Adıyaman Müftülüğü Kısa Film ve Fotoğraf Yarışması Duyurusu!

Adıyaman Müftülüğünce düzenlenen Kısa Film ve Fotoğraf Yarışması Duyurusunun detayları haberde…

Adıyaman Müftülüğü Kısa Film ve Fotoğraf Yarışması Duyurusu!
Yayınlama: 06.03.2019
542
A+
A-

AMAÇ :

Anayasa’nın 136. Maddesi ile “Toplumu din konusunda aydınlatma” görevi Diyanet İşleri Başkanlığına verilmiştir. Kurumumuz 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun’un 7. Maddesi gereğince “Aile, kadın, gençlik ve toplumun diğer kesimlerine yönelik dinî konularda aydınlatma ve rehberlik yapma” görevini yerine getirmektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığı aileye yönelik misyonu ışığında aile kurma, aile olma ve aileyi koruma bağlamında toplumun bütün katmanlarına yönelik önemli yaklaşımlar geliştirmektedir. Bu bağlamda Başkanlığımızca aile konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik “Ailemde İyilik Var” temasıyla;

 • Aileden başlayarak toplumda iyiliği yaymak; sevgi, şefkat ve merhamet gibi değerlerimize dair farkındalık oluşturmak,
 • Aile içi iletişimin ve dayanışmanın önemine dikkat çekerek, aile bağlarının güçlendirilmesine katkı sağlamak,
 • Toplumda iyi aile örneklerini ön plana çıkarmak,
 • Milli ve manevi değerlerin yansıtıldığı eserlerin ortaya çıkmasını sağlamak amacıyla ulusal düzeyde fotoğraf ve kısa film yarışması düzenlenecektir.

KATILIM :

Jüri Üyeleri ile birinci dereceden yakınları dışında, 18 yaşını doldurmuş herkesin katılımına açıktır. Haklarında çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

GENEL KATILIM ŞARTLARI :

 • Yarışma bütün sanatseverlere açık olup katılım ücretsizdir.
 • Eserlerin 2 (iki) DVD ye yüklenip Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanlığı (Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:147/B-108 Çankaya/ANKARA) adresine başvuru tarihinin son gününe kadar ulaştırılması gerekmektedir. Başvuru tarihinden sonra gelen eserler dikkate alınmayacaktır.
 • Katılımcı, eserlerin tümüyle kendisine ait olduğunu veya kendisine ait olmayan eserlerin sahiplerinden izinlerinin alınmış olduğunu belgelendirir. İzin alınmaksızın başkasına ait eserlere ilişkin görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması, kural ihlali sayılır.
 • Yarışmaya gönderilen eserlerin, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Bu bağlamda eser sahipleri aşağıda bulunan Telif Formunu doldurarak imzalayacaklar ve eserle birlikte Diyanet İşleri Başkanlığına göndereceklerdir. Telif Formunu doldurup göndermeyenlerin eserleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yarışmaya gönderdiği eser üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Kural ihlali yapanların ödülleri iptal edilerek iade etmesi istenir, bu durum diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
 • Düzenleme Kurulu, yarışmaya gönderilen eserlerin üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 • Yarışma sonuçları Diyanet İşleri Başkanlığı web sitesinde ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.

KISA FİLM YARIŞMASI TEKNİK ŞARTLARI :

 • Yarışmaya katılacak kısa filmlerin süresi en fazla 15 (on beş) dakika ile sınırlıdır.
 • Kısa filmlerin sonunda “DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI” ifadesi ve “Diyanet İşleri Başkanlığı Logosu” yer alacaktır.
 • Kısa filmlerde gösterilen ve telif alınması gereken bütün görsellere (canlı/cansız) ait izinler, eser sahibi tarafından belgelendirilir. Başkanlık tarafından daha sonra bu kişilere herhangi bir telif ücreti ödenmez, ayrıca konuyla ilgili her türlü şikâyet eser sahibine yönlendirilir.

FOTOĞRAF YARIŞMASI :

Kategorileri:

 • Akıllı Telefon Fotoğrafçılığı: Bu kategoride akıllı telefon ile çekilen eserler yer alacaktır.
 • Tek Mercek Yansıtma (SLR): Bu kategoride profesyonel fotoğraf makinası ile çekilmiş eserler yer alacaktır.

TEKNİK ŞARTLARI :

 • Katılımcılar, yarışmaya en fazla 5 (beş) adet Sayısal (Dijital) Renkli veya Siyah-Beyaz eser ile katılabilir. Birden fazla eserle katılım sağlanması halinde, fotoğrafların içeriği birbirini tekrar etmemeli ve farklı olmalıdır.
 • Başka bir yarışmada daha önce ödül ve sergileme almış eserler ile bu eserlerin kadraj farklılığı içeren görüntüleri, yarışmaya katılamaz. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül ve sergileme almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcıya kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Kural ihlaline sebebiyet veren eserlerin izin ve telif hakları ile ilgili sorumluluk, fotoğrafı ileten katılımcıya aittir.Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan eserlerden dilediği kadarını sergileyebilir veya gösterebilir, bu durumda eser sahibi tarafından herhangi bir bedel talep edilmeksizin izin verilmiş sayılır.

  Fotoğrafların kenarlarında boşluk veya paspartu kullanılmamalıdır. Fotoğraf üzerinde, katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.

  Keskinlik, kontrast, satürasyon gibi basit müdahalelerin dışında, tamamen bilgisayar yazılımları ile oluşturulmuş fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.

  Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde sunulacaktır.

  TELİF (KULLANIM) HAKLARI :

  • Yarışmaya gönderilen bütün eserler için sahiplerince; Diyanet İşleri Başkanlığı’nın basılı-görsel yayın ve materyallerinde, düzenlenebilecek sergilerde süresiz ve sınırsız olarak kullanım hakkının verilmiş olduğu kabul edilir. Eser sahipleri, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuatlar gereğince eserlerin çoğaltma işleme, yayma haklarını, free,pay, dijital, kablolu, uydu, GSM, cep telefonu, internet ve diğer tüm sanal ortamlar vasıtasıyla ve bunlarla sınırlı olmaksızın; İşaret, ses ve görüntü nakline yarayan her türlü araçlarla temsil/umuma iletim, yayımlanma ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 15’inci maddesindeki manevi haklarının kullanımı için Diyanet İşleri Başkanlığına izin verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserlerin kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin kullanım hakkı Diyanet İşleri Başkanlığı ve eser sahibine ait olacaktır.
  • Yarışmaya gönderilen bütün eserler basılı ve görsel yayın ve materyallerinde, web sitelerinde, düzenlenecek sergilerde süresiz ve sınırsız olarak kullanılabilecektir.
  • Diyanet İşleri Başkanlığı fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında, izin vermez.
  • Sergi düzenlenmesi durumunda, sergide yer alacak fotoğraflar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bastırılacak olup katılımcılardan herhangi bir bedel tahsil edilmeyecektir.
  • Fotoğraflar bastırıldıktan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı arşivine kaldırılacak ve serginin dolaşımı söz konusu olduğunda bu dolaşımda yer alabilecektir.

Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

Yarışmada başarılı olan eserler, Diyanet İşleri Başkanlığınca internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.

Yarışma sonucu dereceye giren eserler Diyanet İşleri Başkanlığına ait web sayfasında ve sosyal medya hesaplarında gösterilecektir. Bu hesaplardan indirilerek başka internet sitelerinde veya sosyal medya hesaplarında gösterilen eserler için Diyanet İşleri Başkanlığınca herhangi bir ücret ödenmesi söz konusu olmayacaktır.

Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Diyanet İşleri Başkanlığı ve Jüri kararları geçerlidir.

 

ÖDÜLLER ( KISA FİLM ) :

Birincilik: 15.000 tl

İkincilik: 10.000 tl

Üçüncülük: 5.000 tl

Mansiyon: 1.500 tl

 

ÖDÜLLER ( FOTOĞRAF – SLR ) :

Birincilik: 7.500 tl

İkincilik: 5.000 tl

Üçüncülük: 3.000 tl

Mansiyon:  1.500 tl

 

ÖDÜLLER ( FOTOĞRAF – AKILLI TELEFON ) :

Birincilik: 5.000 tl

İkincilik: 3.500 tl

Üçüncülük: 2.000 tl

Mansiyon:  1.000 tl

 

YARIŞMA TAKVİMİ :

Son Başvuru Tarihi:  10/04/2019

Seçici Kurul Değerlendirmesi:  Nisan/ 2019

Sonuçların Açıklanması:  Nisan / 2019

 

Ödül Töreni: Başkanlığımızca daha sonra belirlenecektir.

* Diyanet İşleri Başkanlığı, yarışma takviminde belirtilen tarihlerde değişiklik hakkını saklı tutar. Ödül Töreni gerçekleştirilmeyebilir.

İLETİŞİM-SEKRETERYA

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 147/B-108 Çankaya/ANKARA Tel: 0312 295 7349 – 6592

E-posta: aile@diyanet.gov.tr

DÜZENLEME KURULU Pof. Dr. Huriye Martı Bünyamin Albayrak Dr. Fatih Kurt Sedide Akbulut Mustafa Çuhadar Fatih Yıldız Meryem Dalğıç Muhammet Keleş

 DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN!

Bir Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.

2024 DHBT Online (Canlı Ders) Hazırlık Kursu - 3. Grup