liste sıralaması esas alınacaktır. (puan eşitliği durumunda hizmet yılı çok olana, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir.)

20. Görevli Personel Seçimine İlişkin Esasların B ve C bentlerinin 1. ve 2. maddelerinde belirtilen unvanlarda görevlendirilecek personelin seçimine ilişkin sözlü sınav ve mülakatlar Ek-3’te zikredilen kaynaklar dikkate alınarak yapılacaktır.

21. Görevli Personel Seçimine İlişkin Esasların E bendinde belirtilen unvanlarda görevlendirilecek personelin seçimine ilişkin yapılacak sözlü sınav ve mülakatlar Ek-4’te zikredilen kaynaklar dikkate alınarak yapılacaktır.

22. Hangi unvanda olursa olsun daha önceki yıllarda yurt içi veya yurt dışı hac organizasyonlarında görev alanlar “tecrübeli”, hac organizasyonunda görevlendirilmeyenler ile sadece umre organizasyonlarında görevlendirilenler “tecrübesiz” kategorisinde değerlendirilecektir.

23. Müracaat ve tekliflerde, personelin yurt dışı görevi esnasında görevli olarak hacca veya umreye gittiği yıllar ve görevlendirme sayıları dikkate alınacaktır.

24. Hac organizasyonunda görev alacak ekip başkanları, ekip başkan yardımcıları, fetva ve irşat ekip üyeleri, bölge sorumluları, acenta sorumluları, basın sorumluları, protokol sorumluları, bölge sorumlu yardımcıları ve irşat görevlileri (okuyucular) Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenecektir.

25. Organizasyonun her kademesinde görev alacak personel, gerektiğinde Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce bilgilendirme  ve eğitim seminerlerine alınabilecektir. Söz konusu seminere katılmayan personel görevlendirilmeyecektir.

26. Müracaat/Teklif, sözlü sınav, mülakat veya seminerlerden sonra, görevlendirilmelerine mani her hangi bir durumu ortaya çıkanlar ile bu talimatta belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin görevlendirilmesi yapılmayacak, yapılmış ise iptal edilecektir. Bu durumda olanlar ivedilikle Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.

27. Müracaat ve tekliflerde yanlış beyan veren personel ile bilgileri kontrol ederek sisteme giriş yapacak olan kişi ve tasdik eden birim sorumlu olacaktır.

28. Organizasyonun özellik arz eden kademelerinde ihtiyaç durumuna göre Başkanlıkça doğrudan görevlendirme yapılabilecektir.

29. Personel seçimine ilişkin yukarıda belirtilen esaslar 2019 yılı hac organizasyonu görevlendirmeleri için geçerli olup, gelecek yıllar için bir hak teşkil etmeyecektir.

30. Umre organizasyonundaki görevlendirmeler 2016 yılı için 15.11.2015 – 12.07.2016 tarihlerini,
2017 yılı için 15.10.2016 – 01.07.2017 tarihlerini, 2018 yılı için 01.11.2017-20.06.2018 tarihlerini,
2019 yılı için ise 15.09.2018-15.06.2019 tarihlerini kapsamaktadır.

31. Bu talimatın bir sureti, il müftülüklerince ilçe müftülüklerine ivedilikle ulaştırılacak, ayrıca talimatta yer alan hususlar ilgili personele birimlerince imza karşılığı tebliğ edilecektir. Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederiz.

Din Görevlileri ve Bayan İrşat Görevlileri)
HAC SÖZLÜ SINAVI KAYNAKLARI


1- Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri Komisyon (DİB Yayınları)

2- İlmihal (I-II) Komisyon (TDV Yayınları)

3- Hac İlmihali Prof. Dr. İsmail KARAGÖZ, Mehmet KESKİN, Prof. Dr. Halil ALTUNTAŞ (DİB Yayınları)

4- İslam İlmihali (Tek Ciltlik) Lütfi ŞENTÜRK-Seyfettin YAZICI (DİB Yayınları)

5- Haccı Anlamak Dr. Ekrem KELEŞ, Prof. Dr. Bünyamin ERUL (DİB Yayınları)

6- Hac Sıkça Sorulanlar Komisyon (DİB Yayınları)

7- Hac ve Umre Rehberi //hacveumre.diyanet.gov.tr/

8- Hz. Peygamber’in İzinde Prof. Dr. Ahmet ÖNKAL, Prof. Dr. Adem APAK, Prof. Dr. Bünyamin ERUL (DİB Yayınları)

9- Hicaz Albümü (Fotoğraflarla Kutsal Topraklar) Metin: Necati ÖZTÜRK, Editör: Prof. Dr. Ahmet ÖZEL (DİB Yayınları)

10- Görevliler İçin Pratik Arapça Kılavuzu Komisyon (DİB Yayınları)

11- Tecvidli Kur’an Okuma Rehberi Davut KAYA (DİB Yayınları)

12- Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Yönergesi //www2.diyanet.gov.tr/hacveumregenelmudurlugu/Shared Documents/HACYÖNERGESİ.pdf

(Ekip Personeli, Büro Personeli, Muhasebe Personeli, Satın Alma Görevlisi, Yemekhane Kontrol Görevlisi, Yemekhane Sorumlusu, Yemek Servis Personeli,
Depo Görevlisi ve Teknisyen)

HAC SÖZLÜ SINAVI KAYNAKLARI

1- İslam İlmihali (Tek ciltlik) Lütfi Şentürk – Seyfettin Yazıcı (DİB Yayınları)

2- Haccı Anlamak Dr. Ekrem KELEŞ, Prof. Dr. Bünyamin ERUL (DİB Yayınları)

3- Hac ve Umre Seyahatleri İle İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı //www.diyanet.gov.tr/UserFiles/foyvolant/3_bakanlar_kurulu_kararlari/001.pdf

4- Hac ve Umre Seyahatleriyle İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik //www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.17140&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Hac%20ve%20Umre

5- Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Yönergesi //www2.diyanet.gov.tr/hacveumregenelmudurlugu/Shared Documents/HACYÖNERGESİ.pdf

Bir Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.

2024 DHBT Online (Canlı Ders) Hazırlık Kursu - 3. Grup